Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aktuálně

Přihlášky na VŠB-TUO koronavirová epidemie neohrožuje, protože jsou elektronicky. Pravidla pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu na Fakultu strojní VŠB-TUO se nemění. V případě, že nebudete moci doložit v příslušném termínu kopii maturitního vysvědčení, budete automaticky přijati podmíněně a termín dodání této kopie se posouvá do 15. října 2020.

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí pro akademický rok 2020/2021

Zápisy

Poplatky spojené se studiem a úhrady za studium

Poplatky za studium se týkají studentů, kteří studují déle, než je standardní doba studia plus jeden rok. Standardní doba studia v bakalářském studijním programu na FS je 3 roky, v navazujícím magisterském studijním programu je 2  roky. Doba studia v daném studijním programu se načítá po jednotlivých dnech ze všech studií a je evidována v tzv. matrice studentů. Po překročení uvedené doby je student písemně vyzván k uhrazení poplatku za každých dalších započatých šest měsíců studia. Podrobnější informace o poplatcích jsou uvedeny v článku 9 ve Statutu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (TUO_VP_06_006).

Přípravné kurzy

  • Studenti přijatí do bakalářského studia mohou využít přípravných kurzů a zvýšit pravděpodobnost úspěchu ve studiu.

Přijímací řízení v minulých letech

Přihláška ke studiu

Studium v češtině

Bc. Vladimíra Široká, tel.: 59 732 1221 (3107), místnost A 132, vladimira.siroka@vsb.cz

Studium v angličtině

Mgr. Pavla Karásková tel.: 597 324 225, místnost A 133, pavla.karaskova@vsb.cz

Termíny přijímacího řízení

Typ studia Jazyk výuky Akademický rok Termín Přijímací řízení
bakalářské čeština 2020/2021 31. 08. 2020 - 13. 09. 2020 3. kolo
navazující magisterské čeština 2020/2021 31. 08. 2020 - 13. 09. 2020 3. kolo
doktorské čeština 2020/2021 01. 09. 2020 - 15. 09. 2020 2. kolo