Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aktuálně

Přihlášky na VŠB-TUO koronavirová epidemie neohrožuje, protože jsou elektronicky. Termíny pro odevzdání dokumentů potvrzených vaší SŠ se prodlužují.

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí pro akademický rok 2020/2021

Poplatky spojené se studiem a úhrady za studium

Poplatky za studium se týkají studentů, kteří studují déle, než je standardní doba studia plus jeden rok. Standardní doba studia v bakalářském studijním programu na FS je 3 roky, v navazujícím magisterském studijním programu je 2  roky. Doba studia v daném studijním programu se načítá po jednotlivých dnech ze všech studií a je evidována v tzv. matrice studentů. Po překročení uvedené doby je student písemně vyzván k uhrazení poplatku za každých dalších započatých šest měsíců studia. Podrobnější informace o poplatcích jsou uvedeny v článku 9 ve Statutu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (TUO_VP_06_006).

Přípravné kurzy

  • Studenti přijatí do bakalářského studia mohou využít přípravných kurzů a zvýšit pravděpodobnost úspěchu ve studiu.

Přijímací řízení v minulých letech

Přihláška ke studiu

Studium v češtině

Bc. Vladimíra Široká, tel.: 59 732 1221 (3107), místnost A 132, vladimira.siroka@vsb.cz

Studium v angličtině

Mgr. Pavla Karásková tel.: 597 324 225, místnost A 133, pavla.karaskova@vsb.cz

Termíny přijímacího řízení

Typ studia Jazyk výuky Akademický rok Termín Přijímací řízení
bakalářské čeština 2020/2021 01. 12. 2019 - 31. 03. 2020 1. kolo
bakalářské angličtina 2020/2021 01. 04. 2020 - 15. 06. 2020 2. kolo
navazující magisterské čeština 2020/2021 01. 12. 2019 - 31. 03. 2020 1. kolo
navazující magisterské angličtina 2020/2021 01. 04. 2020 - 15. 06. 2020 2. kolo
doktorské čeština 2020/2021 11. 02. 2020 - 26. 06. 2020 1. kolo
doktorské angličtina 2020/2021 13. 02. 2020 - 26. 06. 2020 1. kolo