Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta strojní VŠB - Technické univerzity Ostrava je oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v těchto oborech:

Aplikovaná mechanika
Energetické stroje a zařízení
Konstrukční a procesní inženýrství
Řízení strojů a procesů
Strojírenská technologie

Habilitační řízení

Řízení ke jmenování profesorem

Dokumentace

Formální náležitosti tezí habilitační práce (vědecký spis), tezí habilitační přednášky a tezí inaugurační přednášky (vědecký spis)