Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2020

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis ze schůze Legislativní komise AS FS  (PDF, 434 KiB)
Zahájení. Volební řád Akademického senátu FS VŠB-TUO. Žádost o vytvoření e-mailových skupin pro komise ASFS. Dotaz předsedy ASFS prof. ČADY, zda práce pro senát jsou součástí pracovního úvazku. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_ASLK_20_05_21 v dokumentu 21.5.2020 v dokumentu
Zápis č. 22  (PDF, 617 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Změny složení AS FS, návrh na předsedu pedagogické komise AS FS a návrh nového člena komise AS FS. Návrh změny Statutu FS. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2020_02_18 v dokumentu 18.2.2020 v dokumentu
Zápis č. 23  (PDF, 625 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Návrh proděkanů Fakulty strojní VŠB-TUO pro funkční období 2020–2024. Ustavení volebních komisí pro volby členů AS FS pro funkční období 2020–2023. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2020_03_02 v dokumentu 2.3.2020 v dokumentu
Zápis č. 24  (PDF, 688 KiB)
Schvalování použití veřejného e-mailového korespondenčního hlasování u žádosti o předchozí souhlas AS FS ke jmenování členů VR FS pro funkční období 2020–2024 a jmenování členů Disciplinární komise FS.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2020_05_12 v dokumentu 12.5.2020 v dokumentu
Zápis č. 25  (PDF, 672 KiB)
Vzhledem k současné legislativní nouzi na VŠB-TUO, která je vyvolaná vyhlášením nouzového stavu pro území České republiky a následnými nutnými příkazy Jeho Magnificence pana rektora VŠB-TUO, předseda AS FS dne 28. dubna 2020 pozval AS FS ke korespondenčnímu projednání návrhu všech dokumentů, kterých se týká 15 usnesení, na které následně navazovalo pozvání předsednictva AS FS ze dne 12. května 2020 k hlasování o 15 návrzích usnesení per-rolam.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2020_05_15 v dokumentu 15.5.2020 v dokumentu
Zápis č. 26  (PDF, 2 MiB)
Hlasování AS FS per-rollam o dokumentu Volební řád Akademického senátu Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2020_06_03 v dokumentu 3.6.2020 v dokumentu
Zápis č. 27  (PDF, 3 MiB)
Hlasování per-rollam o provedení voleb do akademické a studentské komory AS FS, harmonogramu voleb voleb do AS FS, Uzavření hospodaření za rok 2019, rozpočet na rok 2020.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2020_06_25 v dokumentu 25.6.2020 v dokumentu
Zápis č. 28  (PDF, 2 MiB)
Hlasování per-rollam o dokumentu Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studia na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2020/2021.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2020_07_31 v dokumentu 31.7.2020 v dokumentu

2019

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Návrh kandidátů do RVH VŠB-TUO a zástupce v Ekonomické komisi AS VŠB-TUO  (PDF, 213 KiB)
Přílohy 
Předseda akademického senátu (FS) v dokumentu v dokumentu 9.9.2019 v dokumentu
Zápis č. 12  (PDF, 540 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Změny ve složení VR FS. Záměr na akreditaci nového doktorského studijního programu „Dopravní systémy“. Informace o Metodice rozdělování neinvestičních finančních prostředků FS pro rok 2019 s vytvořením KMDG na FS. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_01_28 v dokumentu 28.1.2019 v dokumentu
Zápis č. 13  (PDF, 514 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Záměr akreditace doktorských studijních programů na FS. Návrhy změn ve studijních plánech na FS. Změna v organizační struktuře FS. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_02_12 v dokumentu 12.2.2019 v dokumentu
Zápis č. 14  (PDF, 653 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na rok 2019 na FS VŠB-TUO. Změny ve složení VR FS. Záměr akreditace studijního programu Průmyslový design na FS. Vyhlášení doplňovacích voleb do SK AS FS. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_04_02 v dokumentu 2.4.2019 v dokumentu
Zápis č. 15  (PDF, 702 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Návrh na uzavření hospodaření Fakulty strojní za rok 2018. Rozpočet Fakulty strojní na rok 2019. Záměr akreditace navazujícího magisterského studijního programu „Mechanical Engineering Technology – Strojírenská technologie“ v jazyce anglickém na FS. Výsledky doplňovacích voleb do SK AS FS. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_06_06 v dokumentu 6.6.2019 v dokumentu
Zápis č. 16  (PDF, 650 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Změny složení AS FS a návrhy nových členů komisí AS FS. Akreditace doktorského studijního programu „Dopravní systémy“ na FS – v češtině a v angličtině. Navržení nových garantů ve studijních programech na FS. Ustavení volební komise AS FS pro volbu kandidáta na jmenování děkanem FS. Harmonogram voleb kandidáta na jmenování děkanem FS pro funkční období 2020 až 2024. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_10_01 v dokumentu 1.10.2019 v dokumentu
Zápis č. 17  (PDF, 715 KiB)
Diskuze k dalšímu rozvoji Fakulty strojní VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_11_04 v dokumentu 4.11.2019 v dokumentu
Zápis č. 18  (PDF, 614 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech studijních programech v českém a anglickém jazyce pro akademický rok 2020/2021. Projednání akreditačních spisů doktorských studijních programů na FS VŠB-TUO. Projednání akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Strojírenská technologie v anglickém jazyce na FS VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_11_12 v dokumentu 12.11.2019 v dokumentu
Zápis č. 19  (PDF, 738 KiB)
Projednání akreditačního spisu bakalářského studijního programu „Průmyslový design“ na FS VŠB-TUO – v českém jazyce. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_11_26 v dokumentu 26.11.2019 v dokumentu
Zápis č. 20  (PDF, 561 KiB)
Hlasování per-rollam o pravidlech přijímacího řízení.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_11_29 v dokumentu 29.11.2019 v dokumentu
Zápis č. 21  (PDF, 617 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS a výsledky hlasování per-rollam. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studia na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2020/2021. Projednání změny garanta oboru 2301R013 „Robotika“ bakalářského studijního programu B2341 „Strojírenství“ na FS VŠB-TUO. Hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkanem FS z navržených kandidátů. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_12_10 v dokumentu 10.12.2019 v dokumentu

2018

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis ze schůze Legislativní komise AS FS  (PDF, 635 KiB) Předseda akademického senátu (FS) ZAP_ASLK_18_03_16 v dokumentu 6.3.2018 v dokumentu
Zápis č. 4  (PDF, 189 KiB)
Hlasování per-rollam.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_01_18 v dokumentu 18.1.2018 v dokumentu
Zápis č. 5  (PDF, 715 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu N2301 Strojní inženýrství. Projednání akreditačních spisů Bc. a NMgr. studia. Změny ve složení VR FS. Jednací řád. Volební řád. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_03_06 v dokumentu 6.3.2018 v dokumentu
Zápis č. 6  (PDF, 630 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Metodika rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště FS. Návrh člena VR FS. Volební řád Akademického senátu Fakulty strojní VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_04_17 v dokumentu 18.4.2018 v dokumentu
Zápis č. 7  (PDF, 514 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2017. Návrh rozdělení neinvestičních prostředků na pracoviště FS v roce 2018. Projednání akreditačních spisů Bc. a NMgr. studia. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_04_24 v dokumentu 24.4.2018 v dokumentu
Zápis č. 8  (PDF, 508 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Projednání akreditačního spisu a sebehodnotící zprávy NMgr. studijního programu „Strojírenská technologie“. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_05_15 v dokumentu 15.5.2018 v dokumentu
Zápis č. 9  (PDF, 411 KiB)
Hlasování per-rollam.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_06_13 v dokumentu 13.6.2018 v dokumentu
Zápis č. 10  (PDF, 388 KiB)
Schválení programu jednání. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_10_02 v dokumentu 2.10.2018 v dokumentu
Zápis č. 11  (PDF, 545 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve čtyřletém doktorském studijním programu „Strojní inženýrství“ na na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2019/2020. The Rules for Admission Procedure and Conditions for Admission to Study in the English Language Four-Year Doctoral Degree Programme P2346 “Mechanical Engineering“ at the Faculty of Mechanical Engineering VŠB – TU Ostrava for the Academic Year 2019/2020. Projednání záměru akreditace habilitačních a jmenovacích řízení na Fakultě strojní VŠB-TUO. Schválení Disciplinární komise FS. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v českém jazyce v bakalářských studijních programech na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2019/2020. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v českém jazyce v navazujících magisterských studijních programech na Fakultu strojní VŠBTUO pro akademický rok 2019/2020. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v anglickém jazyce v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Mechanical Engineering“ na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2019/2020. Disciplinární řád pro studenty Fakulty strojní VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_10_16 v dokumentu 16.10.2018 v dokumentu

2017

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 1  (PDF, 631 KiB)
Poděkování odstupujícímu senátu. Volba předsednictva nově zvoleného AS FS VŠB-TUO. Ustanovení nových komisí AS FS VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2017_09_12 v dokumentu 12.9.2017 v dokumentu
Zápis č. 2  (PDF, 670 KiB)
Schválení programu jednání. Doplnění komisí AS FS. Změny ve složení Vědecké rady FS Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu. Disciplinární řád pro studenty FS. Jednací řád Vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TUO. Návrh zástupce FS do Rady vysokých škol. Různé
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2017_10_31 v dokumentu 31.10.2017 v dokumentu
Zápis č. 3  (PDF, 732 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu P2346 Strojní inženýrství, N3907 Energetika, P2346 Mechanical Engineering. Zřízení nové katedry Katedra matematiky a deskriptivní geometrie. Volební řád a Jednací řád Akademického senátu Fakulty strojní VŠB-TUO. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na rok 2018. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2017_12_12 v dokumentu 12.12.2017 v dokumentu
Zápis z jednání Studentské komory  (PDF, 570 KiB)
Zahájení, schválení programu. Volba 2. místopředsedy AS FS VŠB-TU Ostrava. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_SK_2017_09_22 v dokumentu 22.9.2017 v dokumentu