Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.

děkan

Ing. Vojtěch Graf, Ph.D.

proděkan pro bakalářské a magisterské studium

doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

proděkan pro internacionalizaci a lidské zdroje

doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.

proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.

proděkan pro rozvoj fakulty