Studentská komora je součástí akademického senátu, který je samosprávným zastupitelským orgánem univerzity i fakulty a je volen z členů akademické obce. Působnost akademických senátů je dána Zákonem o vysokých školách. Studentská komora Akademického senátu Fakulty strojní je tvořena 8 členy a na celouniverzitní působnosti má Fakulta strojní 2 členy, kteří jsou součásti Akademického senátu VŠB-TUO.

Studentská komora AS FS zastupuje a prosazuje zájmy studentů na fakultní i univerzitní úrovni. Pomůžeme Ti s řešením studijních záležitostí a povinností a poskytneme Ti pomoc v případě ohrožení studentských práv. Jsme přímým spojovacím článkem studentů s vedením fakulty i univerzity, jelikož jsme součástí kolegia děkana a také se účastníme zasedání Akademických senátů.

Studentská komora AS FS spolupracuje s dalšími studentskými organizacemi. Mezi nejvýznamnější patří celouniverzitní Studentská komora AS VŠB-TUO a Younie, která se stará o kulturní vyžití studentů VŠB-TUO a OU. Dalšími organizacemi jsou Exchange Student Club VŠB-TUO (sbližuje zahraniční a české studenty prostřednictvím různých jazykových, kulturních a sportovních aktivit), IAESTE a AIESEC.

Neváhej nás kontaktovat se svým problémem nebo námětem na adresu skas.fs@vsb.cz nebo navštiv naše kolegy z celouniverzitní SK v kanceláři C 110.

Členové

Ing. Lukáš KUDRNA, doktorand kat. 340
2. místopředseda AS FS, člen pedagogické komise AS FS
lukas.kudrna.st@vsb.cz

Ing. Šárka MALOTOVÁ, doktorandka kat. 346
členka ekonomické komise AS FS, členka studentské komory AS VŠB-TUO
sarka.malotova@vsb.cz

Ing. Antonín DURNA, doktorand kat. 340
člen ekonomické komise AS FS
antonin.durna@vsb.cz

Ing. Radim DITTRICH, doktorand kat. 340
člen pedagogické komise AS FS, člen personální komise AS FS
radim.dittrich@seznam.cz

Ing. Martin JUREK, doktorand kat. 352
člen pedagogické komise AS FS
martin.jurek@vsb.cz

Ing. Václav MUSIL, doktorand kat. 346
člen ekonomické komise AS FS
vaclav.musil.st@vsb.cz

Ing. Jiří HAJNYŠ, doktorand kat. 346
člen pedagogické komise AS FS
jiri.hajnys@vsb.cz

Ing. Jakub MĚSÍČEK, doktorand kat. 346
člen personální komise AS FS
jakub.mesicek@vsb.cz