Absolventi

Akce a události

Voda: živel potřebný i nevyzpytatelný

miniatura
13. 6. 2018, 17:30, Centrum Pant, Čs. legií 1222/22
Beseda z cyklu "Večery s vědci"

Experimentální stavební centrum

miniatura
22. 5. 2018
V areálu Fakulty stavební je možné nalézt několik menších objektů či spíše modelů, jako například řez silničním svrškem či železniční koleje s výhybkou, na kterých studenti v praxi poznávají, jak vše funguje v reálných podmínkách. Součástí fakulty jsou také dvě významné stavby.

Celostátní sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků

miniatura
4. 6. 2018 - 6. 6. 2018, areál VŠB – Technické univerzity Ostrava
4. - 6. června 2018, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Studentská soutěž ÚNMZ

miniatura
21. 5. 2018
Česká agentura pro standardizaci (ČAS) vyhlašuje 3. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti technické normalizace.

Seminář k ochraně průmyslových práv

miniatura
24. 5. 2018, 12:30 - 17:00, Centrum podpory inovací
Seminář nabídne komplexní úvod do ochrany průmyslových práv a patentových databází, poskytne návod na financování inovací a patentových aktivit a představí zkušenosti patentově aktivních firem.

© 2018 VŠB-TU Ostrava