VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FS Fakulta strojní

3. kolo

Pro bakalářské i navazující magisterské studium probíhá od 31. 8. 2018 do 14. 9. 2018.

Přihláška ke studiu

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí pro akademický rok 2018/2019

Okruhy z učiva

Příprava ke studiu

  • kurz Matematiky (zajišťuje Katedra matematiky a deskriptivní geometrie)
  • kurz Fyziky (zajišťuje Institut fyziky)
  • kurz Českého jazyka (zajišťuje Katedra jazyků)
    Katedra jazyků je schopná zajistit kurzy jazyka českého pro cizince - např. z bývalých svazových republik Sov. svazu, Ruska, Polska. Kurzy jsou intenzivní, čtyřtýdenní - celkový počet vyučovacích hodin - 160. Cena kurzu je 10.000 Kč včetně učebnice a výukových materiálů. Je možná individuální domluva ohledně délky kurzu atd. Více informací: Mgr. Václav Kubečka tel. +420 59 732 1716

Přijímací řízení v minulých letech