Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Máme otevřené přijímací řízení pro Bc. už jen do 30. září. Přihlaste se.

Nabídky témat disertačních prací

Termíny přijímacího řízení

Typ studia Jazyk výuky Akademický rok Termín Přijímací řízení
bakalářské čeština 2022/2023 29. 08. 2022 - 30. 09. 2022 3. kolo
navazující magisterské čeština 2022/2023 29. 08. 2022 - 11. 09. 2022 3. kolo
doktorské čeština 2022/2023 01. 06. 2022 - 31. 08. 2022 2. kolo

Přihláška ke studiu

Přijímací řízení v češtině

Přijímací řízení v angličtině

Poplatky spojené se studiem a úhrady za studium

Poplatky za studium se týkají studentů, kteří studují déle, než je standardní doba studia plus jeden rok. Standardní doba studia v bakalářském studijním programu na FS je 3 roky, v navazujícím magisterském studijním programu je 2  roky. Doba studia v daném studijním programu se načítá po jednotlivých dnech ze všech studií a je evidována v tzv. matrice studentů. Po překročení uvedené doby je student písemně vyzván k uhrazení poplatku za každých dalších započatých šest měsíců studia. Podrobnější informace o poplatcích jsou uvedeny v článku 9 ve Statutu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (TUO_VP_06_006).

Přípravné kurzy

  • Studenti přijatí do bakalářského studia mohou využít přípravných kurzů a zvýšit pravděpodobnost úspěchu ve studiu.

Přijímací řízení v minulých letech