Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Konstrukce výrobních strojů a zařízení

O studijním programu

Posluchači specializace "Konstrukce výrobních strojů a zařízení" mají možnost se podrobně seznámit především s nejrozšířenějšími skupinami výrobních strojů a strojních zařízení, kterými jsou například stroje pro výrobu a následné zpracování kovů, tvářecí a obráběcí stroje, stroje pro zpracování kovového i nekovového odpadu, různé typy pohonů výrobních strojů, technologie a strojní vybavení pro výrobu výrobků z plastických hmot.

Profese

 • Konstruktér
 • Inženýr vývojář
 • Projekční a řídicí pracovník
 • Technický a provozní inženýr
 • Projektant výrobních systémů
 • Provozní technik
 • Kvalifikovaný prodejce
 • Inženýr výpočtář, konstruktér technologických zařízení, nástrojů a přípravků
 • Technický manažer

Dovednosti

 • Projektování výrobních systémů
 • Čtení technické dokumentace
 • Prezentace a obhajoba výsledků práce
 • Projektování výrobních strojů
 • Technické postupy při výrobě plastových výlisků
 • SW 3D/CAD
 • Znalost konstrukce tvářecích strojů
 • Analyzování konstrukčního problému
 • Konstrukční procesy
 • Projektování
 • SW ANSYS
 • Znalost mechaniky plastů a kompozitů
 • Navrhování řešení konstrukčního problému
 • Konstruování s podporou CAD systému NX
 • 2D konstrukčními programy
 • Znalost kostrukce obráběcích strojů
 • Experimentální analýza napjatosti
 • Znalost základních technologií zpracování plastů
 • Zpracování výkresové dokumentace
 • Konstruování s podporou CAD systému Catia
 • Výpočty strojních součástí
 • Znalost konstrukce výrobních strojů
 • Tvorba 3D počítačových modelů
 • Orientace ve schématech
 • Metody Rapid Prototyping
 • Tvorba technických zpráv
 • Výpočty trvanlivosti
 • Navrhování jednotlivých částí a mechanismů strojů
 • Orientace v nákresech
 • Znalost základních programů PC
 • Orientace v technických výkresech
 • Znalost technické dokumentace
 • SW Autodesk Inventor
 • Kresba a modelování
 • Výpočty tuhosti
 • Výpočty pevnosti
 • Navrhování komponent
 • SW CATIA
 • Konstruování s podporou CAD systému Invertor
 • Výpočty dynamiky
 • SW Autodesk
 • Projektování výrobních jednotek
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Konstrukční inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S02
Název specializace česky Konstrukce výrobních strojů a zařízení
Název specializace anglicky Production Machines and Design
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra konstruování
Zodpovědná osoba doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály