Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studentská komora je součástí akademického senátu, který je samosprávným zastupitelským orgánem univerzity i fakulty a je volen z členů akademické obce. Působnost akademických senátů je dána Zákonem o vysokých školách. Studentská komora Akademického senátu Fakulty strojní je tvořena 8 členy a na celouniverzitní působnosti má Fakulta strojní 2 členy, kteří jsou součásti Akademického senátu VŠB-TUO.

Studentská komora AS FS zastupuje a prosazuje zájmy studentů na fakultní i univerzitní úrovni. Pomůžeme Ti s řešením studijních záležitostí a povinností a poskytneme Ti pomoc v případě ohrožení studentských práv. Jsme přímým spojovacím článkem studentů s vedením fakulty i univerzity, jelikož jsme součástí kolegia děkana a také se účastníme zasedání Akademických senátů.

Studentská komora AS FS spolupracuje s dalšími studentskými organizacemi. Mezi nejvýznamnější patří celouniverzitní Studentská komora AS VŠB-TUO a Younie, která se stará o kulturní vyžití studentů VŠB-TUO a OU. Dalšími organizacemi jsou Erasmus Student Network VŠB-TUO (sbližuje zahraniční a české studenty prostřednictvím různých jazykových, kulturních a sportovních aktivit), IAESTE a AIESEC.

Neváhej nás kontaktovat se svým problémem nebo námětem na adresu .

Členové

Jméno Katedra Místnost, telefon Funkce, členství v komisích, senátu VŠB-TUO E-mail
Ing. Michal KOŘÍNEK doktorand kat. 330 D308, 3290 2. místopředseda, člen ekonomické komise, člen pedagogické komise, člen AS VŠB-TUO michal.korinek@vsb.cz
Ing. Marek JADLOVEC doktorand kat. 361 G317A, 5145 člen ekonomické komise, člen AS VŠB-TUO marek.jadlovec@vsb.cz
Ing. Pavel ČELOVSKÝ doktorand kat. 352 A714, 3485 člen pedagogické komise pavel.celovsky.st@vsb.cz
Ing. Jan ZELINKA doktorand kat. 346 A1005, 4453 člen ekonomické komise jan.zelinka@vsb.cz
Martin KASALA 3. ročník Bc. - člen pedagogické komise martin.kasala.st@vsb.cz
Ing. Radek ŠTRAMBERSKÝ doktorand kat. 352 F203, 3498 člen personální komise radek.strambersky@vsb.cz
Ing. Dominik WALICA doktorand kat. 352 RC110, 9398 člen legislativní komise dominik.walica@vsb.cz
Jakub KONVIČKA 3. ročník Bc. - člen personální komise jakub.konvicka1@vsb.cz