Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2019

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Návrh kandidátů do RVH VŠB-TUO a zástupce v Ekonomické komisi AS VŠB-TUO  (PDF, 213 kB)
Přílohy 
Předseda akademického senátu (FS) v dokumentu v dokumentu 9.9.2019 v dokumentu
Zápis č. 12  (PDF, 540 kB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Změny ve složení VR FS. Záměr na akreditaci nového doktorského studijního programu „Dopravní systémy“. Informace o Metodice rozdělování neinvestičních finančních prostředků FS pro rok 2019 s vytvořením KMDG na FS. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_01_28 v dokumentu 28.1.2019 v dokumentu
Zápis č. 13  (PDF, 514 kB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Záměr akreditace doktorských studijních programů na FS. Návrhy změn ve studijních plánech na FS. Změna v organizační struktuře FS. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_02_12 v dokumentu 12.2.2019 v dokumentu
Zápis č. 14  (PDF, 653 kB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na rok 2019 na FS VŠB-TUO. Změny ve složení VR FS. Záměr akreditace studijního programu Průmyslový design na FS. Vyhlášení doplňovacích voleb do SK AS FS. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_04_02 v dokumentu 2.4.2019 v dokumentu
Zápis č. 15  (PDF, 702 kB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Návrh na uzavření hospodaření Fakulty strojní za rok 2018. Rozpočet Fakulty strojní na rok 2019. Záměr akreditace navazujícího magisterského studijního programu „Mechanical Engineering Technology – Strojírenská technologie“ v jazyce anglickém na FS. Výsledky doplňovacích voleb do SK AS FS. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_06_06 v dokumentu 6.6.2019 v dokumentu
Zápis č. 16  (PDF, 650 kB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Změny složení AS FS a návrhy nových členů komisí AS FS. Akreditace doktorského studijního programu „Dopravní systémy“ na FS – v češtině a v angličtině. Navržení nových garantů ve studijních programech na FS. Ustavení volební komise AS FS pro volbu kandidáta na jmenování děkanem FS. Harmonogram voleb kandidáta na jmenování děkanem FS pro funkční období 2020 až 2024. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_10_01 v dokumentu 1.10.2019 v dokumentu
Zápis č. 17  (PDF, 715 kB)
Diskuze k dalšímu rozvoji Fakulty strojní VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_11_04 v dokumentu 4.11.2019 v dokumentu
Zápis č. 18  (PDF, 614 kB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech studijních programech v českém a anglickém jazyce pro akademický rok 2020/2021. Projednání akreditačních spisů doktorských studijních programů na FS VŠB-TUO. Projednání akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Strojírenská technologie v anglickém jazyce na FS VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_11_12 v dokumentu 12.11.2019 v dokumentu
Zápis č. 19  (PDF, 738 kB)
Projednání akreditačního spisu bakalářského studijního programu „Průmyslový design“ na FS VŠB-TUO – v českém jazyce. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_11_26 v dokumentu 26.11.2019 v dokumentu
Zápis č. 20  (PDF, 561 kB)
Hlasování per-rollam o pravidlech přijímacího řízení.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_11_29 v dokumentu 29.11.2019 v dokumentu
Zápis č. 21  (PDF, 617 kB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS a výsledky hlasování per-rollam. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studia na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2020/2021. Projednání změny garanta oboru 2301R013 „Robotika“ bakalářského studijního programu B2341 „Strojírenství“ na FS VŠB-TUO. Hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkanem FS z navržených kandidátů. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_12_10 v dokumentu 10.12.2019 v dokumentu

2018

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis ze schůze Legislativní komise AS FS  (PDF, 635 kB) Předseda akademického senátu (FS) ZAP_ASLK_18_03_16 v dokumentu 6.3.2018 v dokumentu
Zápis č. 4  (PDF, 189 kB)
Hlasování per-rollam.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_01_18 v dokumentu 18.1.2018 v dokumentu
Zápis č. 5  (PDF, 715 kB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu N2301 Strojní inženýrství. Projednání akreditačních spisů Bc. a NMgr. studia. Změny ve složení VR FS. Jednací řád. Volební řád. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_03_06 v dokumentu 6.3.2018 v dokumentu
Zápis č. 6  (PDF, 630 kB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Metodika rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště FS. Návrh člena VR FS. Volební řád Akademického senátu Fakulty strojní VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_04_17 v dokumentu 18.4.2018 v dokumentu
Zápis č. 7  (PDF, 514 kB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2017. Návrh rozdělení neinvestičních prostředků na pracoviště FS v roce 2018. Projednání akreditačních spisů Bc. a NMgr. studia. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_04_24 v dokumentu 24.4.2018 v dokumentu
Zápis č. 8  (PDF, 508 kB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Projednání akreditačního spisu a sebehodnotící zprávy NMgr. studijního programu „Strojírenská technologie“. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_05_15 v dokumentu 15.5.2018 v dokumentu
Zápis č. 9  (PDF, 411 kB)
Hlasování per-rollam.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_06_13 v dokumentu 13.6.2018 v dokumentu
Zápis č. 10  (PDF, 388 kB)
Schválení programu jednání. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_10_02 v dokumentu 2.10.2018 v dokumentu
Zápis č. 11  (PDF, 545 kB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve čtyřletém doktorském studijním programu „Strojní inženýrství“ na na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2019/2020. The Rules for Admission Procedure and Conditions for Admission to Study in the English Language Four-Year Doctoral Degree Programme P2346 “Mechanical Engineering“ at the Faculty of Mechanical Engineering VŠB – TU Ostrava for the Academic Year 2019/2020. Projednání záměru akreditace habilitačních a jmenovacích řízení na Fakultě strojní VŠB-TUO. Schválení Disciplinární komise FS. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v českém jazyce v bakalářských studijních programech na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2019/2020. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v českém jazyce v navazujících magisterských studijních programech na Fakultu strojní VŠBTUO pro akademický rok 2019/2020. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v anglickém jazyce v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Mechanical Engineering“ na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2019/2020. Disciplinární řád pro studenty Fakulty strojní VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_10_16 v dokumentu 16.10.2018 v dokumentu

2017

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 1  (PDF, 631 kB)
Poděkování odstupujícímu senátu. Volba předsednictva nově zvoleného AS FS VŠB-TUO. Ustanovení nových komisí AS FS VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2017_09_12 v dokumentu 12.9.2017 v dokumentu
Zápis č. 2  (PDF, 670 kB)
Schválení programu jednání. Doplnění komisí AS FS. Změny ve složení Vědecké rady FS Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu. Disciplinární řád pro studenty FS. Jednací řád Vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TUO. Návrh zástupce FS do Rady vysokých škol. Různé
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2017_10_31 v dokumentu 31.10.2017 v dokumentu
Zápis č. 3  (PDF, 732 kB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu P2346 Strojní inženýrství, N3907 Energetika, P2346 Mechanical Engineering. Zřízení nové katedry Katedra matematiky a deskriptivní geometrie. Volební řád a Jednací řád Akademického senátu Fakulty strojní VŠB-TUO. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na rok 2018. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2017_12_12 v dokumentu 12.12.2017 v dokumentu
Zápis z jednání Studentské komory  (PDF, 570 kB)
Zahájení, schválení programu. Volba 2. místopředsedy AS FS VŠB-TU Ostrava. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_SK_2017_09_22 v dokumentu 22.9.2017 v dokumentu