Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

akademicky-senat-studentska-komora

Studentská komora je součástí akademického senátu, který je samosprávným zastupitelským orgánem univerzity i fakulty a je volen z členů akademické obce. Působnost akademických senátů je dána Zákonem o vysokých školách. Studentská komora Akademického senátu Fakulty strojní je tvořena 8 členy a na celouniverzitní působnosti má Fakulta strojní 2 členy, kteří jsou součásti Akademického senátu VŠB-TUO.

Studentská komora AS FS zastupuje a prosazuje zájmy studentů na fakultní i univerzitní úrovni. Pomůžeme Ti s řešením studijních záležitostí a povinností a poskytneme Ti pomoc v případě ohrožení studentských práv. Jsme přímým spojovacím článkem studentů s vedením fakulty i univerzity, jelikož jsme součástí kolegia děkana a také se účastníme zasedání Akademických senátů.

Studentská komora AS FS spolupracuje s dalšími studentskými organizacemi. Mezi nejvýznamnější patří celouniverzitní Studentská komora AS VŠB-TUO a Younie, která se stará o kulturní vyžití studentů VŠB-TUO a OU. Dalšími organizacemi jsou Erasmus Student Network VŠB-TUO (sbližuje zahraniční a české studenty prostřednictvím různých jazykových, kulturních a sportovních aktivit), IAESTE a AIESEC.

Neváhej nás kontaktovat se svým problémem nebo námětem na adresu .

Členové

Jméno Studijní skupina Místnost, telefon Funkce, členství v komisích, senátu VŠB-TUO E-mail
Ing. Michal KOŘÍNEK doktorand kat. 330 D308, 3290 2. místopředseda, člen ekonomické a legislativní komise, člen AS VŠB-TUO michal.korinek@vsb.cz
Alexandros BELIS 3. ročník Bc., kat. 352 - člen ekonomické a personální komise, člen AS VŠB-TUO alexandros.belis.st@vsb.cz
Ing. Martin ŠOTOLA doktorand kat. 330 D308, 3290 člen ekonomické a pedagogické komise martin.sotola@vsb.cz
Ing. Roman LUKEŠ doktorand kat. 361 G315, 3271 člen ekonomické komise roman.lukes@vsb.cz
Ing. Roman BLÁHA doktorand kat. 346 BC136, 9049 člen pedagogické komise roman.blaha@vsb.cz
Bc. Zdeněk NEVÍM 1. nMgr., kat. 340 - člen ekonomické komise zdenek.nevim.st@vsb.cz
Bc. Zdeněk PETERA 2. nMgr., kat. 342 - člen pedagogické a ekonomické komise zdenek.petera@vsb.cz
Ing. Aneta SLANINKOVÁ doktorandka kat. 346 A1010, 3216 členka pedagogické a personální komise aneta.slaninkova@vsb.cz