2018

Nápověda k řazení
Filtrovat:
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis ze schůze Legislativní komise AS FS Předseda akademického senátu (FS) ZAP_ASLK_18_03_16 uvedeno v dokumentu 6.3.2018 uvedeno v dokumentu
Zápis č. 4
Hlasování per-rollam.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_01_18 uvedeno v dokumentu 18.1.2018 uvedeno v dokumentu
Zápis č. 5
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu N2301 Strojní inženýrství. Projednání akreditačních spisů Bc. a NMgr. studia. Změny ve složení VR FS. Jednací řád. Volební řád. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_03_06 uvedeno v dokumentu 6.3.2018 uvedeno v dokumentu
Zápis č. 6
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Metodika rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště FS. Návrh člena VR FS. Volební řád Akademického senátu Fakulty strojní VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_04_17 uvedeno v dokumentu 18.4.2018 uvedeno v dokumentu
Zápis č. 7
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2017. Návrh rozdělení neinvestičních prostředků na pracoviště FS v roce 2018. Projednání akreditačních spisů Bc. a NMgr. studia. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_04_24 uvedeno v dokumentu 24.4.2018 uvedeno v dokumentu
Zápis č. 8
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Projednání akreditačního spisu a sebehodnotící zprávy NMgr. studijního programu „Strojírenská technologie“. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_05_15 uvedeno v dokumentu 15.5.2018 uvedeno v dokumentu
Zápis č. 9
Hlasování per-rollam.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_06_13 uvedeno v dokumentu 13.6.2018 uvedeno v dokumentu
Zápis č. 10
Schválení programu jednání. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_10_02 uvedeno v dokumentu 2.10.2018 uvedeno v dokumentu
Zápis č. 11
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve čtyřletém doktorském studijním programu „Strojní inženýrství“ na na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2019/2020. The Rules for Admission Procedure and Conditions for Admission to Study in the English Language Four-Year Doctoral Degree Programme P2346 “Mechanical Engineering“ at the Faculty of Mechanical Engineering VŠB – TU Ostrava for the Academic Year 2019/2020. Projednání záměru akreditace habilitačních a jmenovacích řízení na Fakultě strojní VŠB-TUO. Schválení Disciplinární komise FS. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v českém jazyce v bakalářských studijních programech na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2019/2020. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v českém jazyce v navazujících magisterských studijních programech na Fakultu strojní VŠBTUO pro akademický rok 2019/2020. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v anglickém jazyce v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Mechanical Engineering“ na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2019/2020. Disciplinární řád pro studenty Fakulty strojní VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_10_16 uvedeno v dokumentu 16.10.2018 uvedeno v dokumentu

2017

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 1
Poděkování odstupujícímu senátu. Volba předsednictva nově zvoleného AS FS VŠB-TUO. Ustanovení nových komisí AS FS VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2017_09_12 uvedeno v dokumentu 12.9.2017 uvedeno v dokumentu
Zápis č. 2
Schválení programu jednání. Doplnění komisí AS FS. Změny ve složení Vědecké rady FS Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu. Disciplinární řád pro studenty FS. Jednací řád Vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TUO. Návrh zástupce FS do Rady vysokých škol. Různé
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2017_10_31 uvedeno v dokumentu 31.10.2017 uvedeno v dokumentu
Zápis č. 3
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu P2346 Strojní inženýrství, N3907 Energetika, P2346 Mechanical Engineering. Zřízení nové katedry Katedra matematiky a deskriptivní geometrie. Volební řád a Jednací řád Akademického senátu Fakulty strojní VŠB-TUO. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na rok 2018. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2017_12_12 uvedeno v dokumentu 12.12.2017 uvedeno v dokumentu
Zápis z jednání Studentské komory
Zahájení, schválení programu. Volba 2. místopředsedy AS FS VŠB-TU Ostrava. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_SK_2017_09_22 uvedeno v dokumentu 22.9.2017 uvedeno v dokumentu