Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zápisy

Jednací řád

Členové Vědecké rady FS

 • předseda
  • prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
 • členové z akademické obce VŠB-TUO
  • prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
  • doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
  • doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
  • doc. Ing. Radim Halama, Ph.D.
  • doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
  • prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr. h. c.
  • doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
  • prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
  • doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
  • prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
  • prof. Dr. Ing. Miloš Němček
  • prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
  • prof. Dr. Ing. Petr Novák
  • doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
  • doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
  • doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
  • doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
  • prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
  • doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
 • předseda AS FS
  • prof. Ing. Radek Čada, CSc.
 • členové mimo akademickou obec VŠB-TUO
  • Dr. h. c., prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, DrSc.,dr.h.c
  • doc. Ing. Juraj Beniak, Ph.D.
  • prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
  • Ing. Lubomír Gogela
  • doc. Ing. Michal Hatala, Ph.D.
  • doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D
  • prof. Stanislaw Legutko, D.Sc
  • prof. Dr. Ing. Jiří Marek
  • prof. Ing. František Pochylý, CSc. 
  • prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
  • prof. Dr. Ing. Milan Sága
  • prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D. 
  • prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
  • Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH
 • čestní členové
  • Ing. Karel Bill, MBA
  • Ing. Petr Dospiva, Ph.D.
  • prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr.h.c.
  • doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
  • plk. doc. Ing. Libor Dražan, CSc.
  • doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
  • Ing. Martin Fusek, Ph.D.
  • Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
  • Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
  • prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
  • prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. 
 • tajemnice
  • Ing. Zuzana Kmětíková