Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta strojní VŠB - Technické univerzity Ostrava je oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v těchto oborech:

  • Aplikovaná mechanika
  • Energetické stroje a zařízení
  • Konstrukční a procesní inženýrství
  • Řízení strojů a procesů
  • Strojírenská technologie

Habilitační řízení

Řízení ke jmenování profesorem

Dokumentace

Formální náležitosti tezí habilitační práce (vědecký spis), tezí habilitační přednášky a tezí inaugurační přednášky (vědecký spis)