Nejlepší absolventy posílají na trh práce strojní fakulty technických univerzit

2018

Nejlepší fakulty VŠ převzaly ocenění ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI pro rok 2018. Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně letos doplnila na stupních vítězů druhá Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava a třetí Fakulta strojní ZČU v Plzni. Hlasování se zúčastnilo rekordních 380 zaměstnavatelů z celé ČR.

Trendem zůstává dominance strojních a elektrotechnických oborů, které letos obsadily 9 míst v první desítce. V regionech patří primát Moravskoslezskému kraji s nejvyšším počtem hlasujících zaměstnavatelů (více než 70).

Pořadí fakult pro rok 2018

1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství 981 b
2. VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní 942 b
3. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní 778 b
4. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 652 b
5. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní 638 b
6. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická 636 b
7. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická 569 b
8. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 454 b
9. VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 400 b
10. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 281 b

skola-doporucena-zamestnavateli-2018

2017

Fakulta strojní počtvrté obhájila třetí místo v anketě Škola doporučená zaměstnavateli. 

Slavnostní předání ocenění Škola Doporučená zaměstnavateli 2017 proběhlo 8. listopadu v Betlémské kapli. 

ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2017

 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
 2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
 3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta strojní

Soutěž „ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI“ pořádá Klub zaměstnavatelů České republiky a přední zaměstnavatelé v ní hodnotí fakulty vysokých škol podle kvality jejich absolventů. Fakulty vysokých škol hodnotilo 230 významných zaměstnavatelů z celé České republiky. Do hlasování se zapojily firmy ŠKODA AUTO, ČEZ, Česká pošta, FOXCONN, Robert Bosch, AGC, ArcelorMittal Ostrava, O2, T-Mobile, Siemens, Continental a další přední zaměstnavatelé.

doporuceno-zamestnavateli-2017

2016

Fakulta strojní VŠB-TUO potřetí obhájila třetí místo v anketě „Škola doporučená zaměstnavateli 2016“.

Rekordních 290 zaměstnavatelů z celé České republiky se letos zapojilo do hodnocení fakult vysokých škol z hlediska jejich přínosu pro trh práce a kvalifikovanosti absolventů.

Jaká je metodika hodnocení připomíná Pavel Hulák, ředitel Klubu zaměstnavatelů, který je organizátorem soutěže: „Třemi slovy jednoduchá, transparentní a spravedlivá. Personalisté firem po celé republice obdrží každoročně kompletní seznam fakult působících v ČR a uplatňují své znalosti a zkušenosti z náboru jejich absolventů i ze spolupráce se školami jako takovými. V bodovém přínosu se projeví také koeficient určený počtem zaměstnanců, protože větší firmy zaměstnávají vyšší počty absolventů a mají tedy do kvality školství více co mluvit. Ještě silněji než v loňském roce se potvrdila dominance technických oborů."

Pořadí nejlepších fakult vysokých škol v České republice hodnocených předními zaměstnavateli:

1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství 1472 b.

2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 1380 b.

3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní 1039 b.

4. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní 940 b.
5. VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 745 b.
6. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická 716 b.
7. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní 645 b.
8. VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 495 b.
9. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická 489 b.
10. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická 412 b.
11. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 338 b.
12. VŠB – TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 328 b.
13. UJEP v Ústí n. L., Fakulta výrobních technologií a managementu 326 b.
14. VUT v Brně, Fakulta stavební 289 b.
15. TU v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 254 b.
16. UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 253 b.
17. ČVUT v Praze, Fakulta stavební 213 b.
18. Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická 200 b.
19. VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta 196 b.
20. Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky 195 b.

doporuceno-zamestnavateli

2015

Fakulta strojní VŠB-TUO podruhé obhájila třetí místo v anketě „Škola doporučená zaměstnavateli 2015“.

V roce 2015 se počet hlasujících firem oproti prvnímu ročníku zdvojnásobil na celkový součet 230 významných zaměstnavatelů z celé České republiky. Tím více je výsledek hodnotný, protože i v rostoucím počtu hlasujících převažují firmy s vysokým počtem zaměstnanců. Ve druhém ročníku hlasovaly pro školy firmy jako ŠKODA AUTO, ČEZ, Česká pošta, FOXCONN, Robert Bosch, AGC, ArcelorMittal Ostrava, O2, T-Mobile, Siemens, Continental a další významní zaměstnavatelé z celé republiky.

Pořadí nejlepších fakult vysokých škol v České republice hodnocených předními zaměstnavateli:

1. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní – 968 b.

2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství - 941 b.

3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní – 590 b.

4. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní – 587 b.
5. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická – 482 b.
6. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická – 455 b.
7. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní – 419 b.
8. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská – 283 b.
9. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera – 282 b.
10. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví – 281 b.

2014

Přední zaměstnavatelé vybrali v listopadu 2014 v hlasování školy z České republiky s nejkvalitnější přípravou absolventů na zaměstnání. V rámci prvního ročníku soutěže Doporučeno zaměstnavateli mají v očích firem největší prestiž ČVUT v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava.

Pořadí škol ovlivňují samy firmy za použití koeficientu odvozeného od počtu zaměstnanců a ocenění je tak pečetí kvality s potvrzením od významných zaměstnavatelů, že absolventům těchto škol nabídnou zaměstnání s větší pravděpodobností. Na hodnocení se hned v prvním ročníku podílelo více než 100 předních firem v čele se společnostmi jako ŠKODA AUTO, ČEZ, AGC, Robert Bosch, ArcelorMittal, Dalkia, Vítkovice, či Doosan Škoda Power.

Pořadí prvních deseti fakult napříč jednotlivými obory v ČR je následující:

 1. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
 2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
 3. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
 4. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 5. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
 6. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
 7. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
 8. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
 9. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
 10. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická