Akademický senát (Fakulta strojní)

Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 4 
Hlasování per-rollam.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2018_01_18 uvedeno v dokumentu 18.1.2018 uvedeno v dokumentu
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis č. 1 
Poděkování odstupujícímu senátu. Volba předsednictva nově zvoleného AS FS VŠB-TUO. Ustanovení nových komisí AS FS VŠB-TUO. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2017_09_12 uvedeno v dokumentu 12.9.2017 uvedeno v dokumentu
Zápis č. 2 
Schválení programu jednání. Doplnění komisí AS FS. Změny ve složení Vědecké rady FS Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu. Disciplinární řád pro studenty FS. Jednací řád Vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TUO. Návrh zástupce FS do Rady vysokých škol. Různé
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2017_10_31 uvedeno v dokumentu 31.10.2017 uvedeno v dokumentu
Zápis č. 3 
Schválení programu jednání. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu P2346 Strojní inženýrství, N3907 Energetika, P2346 Mechanical Engineering. Zřízení nové katedry Katedra matematiky a deskriptivní geometrie. Volební řád a Jednací řád Akademického senátu Fakulty strojní VŠB-TUO. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na rok 2018. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_2017_12_12 uvedeno v dokumentu 12.12.2017 uvedeno v dokumentu
Zápis z jednání Studentské komory 
Zahájení, schválení programu. Volba 2. místopředsedy AS FS VŠB-TU Ostrava. Různé.
Předseda akademického senátu (FS) ZAP_AS_SK_2017_09_22 uvedeno v dokumentu 22.9.2017 uvedeno v dokumentu

© 2018 VŠB-TU Ostrava