Průmyslová rada děkana Fakulty strojní

Účel

Poradní orgán děkana Fakulty strojní za účasti zástupců firem byl ustanoven s cílem vytvořit těsnější kontakt na průmyslovou praxi, který bude prospěšný jak pro fakultu, tak i pro partnery.

 • vzdělávací proces
 • aplikovaný výzkum a transfer technologií
 • rozvoj regionu a kraje

Body zájmu

Důležitými body ve vztahu k průmyslu jsou:

 • výměna informací o potřebách průmyslu a akademické sféry - nutná zpětná vazba,
 • přímá spolupráce na výzkumu – využití akademického potenciálu průmyslem,
 • společný postup při získávání prostředků pro podporu výzkumu z rozpočtu ČR i EU. V řadě případů je možno získat projekty jen společně - trendem je, že tomu tak bude stále častěji.
 • příprava prostředí pro lepší využití výzkumného potenciálu - společná pracoviště, ochrana know-how,
 • transfer technologií – komercionalizace VaV.

Komunikace a kontakt = základ progrese

Výměna informací může mít užitek pro:

 • potřeb průmyslu a akademické sféry v oblasti výuky i výzkumu (často se jen spekuluje o tom, co druhá strana chce a nechce vs. co může a dělá,í potřeb průmyslu a akademické sféry v oblasti výuky i výzkumu (často se jen spekuluje o tom, co druhá strana chce a nechce vs. co může a dělá),
 • zlepšení struktury studia tak, aby reflektovalo zájmy budoucích zaměstnavatelů našich studentů (průzkumy trhu jsou mnohdy zavádějící a klamavé),
 • „v jednotě je síla“ – ve smyslu vyjednávání s vládními garniturami – udržení strojních oborů v ČR ve všech stupních studia.

Členové

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Ing. Bartecký Matěj FEM specialist / výpočtář
TATRA TRUCKS a.s. PhDr. Nogolová Kateřina personální ředitlka
Strojírny Prostějov, a.s. Ing. Belza Martin, MBA generální ředitel
HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. Ing. Bill Karel, MBA technický ředitel
MM Průmyslové spektrum Ing. Roman Dvořák šéfredaktor
VÍTKOVICE machinery group a.s. Ing. Gogela Lubomír ředitel řízení kvality
BRANO a.s. Ing. Juříček Pavel, Ph.D. předseda představenstva
Brose CZ spol. s r.o. Ing. Kulík Petr personální ředitel
Pramet Tools, s.r.o. Ing. Maixner Vladímír vedoucí výzkumu a vývoje
Huisman Konstrukce, s.r.o Bc. Muroň Robert vedoucí konstrukce
Flash Steel Power, a.s. Ing. Zapletal Jiří p ředseda představenstva
VAE CONTROLS GROUP, a.s. Ing. Pecina Martin, MBA  
ESAB VAMBERK, s.r.o. Ing. Plíhal Aleš marketingový ředitel (střední Evropa) - Marcom and Consumables Director
ČEZ, a.s. Ing. Puff Pavel ředitel útvaru strategický nábor
Strojírny Třinec, a.s. Ing. Klaczak René technický ředitel
Faurecia Emissions Control Technologies Ing. Konečný Martin HSES Manager
Český svářečský ústav, s.r.o. doc. Ing. Schwarz Drahomír, CSc. jednatel
Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. Ing. Sklenář Vladimír technical leader
Siemens, s.r.o. - pobočka Ostrava Ing. Šeuer Antonín vedoucí oddělení engineeringu
  Ing. Vitásek Petr podnikatel
Moravskoslezský automobilový klastr, o.s. Ing. Zipser Erich prezident
BORCAD cz s.r.o. Ing. Švec Anton Technical director
Alliance Laundry CE s.r.o. Ing. Matějka Petr Science Technology & Research Centre Manager
Meopta - optika, s.r.o. Ing. Skyvová Silvie senior ředitel Engineering & ICT
Varroc Lighting Systems, s.r.o. Ing. Křižák Milan Lighting Legislation, IP & Technical Relations Manager
ARMATURY Group a.s. Ing. Vašíček Vladimír Ředitel pro výzkum a vývoj
MUBEA - HZP s.r.o. Ing. Urbanec Štěpán CSc. jednatel

© 2018 VŠB-TU Ostrava