Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
17. listopadu 2172/15
Ostrava - Poruba
708 00
IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100

Sekretariát děkana

E-mail: dekanat.fs@vsb.cz
Tel: +420 596 993 152

Potřebujete přímý kontakt?

Telefonní seznam zaměstnanců
(všechny kontaktní údaje, odborné zaměření, publikační činnost atd.)
Děkanát
Oddělení projektů
Studijní oddělení
PR oddělení