Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Osoba Telefon Adresa
Straková Jana +420 596 995 790 S 305 , 28. října 1
787 01 Šumperk
Místnost Telefon Adresa
Kabinet pedagogů (303) +420 596 995 791 S 314, 28. října 1
787 01 Šumperk

Provoz Centra bakalářských studií, detašovaného pracoviště Fakulty strojní VŠB-TUO v Šumperku, je od roku 2013 spolufinancován Olomouckým krajem.

Na podporu vysokoškolského studia zejména technického zaměření v regionu byl v roce 2003 založen Nadační fond Centra bakalářských studií, který finančně podporuje bakalářská studia VŠB-TUO v detašovaných pracovištích v Šumperku.  Jeho zakladatelem je město Šumperk a významné průmyslové podniky ze Šumperka a širokého okolí. Centrum bakalářských studií sídlí v Šumperku v ulici 28. října 1 v budově Městské knihovny T.G. Masaryka.

Cílem Nadačního fondu je zejména finanční podpora provozu detašovaných pracovišť, ale také koordinace komunikace a vztahů mezi VŠB-TUO a zástupci průmyslových podniků, iniciace jednání o  možnostech změn v nabídce studia a spolupráce s univerzitou v oblasti motivace nejlepších studentů v Šumperku. V roce 2009 bylo město Šumperk oceněno rektorem VŠB-TUO medailí za zásluhy o dlouhodobý rozvoj VŠB-TUO a spolupráci s průmyslem.

Od akademického roku 2002/2003 působí v Šumperku Fakulta strojní VŠB-TUO, která sídlí v Centru bakalářských studií v ulici 28. října 1. Studium probíhá v akreditovaném bakalářském studijním programu „Strojírenství“ v oboru Strojírenská technologie. Studovat lze v prezenční i kombinované formě.   

Když se ohlédneme za historií existence Centra bakalářských studií, zjistíme, že v Šumperku získalo bakalářský titul již 520+ absolventů Fakulty strojní VŠB-TUO.

Jménem správní rady Nadačního fondu Centra bakalářských studií děkuji všem průmyslovým podnikům a obchodním společnostem, které přispívají finančními dary do nadačního fondu, a tím podporují možnost získání vysokoškolské vzdělání v Šumperku.

Jsou to:

 • Město Šumperk
 • Dormer Pramet s.r.o., Šumperk
 • KLEIN automotive s.r.o., Štíty
 • ŠKODA PARS a.s., Šumperk
 • CeramTec Czech Republic, s.r.o., Šumperk
 • Urdiamant, s.r.o., Šumperk
 • NH Zábřeh, a.s., Zábřeh
 • KOMFI spol. s r.o., Lanškroun
 • MEP POSTŘELMOV, a.s., Postřelmov
 • UNEX a.s., Ostrava
 • OSRAM Česká republika s.r.o., Bruntál

Ing. Marta Novotná, předseda správní rady

olomoucky-kraj-logo.png