Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

akademicky-senat

Jednání

Pozvánky na jednotlivá jednání jsou uveřejněny v infoservisu fakulty.

Materiály

Předložené materiály k jednání jsou uveřejněny v InNETu.

Zápisy

Zápisy z jednání.

Kontakt

E-mailová adresa pro (univerzitní) kontaktování senátorů.

Seznamy členů

Adresář členů Akademické komory a Studentské komory.
Seznam členů ekonomické, legislativní, pedagogické a personální komise.

Akademická komora

  Jméno Katedra Místnost, telefon Funkce, členství v komisích, senátu VŠB-TUO E-mail
  prof. Ing. Radek ČADA, CSc. 345 A410, 3289 předseda, člen ekonomické komise, člen AS VŠB-TUO radek.cada@vsb.cz
  doc. Ing. Lenka LANDRYOVÁ, CSc. 352 A727, 4112 1. místopředsedkyně, předsedkyně legislativní komise, členka AS VŠB-TUO lenka.landryova@vsb.cz
  prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana PETRŮ, Ph.D. 346 A1011, 4391 tajemnice, členka ekonomické komise, členka AS VŠB-TUO jana.petru@vsb.cz
  doc. Ing. Marian BOJKO, Ph.D. 338 A730, 4385 člen ekonomické komise marian.bojko@vsb.cz
  Ing. David FOJTÍK, Ph.D. 352 A922, 4193 člen personální a ekonomické komise david.fojtik@vsb.cz
  prof. Ing. Karel FRYDRÝŠEK, Ph.D. 330 A629, 3495 člen legislativní a pedagogické komise karel.frydrysek@vsb.cz
  Ing. Ladislav HRABEC, Ph.D. 340 A414, 4600 předseda pedagogické komise, člen ekonomické komise ladislav.hrabec@vsb.cz
  Mgr. Monika JAHODOVÁ, Ph.D. 310 A824, 4104 členka pedagogické a personální komise monika.jahodova@vsb.cz
  doc. Ing. Pavel MARŠÁLEK, Ph.D. 330 A634, 3292 člen ekonomické komise pavek.marsalek@vsb.cz
  doc. Ing. Marek PAGÁČ, Ph.D. 346 A1007, 1285 člen pedagogické komise marek.pagac@vsb.cz
  Ing. Michal RICHTÁŘ, Ph.D. 342 A638, 1229 člen pedagogické komise michal.richtar@vsb.cz
  Ing. Lukáš DVOŘÁK, Ph.D. 338 A729, 4314 předseda personální komise, člen AS VŠB-TUO lukas.dvorak@vsb.cz
  Ing. Václav KRYS, Ph.D. 354 A741, 5310 člen ekonomické a pedagogické komise vaclav.krys@vsb.cz
  Mgr. Jiří KRČEK 310 A829, 4128 člen legislativní a ekonomické komise jiri.krcek@vsb.cz
  doc. Ing. Martin FUSEK, Ph.D. 330 A634, 3292 předseda ekonomické komise, člen legislativní komise martin.fusek@vsb.cz

  Studentská komora

  Studentská komora AS FS zastupuje a prosazuje zájmy studentů na fakultní i univerzitní úrovni. Pomůžeme Ti s řešením studijních záležitostí a povinností a poskytneme Ti pomoc v případě ohrožení studentských práv. Jsme přímým spojovacím článkem studentů s vedením fakulty i univerzity, jelikož jsme součástí kolegia děkana a také se účastníme zasedání Akademických senátů.

  Jméno Studijní skupina Místnost, telefon Funkce, členství v komisích, senátu VŠB-TUO E-mail
  Ing. Michal KOŘÍNEK doktorand kat. 330 D308, 3290 2. místopředseda, člen ekonomické a legislativní komise, člen AS VŠB-TUO michal.korinek@vsb.cz
  Alexandros BELIS 3. ročník Bc., kat. 352 - člen ekonomické a personální komise, člen AS VŠB-TUO alexandros.belis.st@vsb.cz
  Ing. Martin ŠOTOLA doktorand kat. 330 D308, 3290 člen ekonomické a pedagogické komise martin.sotola@vsb.cz
  Ing. Roman LUKEŠ doktorand kat. 361 G315, 3271 člen ekonomické komise roman.lukes@vsb.cz
  Ing. Roman BLÁHA doktorand kat. 346 BC136, 9049 člen pedagogické komise roman.blaha@vsb.cz
  Bc. Zdeněk NEVÍM 1. nMgr., kat. 340 - člen ekonomické komise zdenek.nevim.st@vsb.cz
  Bc. Zdeněk PETERA 2. nMgr., kat. 342 - člen pedagogické a ekonomické komise zdenek.petera@vsb.cz
  Ing. Aneta SLANINKOVÁ doktorandka kat. 346 A1010, 3216 členka pedagogické a personální komise aneta.slaninkova@vsb.cz