Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Technika pro zemní a stavební práce

O studijním programu

Posluchači specializace "Technika pro zemní a stavební práce" získají podrobné odborné znalosti, poznatky a odpovídající praktické zkušenosti v oblasti technického, provozního, projekčního a konstrukčního řešení vybraných strojních celků a zařízení, jakými jsou například dozery, skrejpry, grejdry, hydraulická lopatová rypadla, ale také domíchávače, lanové a kotoučové pily, pluhové a kombajnové komplexy apod. Studenti se s výše uvedenou technologií běžně sezmanují formou praxe/exkurze ve výrobních/těžebních podnicích a stavebních firmách.

Profese

 • Projektant výrobních systémů
 • Technický manažer
 • Projekční a řídicí pracovník
 • Provozní technik
 • Inženýr výpočtář, konstruktér technologických zařízení, nástrojů a přípravků
 • Inženýr vývojář
 • Kvalifikovaný prodejce
 • Technický a provozní inženýr
 • Konstruktér

Dovednosti

 • Znalost konstrukce stavebních strojů
 • Navrhování komponent
 • Znalost konstrukce zemních strojů
 • Metody Rapid Prototyping
 • Znalost konstrukce vrtacích strojů
 • Experimentální analýza napjatosti
 • Analyzování konstrukčního problému
 • Konstrukční procesy
 • Znalost technické dokumentace
 • Znalost konstrukce razicích strojů
 • SW 3D/CAD
 • Navrhování řešení konstrukčního problému
 • Zpracování výkresové dokumentace
 • Technické postupy při výrobě plastových výlisků
 • Projektování výrobních strojů
 • Čtení technické dokumentace
 • Znalost konstrukce těžebních strojů
 • Výpočty pevnosti
 • Navrhování jednotlivých částí a mechanismů strojů
 • Konstruování s podporou CAD systému Catia
 • Kresba a modelování
 • Znalost s výpočtovými programy
 • Výpočty tuhosti
 • Výpočty trvanlivosti
 • Projektování výrobních jednotek
 • 2D konstrukčními programy
 • Tvorba 3D počítačových modelů
 • Orientace v technických výkresech
 • Znalost základních programů PC
 • Orientace v nákresech
 • Výpočty dynamiky
 • Konstruování s podporou CAD systému NX
 • Orientace ve schématech
 • SW CATIA
 • Prezentace a obhajoba výsledků práce
 • SW Autodesk Inventor
 • SW Autodesk
 • Tvorba technických zpráv
 • Projektování
 • SW ANSYS
 • Znalost konstrukce nakládacích strojů
 • Konstruování s podporou CAD systému Invertor
 • Výpočty strojních součástí
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Konstrukční inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S04
Název specializace česky Technika pro zemní a stavební práce
Název specializace anglicky Earthwork and Building Machines
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra konstruování
Zodpovědná osoba doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály