Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Provoz Centra bakalářských studií, detašovaného pracoviště Fakulty strojní VŠB-TUO v Šumperku, je od roku 2013 spolufinancován Olomouckým krajem.

Na podporu vysokoškolského studia zejména technického zaměření v regionu byl v roce 2002 založen Nadační fond Centra bakalářských studií, který finančně podporuje bakalářská studia VŠB-TUO v detašovaných pracovištích v Šumperku. Jeho zakladatelem je město Šumperk a významné průmyslové podniky ze Šumperka a širokého okolí. Centrum bakalářských studií sídlí v Šumperku v ulici 28. října 1 v budově Městské knihovny T.G. Masaryka.

Cílem Nadačního fondu je zejména finanční podpora provozu detašovaných pracovišť, ale také koordinace komunikace a vztahů mezi VŠB-TUO a zástupci průmyslových podniků, iniciace jednání o  možnostech změn v nabídce studia a spolupráce s univerzitou v oblasti motivace nejlepších studentů v Šumperku. V roce 2009 bylo město Šumperk oceněno rektorem VŠB-TUO medailí za zásluhy o dlouhodobý rozvoj VŠB-TUO a spolupráci s průmyslem.

Od akademického roku 2002/2003 působí v Šumperku Fakulta strojní VŠB-TUO, která sídlí v Centru bakalářských studií. Studium probíhá v akreditovaném bakalářském studijním programu "Strojírenství" v specializaci "Strojírenská technologie". Studovat lze v prezenční i kombinované formě.   

Když se ohlédneme za historií existence Centra bakalářských studií, zjistíme, že v Šumperku získalo bakalářský titul již 550+ absolventů Fakulty strojní VŠB-TUO.

Jménem správní rady Nadačního fondu Centra bakalářských studií děkuji všem průmyslovým podnikům a obchodním společnostem, které přispívají finančními dary do nadačního fondu, a tím podporují možnost získání vysokoškolské vzdělání v Šumperku.

Jsou to:

 • Město Šumperk
 • Ceram Tec Czech Republic, s.r.o., Šumperk
 • Dormer Pramet, s.r.o., Šumperk
 • Fortex - AGS, a.s., Šumperk
 • HELLA AUTOTECHNIK NOVA, a.s., Mohelnice
 • KLEIN automotive, s.r.o., Štíty
 • KOMFI, spol. s r.o., Lanškroun
 • Platit a.s., Šumperk
 • Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice
 • Slovácké strojírny, a.s., Uherský Brod, Závod 07 MEP Postřelmov
 • Škoda Pars, a.s., Šumperk
 • TDK Electronics s.r.o., Šumperk
 • Urdiamant, s.r.o., Šumperk

Ing. Marta Novotná, předseda správní rady

olomoucky-kraj-logo.png

Kontakty

Straková Jana

Kabinet pedagogů (303)

 • +420 596 995 791
 • S314, 28. října 1
  787 01 Šumperk