Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní záležitosti

Doktorské studium

Pokyny k vypracování a obhajobě disertační práce

Obálky autoreferátu disertační práce jsou k dispozici pro vyzvednutí na sekretariátu děkana u Bc. Terezy Fittlové, A335, tel. 3185.