Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Účel

Poradní orgán děkana Fakulty strojní za účasti zástupců firem byl ustanoven s cílem vytvořit těsnější kontakt na průmyslovou praxi, který bude prospěšný jak pro fakultu, tak i pro partnery.

 • Vzdělávací proces
 • Aplikovaný výzkum a transfer technologií
 • Rozvoj regionu a kraje

Body zájmu

Důležitými body ve vztahu k průmyslu jsou:

 • výměna informací o potřebách průmyslu a akademické sféry - nutná zpětná vazba,
 • přímá spolupráce na výzkumu – využití akademického potenciálu průmyslem,
 • společný postup při získávání prostředků pro podporu výzkumu z rozpočtu ČR i EU. V řadě případů je možno získat projekty jen společně - trendem je, že tomu tak bude stále častěji.
 • příprava prostředí pro lepší využití výzkumného potenciálu - společná pracoviště, ochrana know-how,
 • transfer technologií – komercionalizace VaV.

Komunikace a kontakt = základ progrese

Výměna informací může mít užitek pro:

 • potřeb průmyslu a akademické sféry v oblasti výuky i výzkumu (často se jen spekuluje o tom, co druhá strana chce a nechce vs. co může a dělá,í potřeb průmyslu a akademické sféry v oblasti výuky i výzkumu (často se jen spekuluje o tom, co druhá strana chce a nechce vs. co může a dělá),
 • zlepšení struktury studia tak, aby reflektovalo zájmy budoucích zaměstnavatelů našich studentů (průzkumy trhu jsou mnohdy zavádějící a klamavé),
 • „v jednotě je síla“ – ve smyslu vyjednávání s vládními garniturami – udržení strojních oborů v ČR ve všech stupních studia.

Členové

Právnická osoba Zástupce Funkce
Alliance Laundry CE s.r.o. Ing. Petr Matějka International Science Technology & Research Centre Manager
ARMATURY Group a.s. Ing. Lukáš Kušnír Ředitel pro výzkum a vývoj
BORCAD Medical a.s. Ing. Jiří Strbačka, MBA Technical Director
BRANO a.s. Ing. Pavel Juříček, Ph.D. Předseda představenstva
Brose CZ spol. s r.o. Petr Skoček Personální ředitel a prokurista
Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Ing. Iveta Nakoukalová Obchodní ředitelka
ČEZ, a.s. Mgr. Martin Máca Ředitel útvaru strategický nábor
ČKAIT Ing. Petr Dospiva, Ph.D. Předseda oblasti Ostrava
Dormer Pramet, s.r.o. Ing. Vladimir Maixner, MBA Ředitel výzkumu a vývoje
MESIT asd, s.r.o. Ing. Michal Jakšík, MBA Business development director
ESAB VAMBERK, s.r.o. Ing. Aleš Plíhal Technický ředitel pro region střední a východní Evropy
EVEKTOR, spol. s r. o. Ing. Jiří Duchtík Jednatel
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. Ing. Karel Monsport M.B.A. Vedoucí technického centra Hella, Ostrava
Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. Ing. Vladimír Sklenář Manufacturing Engineering Manager
Huisman Konstrukce, s.r.o Bc. Robert Muroň Engineering Manager
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Ing. Martin Klíčník, Ph.D. Ředitel Sub Divize Kvalita
Job Air Technic a.s . Ing. Vladimír Stulančák Generální ředitel
Leseft International s.r.o. Ing. Lubomír Gogela Jaderná energetika
Liberty Ostrava a. s. Ing. Pavel Šedivý Ředitel pro řízení obslužných činností a člen vrcholového managementu
Meopta - optika, s.r.o. Ing. Silvie Skyvová Senior ředitelka Engineering & ICT
MM Průmyslové spektrum Ing. Roman Dvořák Šéfredaktor, vydavatel
Moravskoslezský automobilový klastr, o.s. Ing. Karel Bill Prezident
Moravský letecký klastr Ing. Petr Tomášek Výkonný manažer
MUBEA - HZP s.r.o. Ing. Štěpán Urbanec, CSc. Senior Adviser
Národní strojírenský klastr, z.s. prof. Ing. Ivo Hlavatý Ph.D., IWI-C Člen výkonné rady
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. Technical Director
Shape Steel a.s. Ing. Martin Kovalčuk Finanční ředitel
Siemens Mobility, s.r.o. Ing. Antonín Šeuer Odborný konzultant
Strojírny a stavby Třinec, a.s. Ing. René Klaczak Technický zástupce vedoucího provozu
Strojírny Prostějov, a.s. Ing. Martin Belza, MBA Generální ředitel
UNEX, a.s. Ing. David Langmann Vedoucí technologického vývoje a investic
VAE, a.s. Ing. Martin Pecina, MBA Ředitel společnosti
Varroc Lighting Systems, s.r.o. Ing. Milan Křižák IP & Technical Relations Manager
Vitesco Technologies Ing. Matěj Bartecký, Ph.D. Head of Serial Life Management
VKV Tools s.r.o. doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEng. Jednatel
Vyncke s.r.o. Ing. Petr Salvet Jednatel
  Ing. Petr Vitásek Podnikatel