Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vedení

prof. Ing. Čep Robert, Ph.D.

Děkan (FS)
Vedoucí útvaru (300)
Zástupce vedoucí katedry (346)
Profesor (346)

Ing. Fittlová Tereza

Sekretářka (300)
Administrativa (302)

Zaměstnanci

Drmolová Hana

Sekretářka (347)
Zaměstnanec (302)
Administrativa (300)

Ing. Graf Vojtěch, Ph.D.

Proděkan pro bakalářské a magisterské studium (FS)
Akademický pracovník (342)
Zaměstnanec (300)

prof. Ing. Hlavatý Ivo, Ph.D.

Proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s praxí (FS)
Akademický pracovník (345)
Zaměstnanec (300)

Jančijuk Jiří

Fakultní správce IT (300)
IT pracovník (330)

Mgr. Karásková Pavla

Pracovník internacionalizace (301)

doc. Ing. Mahdal Miroslav, Ph.D.

Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium (FS)
Docent (352)
Zaměstnanec (300)

Portužáková Ivana

Zaměstnanec (302)
Zaměstnanec (300)

doc. Ing. Poruba Zdeněk, Ph.D.

Proděkan pro internacionalizaci a lidské zdroje (FS)
Zástupce vedoucího (330)
Akademický pracovník (330)
Zaměstnanec (300)

prof. Ing. Slíva Aleš, Ph.D.

Proděkan pro projektovou činnost a rozvoj fakulty (FS)
Akademický pracovník (342)
Zaměstnanec (300)