Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aktuálně:

  • Termín dodání maturitního vysvědčení je odložen do 1. 8. 2021. Čtěte více.
  • Nebude-li naplněna kapacita přijímaných studentů v 1. kole, může být vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení, a to v termínu 10. května - 12. září 2021.

Nabídky témat disertačních prací

Termíny přijímacího řízení

Typ studia Jazyk výuky Akademický rok Termín Přijímací řízení
bakalářské čeština 2021/2022 02. 12. 2020 - 31. 03. 2021 1. kolo
navazující magisterské čeština 2021/2022 02. 12. 2020 - 31. 03. 2021 1. kolo
doktorské čeština 2021/2022 01. 02. 2021 - 31. 05. 2021 1. kolo

Přihláška ke studiu

Studium v češtině

Bc. Vladimíra Široká, tel.: 59 732 1221 (3107), místnost A 132, vladimira.siroka@vsb.cz

Studium v angličtině

Mgr. Pavla Karásková tel.: 597 324 225, místnost A 133, pavla.karaskova@vsb.cz

Poplatky spojené se studiem a úhrady za studium

Poplatky za studium se týkají studentů, kteří studují déle, než je standardní doba studia plus jeden rok. Standardní doba studia v bakalářském studijním programu na FS je 3 roky, v navazujícím magisterském studijním programu je 2  roky. Doba studia v daném studijním programu se načítá po jednotlivých dnech ze všech studií a je evidována v tzv. matrice studentů. Po překročení uvedené doby je student písemně vyzván k uhrazení poplatku za každých dalších započatých šest měsíců studia. Podrobnější informace o poplatcích jsou uvedeny v článku 9 ve Statutu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (TUO_VP_06_006).

Přípravné kurzy

  • Studenti přijatí do bakalářského studia mohou využít přípravných kurzů a zvýšit pravděpodobnost úspěchu ve studiu.

Přijímací řízení v minulých letech