Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Konstrukce strojních dílů a skupin

O studijním programu

Celé studium v oblasti Konstrukce strojních dílů a skupin je vysoce odborné a jsou v něm aplikovány nejnovější poznatky oboru. Při návrzích a výpočtech jsou využívány špičkové postupy a metody optimalizace. Samozřejmostí je práce s
moderními 3D CAD aplikacemi a MKP systémy. Návrhy strojních dílů a skupin studenti provádí s ohledem na únosnost a požadovanou životnost a naučí se na profesionální úrovní využívat všechny prostředky podpory konstruování.

Profese

 • Inženýr vývojář
 • Technický a provozní inženýr
 • Vědecký pracovník
 • Projektant výrobních systémů
 • Technický manažer
 • Pracovník technické přípravy výroby
 • Konstruktér
 • Kvalifikovaný prodejce
 • Výpočtář
 • Car tunning expert

Dovednosti

 • Čtení technické dokumentace
 • 2D konstrukčními programy
 • Výpočty trvanlivosti
 • Tvorba technických zpráv
 • Výpočty pevnosti
 • Orientace ve schématech
 • Zpracování výkresové dokumentace
 • Výpočty strojních součástí
 • Tvorba 3D počítačových modelů
 • Stavba vozidel
 • Tenzometrie
 • Konstruování s podporou CAD systému Catia
 • Příprava výroby
 • Výpočty tuhosti
 • SW Autodesk
 • Navrhování komponent
 • Analyzování konstrukčního problému
 • Navrhování řešení konstrukčního problému
 • Navrhování jednotlivých částí a mechanismů strojů
 • SW 3D/CAD
 • Znalost technické dokumentace
 • Konstruování s podporou CAD systému Invertor
 • Orientace v technických výkresech
 • Orientace v nákresech
 • Znalost s výpočtovými programy
 • Projektování

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Konstrukční inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S06
Název specializace česky Konstrukce strojních dílů a skupin
Název specializace anglicky Construction of Mechanical Parts
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra částí a mechanismů strojů
Zodpovědná osoba doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály