Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Níže jsou popsány základní možnosti a principy spolupráce mezi podniky, firmami, univerzitami a dalšími subjekty státní správy a Fakultou strojní (FS), respektive jejími jednotlivými organizačními jednotkami.

Zadání diplomových a bakalářských prací

Témata jsou kontaktní osobou FS vyvěšována na webových stránkách FS a zároveň rozesílána na jednotlivá pracoviště FS, popřípadě garantům příslušných oborů. Doporučuje se vypisovat témata dle oborů studia – zaměření jednotlivých pracovišť. Pokud nám chcete nabídnout své téma - stáhněte si formulář a pošlete na kontakt níže.

Inzerce, propagace a reklama

Možnost umístnění pracovních nabídek, letáků a propagace firmy, stáží, brigád a trainee programů na webových stránkách Fakulty strojní a InNETu. Brigády jsou z důvodů výuky nejvhodnější pro studenty 4. ročníků, ale je to hodně individuální záležitost.

Firemní den

Aktivita je zaměřena na prezentaci a propagaci firmy na půdě FS (VŠB-TUO). Optimální délka je 2h až 4h dle firmy a domluvených parametrech aktivity. Poplatek činí 20.000 Kč s DPH, přičemž v ceně je zahrnuto zajištění všech potřebných náležitostí ke zdárnému průběhu aktivity (místnost; reklama; komunikace se studenty a firmou, občerstvení apod.).

Zapojení pracovníků firmy do výuky

Za určitých specifických podmínek je možno zapojit odborníky z praxe (příslušné firmy) do výuky konkrétního předmětu. To vše po domluvě s přednášejícím a garantem předmětu.

Aplikovaný a smluvní výzkum

FS je otevřena a připravena jak po odborné stránce, tak z pohledu laboratorního vybavení, ke společnému smluvnímu i aplikovanému výzkumu a nabízí tuto spolupráci ve formě řešení projektů, grantů a hospodářských smluv.

Sponzorský dar (finanční – materiální)

Podpora aktivit jednotlivých pracovišť FS (konkrétní podpořené aktivity jsou předem dojednány).

Rámcová smlouva

Pro rychlejší a operativnější řešení všech možných výše uvedených aktivit je možno uzavřít Rámcovou smlouvu (RS), na základě které je možno v budoucnu uzavírat dodatky a smlouvy na konkrétní příklady spolupráce.

Kontaktní osoby

prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj fakulty

Ing. Tereza Fittlová

Administrativa fakulty