Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

340-logo

Problematikou konstruování se katedra zabývá již více než 50 let a díky tomu může studentům na všech úrovních studia nabídnout nejen dosažení vysoké odborné úrovně v nabízených studijních oborech a specializacích, ale také studium v těsné návaznosti na potřeby průmyslové praxe.

První Diplomové práce NMgr. studia Průmyslový design

(také specializace NMgr. studia Průmyslový design má od června 2020 své první inženýry)

První Diplomová práce Restaurátorské dílny

(Restaurátorská dílna FS VŠB-TOU splnila další svůj cíl - zapojení studentů univerzity do restaurátorských prací)

Otázky ke Státním závěrečným zkouškám

(aktualizovaný seznam otázek pro AR 2019/2020)

Konstrukce moderních kolejových vozidel

(nabídka studentům 1. roč. NMgr. studia pro ZS 2020/21 - předmět vyučován s firmou Siemens Mobility, s.r.o.)

Studijní obory a specializace katedry platné pro AR 2020/2021

Bakalářský stupeň studia

Studijní obor:
Technická diagnostika, opravy a udržování (2301R023-70) | Studijní plán | Prezentace

Studijní obor:
Konstrukce strojů a zařízení (2302R010) | Studijní plán
Specializace oboru Konstrukce strojů a zařízení:
Konstrukce výrobních strojů a zařízení (2302R010-21) | Studijní plán | Prezentace
Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo (2302R010-50) | Studijní plán | Prezentace
Průmyslový design (2302R010-60) | Studijní plán | Prezentace
Zemní, těžební a stavební stroje (2302R010-70) | Studijní plán | Prezentace


Navazující magisterský stupeň studia

Studijní obor:
Konstrukční a procesní inženýrství (3909T001) | Studijní plán
Specializace oboru Konstrukční a procesní inženýrství:
Výrobní stroje a zařízení (3909T001-20) | Studijní plán
Průmyslový design (3909T001-60) | Studijní plán
Zemní, těžební a stavební stroje (3909T001-70) | Studijní plán
Technická diagnostika, opravy a udržování (3909T001-72) | Studijní plán


Doktorský stupeň studia

Studijní obor:
Stavba výrobních strojů a zařízení (2302V019)  | Studijní plán