Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Informace o přijímacím řízení a studijních programech se dozvíte na Dnech otevřených dveří v Ostravě (20. - 22. 1. 2022) a Informačním dni Centra bakalářských studií v Šumperku (27. 1. 2022).

Aktuálně:

  • Přijímací řízení pro bakalářské studium v akademickém roce 2022/2023 otevíráme v prosinci 2021.

Nabídky témat disertačních prací

Termíny přijímacího řízení

Typ studia Jazyk výuky Akademický rok Termín Přijímací řízení
bakalářské čeština 2021/2022 10. 05. 2021 - 12. 09. 2021 2. kolo
navazující magisterské čeština 2021/2022 10. 05. 2021 - 12. 09. 2021 2. kolo
doktorské čeština 2021/2022 16. 08. 2021 - 05. 09. 2021 2. kolo

Přihláška ke studiu

Studium v češtině

Bc. Vladimíra Široká, tel.: 59 732 1221 (3107), místnost A 132, 

Studium v angličtině

Poplatky spojené se studiem a úhrady za studium

Poplatky za studium se týkají studentů, kteří studují déle, než je standardní doba studia plus jeden rok. Standardní doba studia v bakalářském studijním programu na FS je 3 roky, v navazujícím magisterském studijním programu je 2  roky. Doba studia v daném studijním programu se načítá po jednotlivých dnech ze všech studií a je evidována v tzv. matrice studentů. Po překročení uvedené doby je student písemně vyzván k uhrazení poplatku za každých dalších započatých šest měsíců studia. Podrobnější informace o poplatcích jsou uvedeny v článku 9 ve Statutu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (TUO_VP_06_006).

Přípravné kurzy

  • Studenti přijatí do bakalářského studia mohou využít přípravných kurzů a zvýšit pravděpodobnost úspěchu ve studiu.

Přijímací řízení v minulých letech