Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oblasti vědy a výzkumu

Máte odborný problém, který potřebujete vyřešit? Seznamte se s nabídkou služeb kateder a výzkumným zaměřením fakulty.

Projekty

Přehled projektů, na kterých se podílela fakulta a katedry v uplynulých letech.

Ocenění ve vědě a výzkumu

Fakulta strojní je pyšná na své studenty a zaměstnance, kteří získali ocenění v oblasti vědy a výzkumu.

Konference a semináře

Konference a semináře, které se konají pod hlavičkou fakulty a kterých se účastní katedry.

Studentská grantová soutěž

Zvyšuje a podporuje vědecko-výzkumné aktivity studentů magisterských a doktorských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky.

Habilitační a jmenovací řízení

Fakulta strojní je oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.