Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aktuálně:

  • Termín dodání maturitního vysvědčení je odložen do 1. 8. 2021. Čtěte více.
  • Rozhodnutí o přijetí v 1. kole přijímacího řízení čekejte nejdříve 1. 8. 2021.
  • Až do 12. 9. 2021 probíhá 2. kolo přijímacího řízení.

Pravidla a podmínky přijetí

Nabídky témat disertačních prací

Termíny přijímacího řízení

Typ studia Jazyk výuky Akademický rok Termín Přijímací řízení
bakalářské čeština 2021/2022 10. 05. 2021 - 12. 09. 2021 2. kolo
navazující magisterské čeština 2021/2022 10. 05. 2021 - 12. 09. 2021 2. kolo
doktorské čeština 2021/2022 16. 08. 2021 - 05. 09. 2021 2. kolo

Přihláška ke studiu

Studium v češtině

Bc. Vladimíra Široká, tel.: 59 732 1221 (3107), místnost A 132, 

Studium v angličtině

Poplatky spojené se studiem a úhrady za studium

Poplatky za studium se týkají studentů, kteří studují déle, než je standardní doba studia plus jeden rok. Standardní doba studia v bakalářském studijním programu na FS je 3 roky, v navazujícím magisterském studijním programu je 2  roky. Doba studia v daném studijním programu se načítá po jednotlivých dnech ze všech studií a je evidována v tzv. matrice studentů. Po překročení uvedené doby je student písemně vyzván k uhrazení poplatku za každých dalších započatých šest měsíců studia. Podrobnější informace o poplatcích jsou uvedeny v článku 9 ve Statutu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (TUO_VP_06_006).

Přípravné kurzy

  • Studenti přijatí do bakalářského studia mohou využít přípravných kurzů a zvýšit pravděpodobnost úspěchu ve studiu.

Přijímací řízení v minulých letech