Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zápisy

Jednací řád

Členové Vědecké rady FS

předseda

 • prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. 

členové z akademické obce VŠB-TUO

 • prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
 • doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
 • doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
 • prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
 • doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
 • prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
 • doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
 • doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
 • doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
 • doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
 • doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
 • doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
 • doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Petr Novák
 • doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
 • doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
 • doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
 • prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.

předseda AS FS

 • prof. Ing. Radek Čada, CSc.

členové mimo akademickou obec VŠB-TUO

 • doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
 • prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
 • doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
 • plk. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
 • prof. Dr. Ing. Milan Sága 
 • Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH
 • doc. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
 • prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
 • Ing. Josef Foldyna, CSc.
 • doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
 • prof. Stanislaw Legutko, D.Sc.
 • Dr. h. c., prof. dr. hab. inż. Stanisław Adamczak, DrSc.
 • prof. Ing. Andrej Czán, PhD.
 • doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D.

čestní členové

 • Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
 • prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
 • prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., dr.h.c.

tajemnice

 • Ing. Zuzana Kmětíková