Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové

Předseda
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Děkan Fakulty strojní
Členové z akademické obce VŠB-TUO
prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Proděkan pro rozvoj fakulty
doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Proděkan pro internacionalizaci a lidské zdroje
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium
Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Proděkan pro bakalářské a magisterské studium
prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. Vedoucí Katedry matematiky a deskriptivní geometrie
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Vedoucí Katedry aplikované mechaniky
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Vedoucí Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení
Ing. Jan Blata, Ph.D. Vedoucí Katedry konstruování
doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Ředitel Institutu dopravy
prof. Ing. Radek Čada, CSc. Vedoucí Katedry mechanické technologie, předseda AS FS
prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Vedoucí Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Vedoucí Katedry částí a mechanismů strojů
Ing. David Fojtík, Ph.D. Vedoucí Katedry automatizační techniky a řízení
prof. Dr. Ing. Petr Novák Vedoucí Katedry robotiky
prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Vedoucí Katedry energetiky
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ředitel Výzkumného energetického centra
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Zástupce ředitele Institutu dopravy
Členové mimo akademickou obec VŠB-TUO
doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. Děkan FSI VUT v Brně
plk. gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D. Děkan FVT Univerzita obrany
prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D. Děkan FT UTB ve Zlíně
doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D. Děkan FSI UJEP Ústí nad Labem
doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. Děkan TF ČZU v Praze
doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. Děkan FS TU v Liberci
prof. Dr. Ing. Milan Sága Děkan SjF ŽU v Žilině
dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH Děkan SjF TU v Košicích
dr.h.c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD. Proděkan pro VaV a doktorské studium FVT TUKE
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. Děkan MTF STU v Bratislavě
dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Děkan SjF STU v Bratislavě
Ing. Josef Foldyna, CSc. Ředitel UGN AV ČR
doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEng. Člen RVVI, FSI VUT v Brně
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. Proděkan pro spolupráci s průmyslem FAI UTB ve Zlíně
prof. Ing. Andrej Czán, PhD. Prorektor pro rozvoj ŽU v Žilině
prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld Prorektor pro vědu a výzkum TU v Liberci
prof. dr. hab. inż. Stanislaw Legutko, D.Sc. Poznan University of Technology
dr.h.c. prof. dr. hab. inż. Stanisław Adamczak, DrSc. Kielce University of Technology
Tajemnice
Ing. Zuzana Kmětíková