Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2024

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 6  (PDF, 278 KiB)
Schválení programu jednání. Žádost o předchozí souhlas AS FS ke jmenování členů Disciplinární komise FS. Žádost o předchozí souhlas AS FS ke jmenování členů VR FS pro funkční období 2024–2028. Návrh změn Statutu FS. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS v bakalářském studijním programu Inteligentní doprava a logistika v českém jazyce pro AR 2024/2025. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2024_04_16 v dokumentu 16.4.2024 v dokumentu
Zápis č. 5  (PDF, 232 KiB)
Schválení programu jednání. Návrh proděkanů Fakulty strojní VŠB-TUO pro funkční období 2024–2028. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2024_02_27 v dokumentu 27.2.2024 v dokumentu
Zápis č. 4  (PDF, 287 KiB)
Schválení programu jednání. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na rok 2024 na FS VŠB-TUO. Projednání akreditačního spisu bakalářského studijního programu „Inteligentní doprava a logistika“ (jazyk studia: čeština, forma studia: komb., spis A23S342B01, oblast vzdělávání: 04 – Doprava). Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2024_01_16 v dokumentu 16.1.2024 v dokumentu

2023

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 3  (PDF, 254 KiB)
Schválení programu jednání. Hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkanem FS na uzavřeném zasedání AS FS přímým tajným hlasováním. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2023_12_05 v dokumentu 5.12.2023 v dokumentu
Zápis č. 2  (PDF, 324 KiB)
Schválení programu jednání. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí do doktorských studijních programů na FS pro AR 2024/2025. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS v bakalářských studijních programech v českém jazyce pro AR 2024/2025. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS v navazujících magisterských studijních programech v českém jazyce pro AR 2024/2025. Nominace zástupce FS v Radě vysokých škol (RVŠ) pro funkční období 2024–2026. Nominace zástupce do Sněmu a Předsednictva RVŠ pro funkční období 2024–2026 (pro návrh AS FS celoškolskému senátu). Nominace zástupce do Sněmu RVŠ pro funkční období 2024–2026 (pro návrh AS FS celoškolskému senátu). Nominace zástupce Studentské komory v RVŠ pro funkční období 2024–2026 (pro návrh AS FS celoškolskému senátu). Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2023_10_17 v dokumentu 17.10.2023 v dokumentu
Zápis č. 1  (PDF, 335 KiB)
Schválení programu jednání. Návrh změny Podmínek pro přijetí ke studiu na FS v bakalářských studijních programech v českém jazyce pro AR 2023/2024 (dokumentu FS_PKP_22_003 verze: B). Volba členů Personální komise AS FS. Volba předsedy Personální komise AS FS. Volba členů komisí AS FS (pedagogické, ekonomické a legislativní). Volba předsedů komisí AS FS (pedagogické, ekonomické a legislativní). Volba volební komise pro volbu kandidáta na jmenování děkanem FS pro funkční období 2024–2028. Návrh harmonogramu voleb kandidáta na jmenování děkanem FS pro funkční období 2024–2028. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2023_09_26 v dokumentu 26.9.2023 v dokumentu
Zápis č. 31  (PDF, 2 MiB)
Hlasování per-rolam o dokumentech „Podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v nMgr. studijním programu Aditivní technologie v českém jazyce pro AR 2023/2024“ a „Podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v nMgr. studijním programu Aditivní technologie v anglickém jazyce pro AR 2024/2025“.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2023_09_10 v dokumentu 10.9.2023 v dokumentu
Zápis č. 30  (PDF, 221 KiB)
Schválení programu jednání. Návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2022. Rozpočet FS na rok 2023. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v bakalářských studijních programech v anglickém jazyce pro AR 2024/2025. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v navazujících magisterských studijních programech v anglickém jazyce pro AR 2024/2025. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2023_06_13 v dokumentu 13.6.2023 v dokumentu
Zápis č. 29  (PDF, 313 KiB)
Schválení programu jednání. Sestavení volební komise ze členů nově zvoleného AS FS a její schválení. Tajná volba předsedy AS FS členy nově zvoleného AS FS ze svých řad (akademického pracovníka). Tajná volba 1. místopředsedy AS FS členy akademické komory nově zvoleného AS FS ze svých řad (akademického pracovníka). Tajná volba 2. místopředsedy AS FS členy studentské komory nově zvoleného AS FS ze svých řad (studenta). Tajná volba tajemníka AS FS všemi členy nově zvoleného AS FS ze svých řad. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2023_05_31 v dokumentu 31.5.2023 v dokumentu
Zápis č. 28  (PDF, 209 KiB)
Schválení programu jednání. Metodika rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště FS VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2023_05_02 v dokumentu 2.5.2023 v dokumentu
Zápis č. 27  (PDF, 275 KiB)
Schválení programu jednání. Vyhlášení voleb do studentské komory AS FS pro funkční období 2023–2026 a schválení harmonogramu těchto voleb. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2023_04_11 v dokumentu 11.4.2023 v dokumentu
Zápis č. 26  (PDF, 350 KiB)
Schválení programu jednání. Schválení Disciplinární komise FS. Projednání akreditačního spisu bakalářského studijního programu „Inteligentní doprava a logistika“. Projednání akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu „Aditivní technologie“ (CZ). Projednání akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu „Aditivní technologie“ (EN). Metodika rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště FS. Návrh členů volební komise pro provedení voleb do studentské komory AS FS pro období 2023–2026. Rozhodnutí o způsobu provedení voleb do studentské komory AS FS pro období 2023–2026. Vyhlášení voleb do akademické komory AS FS pro období 2023–2026 a schválení harmonogramu těchto voleb. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2023_03_21 v dokumentu 21.3.2023 v dokumentu

2022

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 25  (PDF, 280 KiB)
Schválení programu jednání. Volba druhého místopředsedy AS FS VŠB-TUO. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v bakalářských studijních programech v anglickém jazyce pro AR 2023/2024. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v navazujících magisterských studijních programech v anglickém jazyce pro AR 2023/2024. Rozhodnutí o způsobu provedení voleb do akademické a studentské komory AS FS pro funkční období 2023–2026. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2022_12_13 v dokumentu 13.12.2022 v dokumentu
Zápis č. 24  (PDF, 285 KiB)
Schválení programu jednání. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na rok 2023 na FS VŠB-TUO. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v Bc. studijních programech v českém jazyce pro AR 2023/2024. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v nMgr. studijních programech v českém jazyce pro AR 2023/2024. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v nMgr. studijním programu Inteligentní doprava a logistika, v českém jazyce, pro AR 2023/2024. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2022_12_06 v dokumentu 6.12.2022 v dokumentu
Zápis č. 23  (PDF, 292 KiB)
Schválení programu jednání. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v Bc. studijních programech v českém jazyce pro AR 2023/2024. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v nMgr. studijních programech v českém jazyce pro AR 2023/2024. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí do PhD. studijních programů na FS VŠB-TUO pro Ar 2023/2024. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v Bc. studijních programech v anglickém jazyce pro AR 2023/2024. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v nMgr. studijních programech v anglickém jazyce pro AR 2023/2024. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2022_10_25 v dokumentu 25.10.2022 v dokumentu
Zápis č. 22  (PDF, 537 KiB)
Hlasování per-rolam o dokumentu „Podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v Bc. studijním programu Provoz a řízení letecké dopravy, v českém jazyce, pro AR 2022/2023“.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2022_08_16 v dokumentu 16.8.2022 v dokumentu
Zápis č. 21  (PDF, 258 KiB)
Schválení programu jednání. Návrh na uzavření hospodaření FS VŠB-TUO za rok 2021. Návrh rozdělení neinvestičních prostředků na FS VŠB-TUO na rok 2022. Volba předsedy Ekonomická komise AS FS VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2022_06_30 v dokumentu 30.6.2022 v dokumentu
Zápis č. 20  (PDF, 256 KiB)
Schválení programu jednání. Projednání akreditačního spisu Bc. SP B0715A270011 „Strojírenství“ (jazyk studia: čeština, forma studia: prez. i komb., spis A21S345B01) – přidání specializace S10 „Aditivní technologie“. Projednání akreditačního spisu Bc. SP B0715A270012 „Strojírenství“ (jazyk studia: angličtina, forma studia: prez., spis A21S345B02) – přidání specializace S07 „Aditivní technologie“. Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské komory AS FS VŠB-TUO. Různé.
Přílohy 
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2022_05_31 v dokumentu 31.5.2022 v dokumentu
Zápis č. 19  (PDF, 256 KiB)
Schválení programu jednání. Jednací řád Vědecké rady FS VŠB-TUO. Metodika rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště FS VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2022_04_19 v dokumentu 19.4.2022 v dokumentu
Zápis č. 18  (PDF, 1 MiB)
Hlasování per-rollam o podmínkách pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v mimořádném kole přijímacího řízení do Bc. a nMgr. programů pro AR 2021/2022.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2022_03_31 v dokumentu 31.3.2022 v dokumentu
Zápis č. 17  (PDF, 300 KiB)
Schválení programu jednání. Vystoupení rektora VŠB-TUO. Projednání akreditačního spisu Bc. studijního programu B0715A270011 „Strojírenství“ (spis A21S345B01) – přidání specializace S10 „Aditivní technologie“. Projednání akreditačního spisu Bc. studijního programu B0715A270012 „Strojírenství“ (spis A21S345B02) – přidání specializace S07 „Aditivní technologie“. Žádost o předchozí souhlas AS FS ke jmenování dvou nových členů VR FS. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS ve 4. kole přijímacího řízení v Bc. studijním programu „Strojírenství“ v anglickém jazyce pro AR 2021/2022. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2022_03_15 v dokumentu 15.3.2022 v dokumentu
Zápis č. 16  (PDF, 2 MiB)
Hlasování o návrhu usnesení per-rolam, které navazuje na korespondenční projednání dvou uzavřených akreditačních spisů z oblasti vzdělávání 04 – Doprava.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2022_02_02 v dokumentu 2.2.2022 v dokumentu
Zápis č. 15  (PDF, 215 KiB)
Schválení programu jednání. Varianty tvorby metodiky rozpočtu FS 2022+. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2022_01_11 v dokumentu 11.1.2022 v dokumentu

2021

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 14  (PDF, 201 KiB)
Schválení programu jednání. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v bakalářských studijních programech, v anglickém jazyce, pro AR 2022/2023. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v navazujících magisterských studijních programech, v anglickém jazyce, pro AR 2022/2023. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2021_12_07 v dokumentu 7.12.2021 v dokumentu
Zápis č. 13  (PDF, 232 KiB)
Schválení programu jednání. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS v bc. studijních programech, v českém jazyce, pro AR 2022/2023. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS v navazujících mgr. studijních programech, v českém jazyce, pro AR 2022/2023. Rozpočet FS na rok 2021 – část DKRVO (dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace). Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2021_11_23 v dokumentu 23.11.2021 v dokumentu
Zápis č. 12  (PDF, 209 KiB)
Schválení programu jednání. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studia na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2022/2023). Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na rok 2022 na FS VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2021_10_26 v dokumentu 26.10.2021 v dokumentu
Zápis č. 11  (PDF, 314 KiB)
Schválení programu jednání. Projednání akreditačního spisu bakalářského studijního programu „Inteligentní doprava a logistika“ (jazyk studia: čeština, spis A19S342B01). Projednání akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu „Inteligentní doprava a logistika“ (jazyk studia: čeština, spis A19S342N01). Projednání akreditačního spisu bakalářského studijního programu „Provoz a řízení letecké dopravy“ (jazyk studia: čeština, spis A19S342B03). Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2021_09_14 v dokumentu 14.9.2021 v dokumentu
Zápis č. 10  (PDF, 665 KiB)
Vzhledem k legislativní nouzi vyplývající z nutnosti dodržet minimální dobu trvání přijímacího řízení 1 měsíc dle § 49 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a rovněž vyplývající z doby dovolených, kdy je problematické zajistit dostatečnou osobní účast na prezenčním zasedání AS FS, předseda AS FS dne 27. července 2021 e-mailem pozval AS FS ke korespondenčnímu projednání návrhu dokumentu „Podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultu strojní VŠB-TUO v bakalářských studijních programech, v českém jazyce, pro akademický rok 2021/2022“ (dokument FS_PKP_20_001_D). Následně, dne 3. srpna 2021, proběhlo pozvání předsedy AS FS k hlasování o návrhu usnesení per-rolam.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2021_08_06 v dokumentu 6.8.2021 v dokumentu
Zápis č. 9  (PDF, 206 KiB)
Schválení programu jednání. Návrh na uzavření hospodaření Fakulty strojní VŠB-TUO za rok 2020. Návrh rozdělení neinvestičních prostředků na Fakultě strojní VŠB-TUO na rok 2021. Žádost o předchozí souhlas AS FS ke jmenování čestného člena VR FS. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2021_06_01 v dokumentu 1.6.2021 v dokumentu
Zápis č. 8  (PDF, 278 KiB)
Schválení programu jednání. Disciplinární řád pro studenty. Jednací řád Vědecké rady. Metodika rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v bakalářských studijních programech, v českém jazyce, pro akademický rok 2021/2022. Projednání návrhu děkana na proděkana FS. Návrh na změnu garanta studijního oboru 2301R023 Technická diagnostika, opravy a udržování, 3909T001 Konstrukční a procesní inženýrství, 2302V019 Stavba výrobních strojů a zařízení. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2021_04_20 v dokumentu 20.4.2021 v dokumentu
Zápis č. 7  (PDF, 293 KiB)
Schválení programu jednání. Návrh na kandidáta na rektora pro funkční období 2021–2025. Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na roky 2021–2027 na FS VŠB-TUO. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na rok 2021 na FS VŠB-TUO. Disciplinární řád pro studenty FS VŠB-TUO. Jednací řád Vědecké rady FS VŠB-TUO. Projednání akreditačního spisu bakalářského studijního programu „Provoz a řízení letecké dopravy“. Metodika rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště FS VŠB-TUO. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v bakalářských studijních programech, v českém jazyce, pro akademický rok 2021/2022. Podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v navazujících magisterských studijních programech, v českém jazyce, pro akademický rok 2021/2022. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2021_03_23 v dokumentu 23.3.2021 v dokumentu
Zápis č. 6  (PDF, 607 KiB)
Projednání akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu „Konstrukční inženýrství“ (česká verze, spis A19S340N01). Žádost o předchozí souhlas AS FS s odvoláním člena VR FS. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2021_01_19 v dokumentu 19.1.2021 v dokumentu

2020

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 5  (PDF, 638 KiB)
Schválení programu jednání. Podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultu strojní VŠB-TUO v bakalářských studijních programech, v českém a anglickém jazyce, v navazujících magisterských studijních programech, v českém a anglickém jazyce, pro akademický rok 2021/2022. Nabídka spolupráce na mezioborovém projektu Centrum pro výzkum energetické a sociální změny, u kterého je první fází vytvoření CEETe. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2020_11_24 v dokumentu 24.11.2020 v dokumentu
Zápis č. 4  (PDF, 622 KiB)
Schválení programu jednání. Nominace zástupce FS v Radě vysokých škol (RVŠ), Předsednictva RVŠ, Sněmu RVŠ, Studentské komory v RVŠ, Dání předchozího souhlasu děkanovi FS k odvolání a jmenování členů Disciplinární komise FS, Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2020_11_18 v dokumentu 18.11.2020 v dokumentu
Zápis č. 3  (PDF, 730 KiB)
Schválení programu jednání. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studia na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2021/2022. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na rok 2020 na FS VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2020_10_27 v dokumentu 27.10.2020 v dokumentu
Zápis č. 2  (PDF, 750 KiB)
Schválení programu jednání. Projednání akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu „Robotika“ (česká verze, spis A19S354N03). Projednání akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu „Robotika“ (anglická verze, spis A19S354N04). Volba předsedy Legislativní komise AS FS pro funkční období 2020–2023. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2020_10_06 v dokumentu 6.10.2020 v dokumentu
Zápis č. 1  (PDF, 637 KiB)
Schválení programu jednání. Sestavení volební komise ze členů nově zvoleného AS FS a její schválení. Tajná volba předsedy AS FS členy nově zvoleného AS FS ze svých řad (akademického pracovníka). Tajná volba 1. místopředsedy AS FS členy akademické komory nově zvoleného AS FS ze svých řad (akademického pracovníka). Tajná volba 2. místopředsedy AS FS členy studentské komory nově zvoleného AS FS ze svých řad (studenta). Tajná volba tajemníka AS FS všemi členy nově zvoleného AS FS ze svých řad. Předání zkušeností předsedů pracovních komisí odstupujícího AS FS a členů AS FS členům nově zvoleného AS FS, poděkování odstupujícímu AS FS. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2020_09_10 v dokumentu 10.9.2020 v dokumentu
Zápis č. 29  (PDF, 2 MiB)
Hlasování per-rollam o dokumentu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultu strojní VŠB-TUO v navazujících magisterských studijních programech, v českém a anglickém jazyce, pro akademický rok 2020/2021.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2020_09_08 v dokumentu 8.9.2020 v dokumentu
Zápis č. 28  (PDF, 2 MiB)
Hlasování per-rollam o dokumentu Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studia na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2020/2021.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2020_07_31 v dokumentu 31.7.2020 v dokumentu
Zápis č. 27  (PDF, 3 MiB)
Hlasování per-rollam o provedení voleb do akademické a studentské komory AS FS, harmonogramu voleb voleb do AS FS, Uzavření hospodaření za rok 2019, rozpočet na rok 2020.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2020_06_25 v dokumentu 25.6.2020 v dokumentu
Zápis č. 26  (PDF, 2 MiB)
Hlasování AS FS per-rollam o dokumentu Volební řád Akademického senátu Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2020_06_03 v dokumentu 3.6.2020 v dokumentu
Zápis ze schůze Legislativní komise AS FS  (PDF, 434 KiB)
Zahájení. Volební řád Akademického senátu FS VŠB-TUO. Žádost o vytvoření e-mailových skupin pro komise ASFS. Dotaz předsedy ASFS prof. ČADY, zda práce pro senát jsou součástí pracovního úvazku. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_ASLK_20_05_21 v dokumentu 21.5.2020 v dokumentu
Zápis č. 25  (PDF, 672 KiB)
Vzhledem k současné legislativní nouzi na VŠB-TUO, která je vyvolaná vyhlášením
nouzového stavu pro území České republiky a následnými nutnými příkazy Jeho
Magnificence pana rektora VŠB-TUO, předseda AS FS dne 28. dubna 2020 pozval AS FS ke korespondenčnímu projednání návrhu všech dokumentů, kterých se týká 15 usnesení, na které následně navazovalo pozvání předsednictva AS FS ze dne 12. května 2020 k hlasování o 15 návrzích usnesení per-rolam.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2020_05_15 v dokumentu 15.5.2020 v dokumentu
Zápis č. 24  (PDF, 688 KiB)
Schvalování použití veřejného e-mailového korespondenčního hlasování u žádosti o předchozí souhlas AS FS ke jmenování členů VR FS pro funkční období 2020–2024 a jmenování členů Disciplinární komise FS.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2020_05_12 v dokumentu 12.5.2020 v dokumentu
Zápis č. 23  (PDF, 625 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Návrh proděkanů Fakulty strojní VŠB-TUO pro funkční období 2020–2024. Ustavení volebních komisí pro volby členů AS FS pro funkční období 2020–2023. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2020_03_02 v dokumentu 2.3.2020 v dokumentu
Zápis č. 22  (PDF, 617 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Změny složení AS FS, návrh na předsedu pedagogické komise AS FS a návrh nového člena komise AS FS. Návrh změny Statutu FS. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2020_02_18 v dokumentu 18.2.2020 v dokumentu

2019

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 21  (PDF, 617 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS a výsledky hlasování per-rollam. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studia na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2020/2021. Projednání změny garanta oboru 2301R013 „Robotika“ bakalářského studijního programu B2341 „Strojírenství“ na FS VŠB-TUO. Hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkanem FS z navržených kandidátů. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_12_10 v dokumentu 10.12.2019 v dokumentu
Zápis č. 20  (PDF, 561 KiB)
Hlasování per-rollam o pravidlech přijímacího řízení.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_11_29 v dokumentu 29.11.2019 v dokumentu
Zápis č. 19  (PDF, 738 KiB)
Projednání akreditačního spisu bakalářského studijního programu „Průmyslový design“ na FS VŠB-TUO – v českém jazyce. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_11_26 v dokumentu 26.11.2019 v dokumentu
Zápis č. 18  (PDF, 614 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na FS VŠB-TUO v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech studijních programech v českém a anglickém jazyce pro akademický rok 2020/2021. Projednání akreditačních spisů doktorských studijních programů na FS VŠB-TUO. Projednání akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Strojírenská technologie v anglickém jazyce na FS VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_11_12 v dokumentu 12.11.2019 v dokumentu
Zápis č. 17  (PDF, 715 KiB)
Diskuze k dalšímu rozvoji Fakulty strojní VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_11_04 v dokumentu 4.11.2019 v dokumentu
Zápis č. 16  (PDF, 650 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Změny složení AS FS a návrhy nových členů komisí AS FS. Akreditace doktorského studijního programu „Dopravní systémy“ na FS – v češtině a v angličtině. Navržení nových garantů ve studijních programech na FS. Ustavení volební komise AS FS pro volbu kandidáta na jmenování děkanem FS. Harmonogram voleb kandidáta na jmenování děkanem FS pro funkční období 2020 až 2024. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_10_01 v dokumentu 1.10.2019 v dokumentu
Návrh kandidátů do RVH VŠB-TUO a zástupce v Ekonomické komisi AS VŠB-TUO  (PDF, 213 KiB)
Přílohy 
Předseda akademického senátu (FS) v dokumentu v dokumentu 9.9.2019 v dokumentu
Zápis č. 15  (PDF, 702 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Návrh na uzavření hospodaření Fakulty strojní za rok 2018. Rozpočet Fakulty strojní na rok 2019. Záměr akreditace navazujícího magisterského studijního programu „Mechanical Engineering Technology – Strojírenská technologie“ v jazyce anglickém na FS. Výsledky doplňovacích voleb do SK AS FS. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_06_06 v dokumentu 6.6.2019 v dokumentu
Zápis č. 14  (PDF, 653 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na rok 2019 na FS VŠB-TUO. Změny ve složení VR FS. Záměr akreditace studijního programu Průmyslový design na FS. Vyhlášení doplňovacích voleb do SK AS FS. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_04_02 v dokumentu 2.4.2019 v dokumentu
Zápis č. 13  (PDF, 514 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Záměr akreditace doktorských studijních programů na FS. Návrhy změn ve studijních plánech na FS. Změna v organizační struktuře FS. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_02_12 v dokumentu 12.2.2019 v dokumentu
Zápis č. 12  (PDF, 540 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Změny ve složení VR FS. Záměr na akreditaci nového doktorského studijního programu „Dopravní systémy“. Informace o Metodice rozdělování neinvestičních finančních prostředků FS pro rok 2019 s vytvořením KMDG na FS. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2019_01_28 v dokumentu 28.1.2019 v dokumentu

2018

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 11  (PDF, 545 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve čtyřletém doktorském studijním programu „Strojní inženýrství“ na na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2019/2020. The Rules for Admission Procedure and Conditions for Admission to Study in the English Language Four-Year Doctoral Degree Programme P2346 “Mechanical Engineering“ at the Faculty of Mechanical Engineering VŠB – TU Ostrava for the Academic Year 2019/2020. Projednání záměru akreditace habilitačních a jmenovacích řízení na Fakultě strojní VŠB-TUO. Schválení Disciplinární komise FS. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v českém jazyce
v bakalářských studijních programech na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2019/2020. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v českém jazyce v navazujících magisterských studijních programech na Fakultu strojní VŠBTUO pro akademický rok 2019/2020. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v anglickém jazyce v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Mechanical Engineering“ na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2019/2020. Disciplinární řád pro studenty Fakulty strojní VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_10_16 v dokumentu 16.10.2018 v dokumentu
Zápis č. 10  (PDF, 388 KiB)
Schválení programu jednání. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_10_02 v dokumentu 2.10.2018 v dokumentu
Zápis č. 9  (PDF, 411 KiB)
Hlasování per-rollam.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_06_13 v dokumentu 13.6.2018 v dokumentu
Zápis č. 8  (PDF, 508 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Projednání akreditačního spisu a sebehodnotící zprávy NMgr. studijního programu „Strojírenská technologie“. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_05_15 v dokumentu 15.5.2018 v dokumentu
Zápis č. 7  (PDF, 514 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2017. Návrh rozdělení neinvestičních prostředků na pracoviště FS v roce 2018. Projednání akreditačních spisů Bc. a NMgr. studia. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_04_24 v dokumentu 24.4.2018 v dokumentu
Zápis č. 6  (PDF, 630 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Metodika rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště FS. Návrh člena VR FS. Volební řád Akademického senátu Fakulty strojní VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_04_17 v dokumentu 18.4.2018 v dokumentu
Zápis č. 5  (PDF, 715 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu N2301 Strojní inženýrství. Projednání akreditačních spisů Bc. a NMgr. studia. Změny ve složení VR FS. Jednací řád. Volební řád. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_03_06 v dokumentu 6.3.2018 v dokumentu
Zápis ze schůze Legislativní komise AS FS  (PDF, 635 KiB) Předseda akademického senátu (FS) ZAP_ASLK_18_03_16 v dokumentu 6.3.2018 v dokumentu
Zápis č. 4  (PDF, 189 KiB)
Hlasování per-rollam.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_01_18 v dokumentu 18.1.2018 v dokumentu

2017

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 3  (PDF, 732 KiB)
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu P2346 Strojní inženýrství, N3907 Energetika, P2346 Mechanical Engineering. Zřízení nové katedry Katedra matematiky a deskriptivní geometrie. Volební řád a Jednací řád Akademického senátu Fakulty strojní VŠB-TUO. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na rok 2018. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2017_12_12 v dokumentu 12.12.2017 v dokumentu
Zápis č. 2  (PDF, 670 KiB)
Schválení programu jednání. Doplnění komisí AS FS. Změny ve složení Vědecké rady FS Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu. Disciplinární řád pro studenty FS. Jednací řád Vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TUO. Návrh zástupce FS do Rady vysokých škol. Různé
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2017_10_31 v dokumentu 31.10.2017 v dokumentu
Zápis z jednání Studentské komory  (PDF, 570 KiB)
Zahájení, schválení programu. Volba 2. místopředsedy AS FS VŠB-TU Ostrava. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_SK_2017_09_22 v dokumentu 22.9.2017 v dokumentu
Zápis č. 1  (PDF, 631 KiB)
Poděkování odstupujícímu senátu. Volba předsednictva nově zvoleného AS FS VŠB-TUO. Ustanovení nových komisí AS FS VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2017_09_12 v dokumentu 12.9.2017 v dokumentu
Zápis č. 18  (PDF, 409 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 6.6.2017 v dokumentu
Zápis č. 17  (PDF, 500 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 9.5.2017 v dokumentu
Zápis č. 16  (PDF, 442 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 28.3.2017 v dokumentu
Zápis č. 15  (PDF, 524 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 14.2.2017 v dokumentu
Zápis č. 14  (PDF, 580 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 10.1.2017 v dokumentu

2016

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 13  (PDF, 523 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 6.12.2016 v dokumentu
Zápis č. 12  (PDF, 503 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 4.10.2016 v dokumentu
Zápis z jednání Studentské komory  (PDF, 365 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 20.6.2016 v dokumentu
Zápis č. 11  (PDF, 521 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 19.4.2016 v dokumentu
Zápis č. 10  (PDF, 535 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 15.3.2016 v dokumentu
Zápis č. 9  (PDF, 383 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 25.1.2016 v dokumentu

2015

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 8  (PDF, 2 MiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 15.12.2015 v dokumentu
Zápis č. 7  (PDF, 507 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.10.2015 v dokumentu
Zápis č. 6  (PDF, 60 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 14.4.2015 v dokumentu
Zápis č. 5  (PDF, 461 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 24.3.2015 v dokumentu
Zápis č. 4  (PDF, 74 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 10.2.2015 v dokumentu

2014

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 3  (PDF, 678 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 9.12.2014 v dokumentu
Zápis č. 2  (PDF, 460 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 4.11.2014 v dokumentu
Zápis z jednání Studentské komory č. 1  (PDF, 107 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 24.9.2014 v dokumentu
Zápis č. 1  (PDF, 69 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 16.9.2014 v dokumentu
Zápis č. 21  (PDF, 427 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 2.7.2014 v dokumentu
Zápis č. 20 (pokračování)  (PDF, 493 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 27.5.2014 v dokumentu
Zápis č. 20  (PDF, 472 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 12.5.2014 v dokumentu
Zápis č. 19  (PDF, 404 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 22.4.2014 v dokumentu
Zápis č. 18  (PDF, 395 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 25.3.2014 v dokumentu
Zápis č. 17  (PDF, 398 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 4.3.2014 v dokumentu
Zápis č. 16  (PDF, 390 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 11.2.2014 v dokumentu

2013

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 15  (PDF, 425 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 17.12.2013 v dokumentu
Zápis č. 14  (PDF, 407 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 17.9.2013 v dokumentu
Zápis č. 13  (PDF, 453 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 9.4.2013 v dokumentu
Zápis č. 12  (PDF, 450 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 8.1.2013 v dokumentu

2012

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 11  (PDF, 479 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 18.12.2012 v dokumentu
Zápis č. 10  (PDF, 467 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 9.10.2012 v dokumentu
Zápis č. 9  (PDF, 336 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 25.9.2012 v dokumentu
Zápis č. 8  (PDF, 329 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 26.6.2012 v dokumentu
Zápis č. 7  (PDF, 235 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 7.4.2012 v dokumentu
Zápis č. 6  (PDF, 245 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 20.3.2012 v dokumentu
Zápis č. 5  (PDF, 309 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 10.1.2012 v dokumentu

2011

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 4  (PDF, 248 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.12.2011 v dokumentu
Zápis č. 3  (PDF, 214 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 25.10.2011 v dokumentu
Zápis č. 2  (PDF, 282 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 18.10.2011 v dokumentu
Zápis č. 1  (PDF, 233 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 1.9.2011 v dokumentu
Zápis č. 19  (PDF, 63 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 10.5.2011 v dokumentu
Zápis č. 18  (PDF, 55 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 12.4.2011 v dokumentu
Zápis č. 17  (PDF, 55 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 22.3.2011 v dokumentu
Zápis č. 16  (PDF, 64 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 15.3.2011 v dokumentu

2010

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 15  (PDF, 86 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 14.12.2010 v dokumentu
Zápis č. 14  (PDF, 69 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 23.11.2010 v dokumentu
Zápis č. 13  (PDF, 96 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 2.11.2010 v dokumentu
Zápis č. 12  (PDF, 84 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 1.6.2010 v dokumentu
Zápis č. 11  (PDF, 53 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 19.4.2010 v dokumentu
Zápis č. 10  (PDF, 67 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 16.3.2010 v dokumentu
Zápis č. 9  (PDF, 196 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 12.1.2010 v dokumentu

2009

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 8  (PDF, 231 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 8.12.2009 v dokumentu
Zápis č. 7  (PDF, 53 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 6.10.2009 v dokumentu
Zápis č. 6  (PDF, 46 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 22.9.2009 v dokumentu
Zápis č. 5  (PDF, 89 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 16.6.2009 v dokumentu
Zápis č. 4  (PDF, 65 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 7.4.2009 v dokumentu

2008

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 3  (PDF, 60 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 16.12.2008 v dokumentu
Zápis č. 2  (PDF, 71 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 4.11.2008 v dokumentu
Zápis č. 1  (PDF, 172 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 16.9.2008 v dokumentu
Zápis č. 14  (PDF, 157 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 15.4.2008 v dokumentu
Zápis č. 13  (PDF, 136 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 18.3.2008 v dokumentu

2007

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 12  (PDF, 234 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 18.12.2007 v dokumentu
Zápis č. 11  (PDF, 218 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 11.12.2007 v dokumentu
Zápis č. 10  (PDF, 256 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 16.10.2007 v dokumentu
Zápis č. 9  (PDF, 194 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 10.5.2007 v dokumentu
Zápis č. 8  (PDF, 435 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 19.3.2007 v dokumentu
Zápis č. 7  (PDF, 418 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.3.2007 v dokumentu

2006

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 6  (PDF, 473 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 21.11.2006 v dokumentu
Zápis č. 5  (PDF, 245 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 18.4.2006 v dokumentu
Zápis č. 4  (PDF, 228 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 14.2.2006 v dokumentu

2005

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 3  (PDF, 187 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 29.11.2005 v dokumentu
Zápis č. 2  (PDF, 175 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 18.10.2005 v dokumentu
Zápis č. 1  (PDF, 168 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 4.10.2005 v dokumentu
Zápis č. 18  (PDF, 192 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 31.5.2005 v dokumentu
Zápis č. 17  (PDF, 188 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 12.4.2005 v dokumentu
Zápis č. 16  (PDF, 193 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 22.2.2005 v dokumentu

2004

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 15  (PDF, 185 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 30.11.2004 v dokumentu
Zápis č. 14  (PDF, 181 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 19.10.2004 v dokumentu
Zápis č. 13  (PDF, 179 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 25.5.2004 v dokumentu
Zápis č. 12  (PDF, 179 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 6.4.2004 v dokumentu
Zápis č. 11  (PDF, 189 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 24.2.2004 v dokumentu

2003

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 10  (PDF, 186 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 16.12.2003 v dokumentu
Zápis č. 9  (PDF, 174 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 2.12.2003 v dokumentu
Zápis č. 8  (PDF, 169 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 18.11.2003 v dokumentu
Zápis č. 7  (PDF, 172 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 30.9.2003 v dokumentu
Zápis č. 6  (PDF, 179 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 20.5.2003 v dokumentu
Zápis č. 5  (PDF, 191 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 22.4.2003 v dokumentu
Zápis č. 4  (PDF, 181 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 18.2.2003 v dokumentu

2002

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 3  (PDF, 166 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 12.12.2002 v dokumentu
Zápis č. 2  (PDF, 175 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 1.10.2002 v dokumentu
Zápis č. 1  (PDF, 177 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 4.6.2002 v dokumentu
Zápis č. 14  (PDF, 174 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 30.4.2002 v dokumentu
Zápis č. 13  (PDF, 164 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 2.4.2002 v dokumentu
Zápis č. 12  (PDF, 172 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 26.2.2002 v dokumentu

2001

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 11  (PDF, 159 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 4.12.2001 v dokumentu
Zápis č. 10  (PDF, 203 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 5.6.2001 v dokumentu
Zápis č. 9  (PDF, 198 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 17.4.2001 v dokumentu

2000

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 8  (PDF, 178 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 28.11.2000 v dokumentu
Zápis č. 7  (PDF, 176 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 3.10.2000 v dokumentu
Zápis č. 6  (PDF, 170 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 6.6.2000 v dokumentu
Zápis č. 5  (PDF, 151 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 25.4.2000 v dokumentu
Zápis č. 4  (PDF, 149 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 22.2.2000 v dokumentu

1999

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 3  (PDF, 157 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 30.11.1999 v dokumentu
Zápis č. 2  (PDF, 126 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 26.10.1999 v dokumentu
Zápis č. 1  (PDF, 161 KiB)
Zápis z jednání Akademického senátu
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 30.6.1999 v dokumentu