Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

akademicky-senat

Jednání

Pozvánky na jednotlivá jednání jsou uveřejněny v infoservisu fakulty.

Materiály

Předložené materiály k jednání jsou uveřejněny v InNETu.

Zápisy

Zápisy z jednání.

Kontakt

E-mailová adresa pro (vnitrouniverzitní) kontaktování senátorů.

Seznamy členů

Adresář členů Akademické komory a Studentské komory.
Seznam členů ekonomické, legislativní, pedagogické a personální komise.

Akademická komora

  Jméno Katedra Místnost, telefon Funkce, členství v komisích, senátu VŠB-TUO E-mail
  prof. Ing. Radek ČADA, CSc. 345 A410, 3289 předseda, člen ekonomické komise, člen AS VŠB-TUO radek.cada@vsb.cz
  doc. Ing. Marian BOJKO, Ph.D. 338 A730, 4385 člen ekonomické komise, člen AS VŠB-TUO marian.bojko@vsb.cz
  doc. Ing. Lenka LANDRYOVÁ, CSc. 352 A727, 4112 místopředsedkyně, předsedkyně legislativní komise, členka AS VŠB-TUO lenka.landryova@vsb.cz
  prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana PETRŮ, Ph.D. 346 A1011, 4391 tajemnice, členka ekonomické komise jana.petru@vsb.cz
  prof. Ing. Karel FRYDRÝŠEK, Ph.D. 330 A629, 3495 člen legislativní komise karel.frydrysek@vsb.cz
  Ing. Tomáš VÝTISK, Ph.D. 361 A608, 5182 člen legislativní komise tomas.vytisk@vsb.cz
  Ing. Ladislav HRABEC, Ph.D. 340 A414, 4600 předseda pedagogické komise, člen ekonomické komise ladislav.hrabec@vsb.cz
  Mgr. Monika JAHODOVÁ, Ph.D. 310 A824, 4104 členka pedagogické komise monika.jahodova@vsb.cz
  Ing. Michal RICHTÁŘ, Ph.D. 342 A638, 1229 člen pedagogické komise michal.richtar@vsb.cz
  Ing. Lukáš DVOŘÁK, Ph.D. 338 A729, 4314 předseda personální komise lukas.dvorak@vsb.cz
  Ing. Václav KRYS, Ph.D. 354 A741, 5310 člen ekonomické komise, člen pedagogické komise vaclav.krys@vsb.cz
  doc. Ing. Leopold HRABOVSKÝ, Ph.D. 342 A721, 3185 člen ekonomické komise leopold.hrabovsky@vsb.cz
  doc. Ing. Jiří FRIES, Ph.D. 340 A420, 4207 člen ekonomické komise jiri.fries@vsb.cz
  Mgr. Jiří KRČEK 310 A829, 4128 člen legislativní komise jiri.krcek@vsb.cz
  doc. Ing. Martin FUSEK, Ph.D. 330 A634, 3292 předseda ekonomické komise, člen legislativní komise martin.fusek@vsb.cz

  Studentská komora

  Studentská komora AS FS zastupuje a prosazuje zájmy studentů na fakultní i univerzitní úrovni. Pomůžeme Ti s řešením studijních záležitostí a povinností a poskytneme Ti pomoc v případě ohrožení studentských práv. Jsme přímým spojovacím článkem studentů s vedením fakulty i univerzity, jelikož jsme součástí kolegia děkana a také se účastníme zasedání Akademických senátů.