Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Konstrukční inženýrství

O studijním programu

Studijní program "Konstrukční inženýrství" sestává z šesti specializací. Tyto specializace pokrývají oblast konstrukce a navrhování jak strojů, tak jejich konstrukčních uzlů a dílů. Dále lze v programu získat znalosti z oblasti strojů pro zemní, těžební a stavební práce, nebo dopravní zařízení. Pro všechny tyto strojní celky se rovněž řeší problematika údržby a diagnostiky. Nedílnou součástí komplexnosti programu je průmyslový design.
Celé studium je vysoce odborné a jsou v něm aplikovány nejnovější poznatky oboru. Při návrzích a výpočtech jsou využívány špičkové postupy a metody optimalizace. Samozřejmostí je práce s moderními CAD aplikacemi a MKP systémy. Návrhy strojů a strojních uzlů studenti provádějí s ohledem na únosnost a požadovanou životnost.

Profese

 • Inženýr v útvarech údržby a obslužných odděleních
 • Výpočtář
 • Provozní diagnostik
 • Technik diagnostik tribodiagnostik
 • Kvalifikovaný prodejce
 • Designér modelů
 • Projektant výrobních systémů
 • Inženýr vývojář
 • Technik diagnostik termografie
 • Technik diagnostik elektrických zařízení
 • Konstruktér
 • Provozní technik
 • Technický a provozní inženýr
 • Inženýr rapid prototyping technology
 • Diagnostik analytik
 • Technik diagnostik montážních a optických měření
 • Designér v oblasti Rapid Prototyping
 • Projekční a řídicí pracovník
 • Vědecký pracovník
 • Designér
 • Specialista vibrační diagnostiky
 • Inženýr výpočtář, konstruktér technologických zařízení, nástrojů a přípravků

Dovednosti

 • Výpočty strojních součástí
 • Znalost aplikace požadavků technické diagnostiky v konstrukci strojů
 • Orientace ve schématech
 • Zpracování výkresové dokumentace
 • Tvorba technických zpráv
 • SW Inventor
 • Experimentální analýza napjatosti
 • Znalost konstrukce stavebních strojů
 • Analyzování konstrukčního problému
 • Stavba vozidel
 • Orientace v technických výkresech
 • SW ANSYS
 • Vibrační zkoušky
 • Znalost konstrukce těžebních strojů
 • Výpočty tuhosti
 • Znalost teorie systémů údržby
 • 2D konstrukčními programy
 • Znalost tribodiagnostiky
 • Výpočty pevnosti
 • Projektování výrobních systémů
 • Výpočty trvanlivosti
 • Projektování výrobních jednotek
 • Znalost provozování a údržby výrobních strojů
 • Metody Rapid Prototyping
 • Základy spektrálních analýz
 • Znalost konstrukce razicích strojů
 • Čtení technické dokumentace
 • Znalost kostrukce obráběcích strojů
 • SW CATIA
 • Znalost s výpočtovými programy
 • Kalibrace a verifikce senzorů
 • Nedestruktivních zkoušky - penetrační testy
 • Kresba a modelování
 • Výpočty dynamiky
 • Znalost základních programů PC
 • Znalost tribodiagnostických měření a analýz
 • Projektování
 • SW 3D/CAD
 • Snímače fyzikálních veličin
 • Znalost termodiagnostiky
 • Dopravní procesy
 • Znalost vibrodiagnostických měření
 • Schopnost sestavit zprávu o výsledku technického experimentu
 • Znalost konstrukce zemních strojů
 • Měření spektra zatížení
 • Znalost technické dokumentace
 • Nedestruktivních zkoušky - ultrazvuk
 • Měření elektrických i neelektrických veličin
 • Znalost vibrodiagnostiky
 • Navrhování řešení konstrukčního problému
 • Konstruování s podporou CAD systému Catia
 • Znalost měření povrchové teploty kontaktně i bezkontaktně
 • Znalost měření na přístrojích FT-IR
 • Znalost elektrodiagnostiky
 • Tenzometrie
 • Znalost konstrukce výrobních strojů
 • Projektování výrobních strojů
 • Znalost vyvažování a ustavování
 • Nedestruktivních zkoušky - magnetické testy
 • Navrhování jednotlivých částí a mechanismů strojů
 • Znalost základních technologií zpracování plastů
 • Znalost technické diagnostiky
 • Znalost řízení údržby
 • Prezentace a obhajoba výsledků práce
 • Znalosti ustavování výrobních strojů
 • Konstrukční procesy
 • Konstruování s podporou CAD systému NX
 • Znalost nedestruktivní diagnostiky
 • Znalost nedestruktivního testování
 • Znalost dopravních systémů a konstrukcí
 • Znalost konstrukce tvářecích strojů
 • SW Autodesk Inventor
 • Konstruování s podporou CAD systému Invertor
 • Orientace v nákresech
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0715A270037
Název programu česky Konstrukční inženýrství
Název programu anglicky Engineering Design
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra konstruování
Garant doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály