VŠB - TUO VŠB - Technická univerzita Ostrava FS Fakulta strojní

Fakulta strojní spolupracuje s představiteli průmyslové sféry, jednotlivými firmami a podniky v oblastech:

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte proděkana pro vědu, výzkum a spolupráci s praxí doc. Ing. Jiřího Friese, Ph.D.