Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Účel

Poradní orgán děkana Fakulty strojní za účasti zástupců firem byl ustanoven s cílem vytvořit těsnější kontakt na průmyslovou praxi, který bude prospěšný jak pro fakultu, tak i pro partnery.

 • vzdělávací proces
 • aplikovaný výzkum a transfer technologií
 • rozvoj regionu a kraje

Body zájmu

Důležitými body ve vztahu k průmyslu jsou:

 • výměna informací o potřebách průmyslu a akademické sféry - nutná zpětná vazba,
 • přímá spolupráce na výzkumu – využití akademického potenciálu průmyslem,
 • společný postup při získávání prostředků pro podporu výzkumu z rozpočtu ČR i EU. V řadě případů je možno získat projekty jen společně - trendem je, že tomu tak bude stále častěji.
 • příprava prostředí pro lepší využití výzkumného potenciálu - společná pracoviště, ochrana know-how,
 • transfer technologií – komercionalizace VaV.

Komunikace a kontakt = základ progrese

Výměna informací může mít užitek pro:

 • potřeb průmyslu a akademické sféry v oblasti výuky i výzkumu (často se jen spekuluje o tom, co druhá strana chce a nechce vs. co může a dělá,í potřeb průmyslu a akademické sféry v oblasti výuky i výzkumu (často se jen spekuluje o tom, co druhá strana chce a nechce vs. co může a dělá),
 • zlepšení struktury studia tak, aby reflektovalo zájmy budoucích zaměstnavatelů našich studentů (průzkumy trhu jsou mnohdy zavádějící a klamavé),
 • „v jednotě je síla“ – ve smyslu vyjednávání s vládními garniturami – udržení strojních oborů v ČR ve všech stupních studia.

Členové

Alliance Laundry CE s.r.o.

Ing. Matějka Petr

Science Technology & Research Centre Manager

ARMATURY Group a.s.

Ing. Vašíček Vladimír

ředitel pro výzkum a vývoj

BORCAD cz s.r.o.

Ing. Švec Anton

Technical director

BRANO a.s.

Ing. Juříček Pavel, Ph.D.

předseda představenstva

Brose CZ spol. s r.o.

Ing. Kulík Petr

personální ředitel

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Ing. Bartecký Matěj

FEM specialist / výpočtář

Český svářečský ústav, s.r.o.

doc. Ing. Schwarz Drahomír, CSc.

jednatel

ČEZ, a.s.

Ing. Puff Pavel

ředitel útvaru strategický nábor

ESAB VAMBERK, s.r.o.

Ing. Plíhal Aleš

marketingový ředitel (střední Evropa) - Marcom and Consumables Director

EVEKTOR, spol. s r. o.

Ing. Jakšík Michal

zástupce výkonného ředitele

Faurecia Emissions Control Technologies

Ing. Konečný Martin

HSES Manager

Flash Steel Power, a.s.

Ing. Zapletal Jiří

předseda představenstva

HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.

Ing. Bill Karel, MBA

vedoucí technického centra

Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.

Ing. Sklenář Vladimír

technical leader

Huisman Konstrukce, s.r.o

Bc. Muroň Robert

vedoucí konstrukce

Meopta - optika, s.r.o.

Ing. Skyvová Silvie

senior ředitel Engineering & ICT

MM Průmyslové spektrum

Ing. Roman Dvořák

šéfredaktor

Moravskoslezský automobilový klastr, o.s.

Ing. Zipser Erich

prezident

MUBEA - HZP s.r.o.

Ing. Urbanec Štěpán CSc.

jednatel

Národní strojírenský klastr, o.s.

Ing. Gogela Lubomír

ředitel řízení kvality

Pramet Tools, s.r.o.

Ing. Maixner Vladímír

vedoucí výzkumu a vývoje

Siemens, s.r.o. - pobočka Ostrava

Ing. Šeuer Antonín

vedoucí oddělení engineeringu

Strojírny Prostějov, a.s.

Ing. Belza Martin, MBA

generální ředitel

Strojírny Třinec, a.s.

Ing. Klaczak René

technický ředitel

TATRA TRUCKS a.s.

PhDr. Nogolová Kateřina

personální ředitelka

UNEX, a.s.

Mgr. Pudlová Dominika

personalista

VAE CONTROLS GROUP, a.s.

Ing. Pecina Martin, MBA

předseda dozorčí rady

Varroc Lighting Systems, s.r.o.

Ing. Křižák Milan

Lighting Legislation, IP & Technical Relations Manager

 

Ing. Vitásek Petr

podnikatel