VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FS Fakulta strojní
Osoba Telefon Adresa
Straková Jana
Studijní referentka (303)
583 301 062 (externí) Šumperk 1,
Místnost Telefon Adresa
Pracovna pedagogů CBS (303) 583 301 037 Šumperk 1,

Provoz Centra bakalářských studií, detašovaného pracoviště Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava v Šumperku, je od roku 2013 spolufinancován Olomouckým krajem.