Typ studia Jazyk výuky Termín Přijímací řízení
bakalářské čeština 05. 11. 2018 - 31. 03. 2019 1. kolo
bakalářské angličtina 06. 11. 2017 - 21. 05. 2018 1. kolo
navazující magisterské čeština 05. 11. 2018 - 31. 03. 2019 1. kolo
navazující magisterské angličtina 05. 11. 2018 - 31. 03. 2019 1. kolo
doktorské čeština 01. 02. 2019 - 21. 06. 2019 1. kolo
doktorské angličtina 01. 02. 2019 - 21. 06. 2019 1. kolo

Přihláška ke studiu

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí pro akademický rok 2019/2020

Okruhy z učiva

Příprava ke studiu

  • kurz Matematiky (zajišťuje Katedra matematiky a deskriptivní geometrie)
  • kurz Fyziky (zajišťuje Institut fyziky)
  • kurz Českého jazyka (zajišťuje Katedra jazyků)
    Katedra jazyků je schopná zajistit kurzy jazyka českého pro cizince - např. z bývalých svazových republik Sov. svazu, Ruska, Polska. Kurzy jsou intenzivní, čtyřtýdenní - celkový počet vyučovacích hodin - 160. Cena kurzu je 10.000 Kč včetně učebnice a výukových materiálů. Je možná individuální domluva ohledně délky kurzu atd. Více informací: Mgr. Václav Kubečka tel. +420 59 732 1716

Přijímací řízení v minulých letech