Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nejlepší absolventy posílají na trh práce strojní fakulty technických univerzit

2019

Do VI. ročníku hodnocení ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI se pro rok 2019 zapojilo přes 500 firem v celé ČR a vítězství v hlavní kategorii fakult celostátně obhájila Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně. Brněnské Vysoké učení technické díky bodovému zisku všech svých fakult žádaných mezi zaměstnavateli ovládlo současně také celkové pořadí univerzit. Poslední ročníky si spolu s VUT drží dominanci také České vysoké učení technické v Praze a VŠB-TUO.

Pořadí fakult VŠ – hlavní kategorie přímo hodnocená zaměstnavateli

1. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství 2 023 b.
2. VŠB-TUO, Fakulta strojní 1 341 b.
3. ZČU v Plzni, Fakulta strojní 1 121 b.
4. ČVUT v Praze, Fakulta strojní 1 088 b.
5. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická 887 b.
6. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní 880 b.
7. ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická 647 b.
8. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická 646 b.
9. VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a kom. technologií 620 b.
10. VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 521 b.

Celkové pořadí univerzit podle součtu bodů fakult

1. Vysoké učení technické v Brně 3 409 b.
2. České vysoké učení technické v Praze 2 957 b.
3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 2 872 b.
4. Západočeská univerzita v Plzni 2 368 b.
5. Technická univerzita v Liberci 1 477 b.
6. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1 045 b.
7. Univerzita Pardubice 936 b.
8. Masarykova univerzita 613 b.
9. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L. 540 b.
10. Univerzita Karlova v Praze 539 b.

skola-doporucena-zamestnavateli-2019-web

2018

Nejlepší fakulty VŠ převzaly ocenění ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI pro rok 2018. Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně letos doplnila na stupních vítězů druhá Fakulta strojní VŠB-TUO a třetí Fakulta strojní ZČU v Plzni. Hlasování se zúčastnilo rekordních 380 zaměstnavatelů z celé ČR.

Trendem zůstává dominance strojních a elektrotechnických oborů, které letos obsadily 9 míst v první desítce. V regionech patří primát Moravskoslezskému kraji s nejvyšším počtem hlasujících zaměstnavatelů (více než 70).

Pořadí fakult pro rok 2018

1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství 981 b
2. VŠB-TUO, Fakulta strojní 942 b
3. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní 778 b
4. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 652 b
5. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní 638 b
6. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická 636 b
7. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická 569 b
8. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 454 b
9. VŠB-TUO, Fakulta elektrotechniky a informatiky 400 b
10. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 281 b

skola-doporucena-zamestnavateli-2018

2017

Fakulta strojní počtvrté obhájila třetí místo v anketě Škola doporučená zaměstnavateli. 

Slavnostní předání ocenění Škola Doporučená zaměstnavateli 2017 proběhlo 8. listopadu v Betlémské kapli. 

ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2017

 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
 2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
 3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní

Soutěž „ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI“ pořádá Klub zaměstnavatelů České republiky a přední zaměstnavatelé v ní hodnotí fakulty vysokých škol podle kvality jejich absolventů. Fakulty vysokých škol hodnotilo 230 významných zaměstnavatelů z celé České republiky. Do hlasování se zapojily firmy ŠKODA AUTO, ČEZ, Česká pošta, FOXCONN, Robert Bosch, AGC, ArcelorMittal Ostrava, O2, T-Mobile, Siemens, Continental a další přední zaměstnavatelé.

doporuceno-zamestnavateli-2017

2016

Fakulta strojní VŠB-TUO potřetí obhájila třetí místo v anketě „Škola doporučená zaměstnavateli 2016“.

Rekordních 290 zaměstnavatelů z celé České republiky se letos zapojilo do hodnocení fakult vysokých škol z hlediska jejich přínosu pro trh práce a kvalifikovanosti absolventů.

Jaká je metodika hodnocení připomíná Pavel Hulák, ředitel Klubu zaměstnavatelů, který je organizátorem soutěže: „Třemi slovy jednoduchá, transparentní a spravedlivá. Personalisté firem po celé republice obdrží každoročně kompletní seznam fakult působících v ČR a uplatňují své znalosti a zkušenosti z náboru jejich absolventů i ze spolupráce se školami jako takovými. V bodovém přínosu se projeví také koeficient určený počtem zaměstnanců, protože větší firmy zaměstnávají vyšší počty absolventů a mají tedy do kvality školství více co mluvit. Ještě silněji než v loňském roce se potvrdila dominance technických oborů."

Pořadí nejlepších fakult vysokých škol v České republice hodnocených předními zaměstnavateli:

1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství 1472 b.

2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 1380 b.

3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní 1039 b.

4. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní 940 b.
5. VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 745 b.
6. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická 716 b.
7. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní 645 b.
8. VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 495 b.
9. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická 489 b.
10. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická 412 b.
11. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 338 b.
12. VŠB – TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 328 b.
13. UJEP v Ústí n. L., Fakulta výrobních technologií a managementu 326 b.
14. VUT v Brně, Fakulta stavební 289 b.
15. TU v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 254 b.
16. UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 253 b.
17. ČVUT v Praze, Fakulta stavební 213 b.
18. Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická 200 b.
19. VŠB–TUO, Ekonomická fakulta 196 b.
20. Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky 195 b.

doporuceno-zamestnavateli

2015

Fakulta strojní VŠB-TUO podruhé obhájila třetí místo v anketě „Škola doporučená zaměstnavateli 2015“.

V roce 2015 se počet hlasujících firem oproti prvnímu ročníku zdvojnásobil na celkový součet 230 významných zaměstnavatelů z celé České republiky. Tím více je výsledek hodnotný, protože i v rostoucím počtu hlasujících převažují firmy s vysokým počtem zaměstnanců. Ve druhém ročníku hlasovaly pro školy firmy jako ŠKODA AUTO, ČEZ, Česká pošta, FOXCONN, Robert Bosch, AGC, ArcelorMittal Ostrava, O2, T-Mobile, Siemens, Continental a další významní zaměstnavatelé z celé republiky.

Pořadí nejlepších fakult vysokých škol v České republice hodnocených předními zaměstnavateli:

1. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní – 968 b.

2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství - 941 b.

3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní – 590 b.

4. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní – 587 b.
5. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická – 482 b.
6. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická – 455 b.
7. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní – 419 b.
8. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská – 283 b.
9. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera – 282 b.
10. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví – 281 b.

2014

Přední zaměstnavatelé vybrali v listopadu 2014 v hlasování školy z České republiky s nejkvalitnější přípravou absolventů na zaměstnání. V rámci prvního ročníku soutěže Doporučeno zaměstnavateli mají v očích firem největší prestiž ČVUT v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.

Pořadí škol ovlivňují samy firmy za použití koeficientu odvozeného od počtu zaměstnanců a ocenění je tak pečetí kvality s potvrzením od významných zaměstnavatelů, že absolventům těchto škol nabídnou zaměstnání s větší pravděpodobností. Na hodnocení se hned v prvním ročníku podílelo více než 100 předních firem v čele se společnostmi jako ŠKODA AUTO, ČEZ, AGC, Robert Bosch, ArcelorMittal, Dalkia, Vítkovice, či Doosan Škoda Power.

Pořadí prvních deseti fakult napříč jednotlivými obory v ČR je následující:

 1. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
 2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
 3. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
 4. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 5. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
 6. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
 7. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
 8. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
 9. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
 10. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická