Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2024

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 20. 2. 2024  (PDF, 404 KiB)
1. Úvod a schválení programu jednání
2. Volba skrutátorů pro účely sčítání hlasů při tajném hlasování
3. Habilitační řízení Ing. Zbyszka Szeligy, Ph.D. v oboru Energetické stroje a zařízení.
4. Změny ve složení OR doktorských studijních programů Aplikovaná
mechanika a Stavba výrobních strojů a zařízení.
5. Schválení odborníků pro SDZ a obhajoby disertačních prací.
6. Schválení odborníků pro Státní závěrečné zkoušky pro AR 2023/2024.
7. Schválení žádosti o akreditaci pro SP Inteligentní doprava a logistika v kombinované formě studia.
8. Různé
v dokumentu ZAP_VR_2024_02_20 v dokumentu 20.2.2024 v dokumentu

2023

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 12. 12. 2023  (PDF, 394 KiB)
1. Úvod a schválení programu jednání
2. Volba skrutátorů pro účely sčítání hlasů při tajném hlasování
3. Jmenovací řízení dr. hab. inž. Miroslawa Ruckeho, prof.
UTH v oboru Strojírenská technologie.
4. Schválení komisí pro habilitační řízení Ing. Zbyszka Szeligy, Ph.D. v oboru
Energetické stroje a zařízení.
5. Projednání Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí
činnosti na rok 2024 na Fakultě strojní VŠB-TUO.
6. Schválení doplnění seznamu odborníků pro SDZ a obhajoby disertačních
prací studia.
7. Různé
v dokumentu ZAP_VR_2023_12_12 v dokumentu 12.12.2023 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 9. 5. 2023  (PDF, 342 KiB)
1. Úvod a schválení programu jednání
2. Volba skrutátorů pro účely sčítání hlasů při tajném hlasování
3. Jmenovací řízení dr. hab. inž. Wojciecha Źurowskeho, prof. UTHRad
v oboru Konstrukční a procesní inženýrství.
4. Habilitační řízení Ing. Aleše Vysockého, Ph.D. v oboru Řízení strojů a
procesů.
5. Schválení komisí pro habilitační řízení Ing. Aleše Mizery, Ph.D. v oboru
Strojírenská technologie.
6. Schválení nového školitele v oboru Aplikovaná mechanika.
7. Doplnění seznamu odborníků k SZZ.
8. Schválení akreditačního spisu bakalářského studijního programu
Inteligentní doprava a logistika.
9. Schválení akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního
programu Aditivní technologie.
10. Různé
v dokumentu ZAP_VR_2023_05_09 v dokumentu 9.5.2023 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 14. 2. 2023  (PDF, 392 KiB)
1. Úvod a schválení programu jednání 2. Volba skrutátorů pro účely sčítání hlasů při tajném hlasování 3. Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 10. 11. 2022 4. Habilitační řízení Ing. Pavla Maršálka, Ph.D. v oboru Aplikovaná mechanika 5. Schválení komisí pro habilitační řízení Ing. Aleše Vysockého, Ph.D. v oboru Řízení strojů a procesů 6. Schválení hodnoticí komise pro jmenovací řízení dr. hab. inž. Wojciecha Źurowskeho, prof. UTHRad v oboru Konstrukční a procesní inženýrství 7. Schválení odborníků pro Státní závěrečné zkoušky pro AR 2022/2023 8. Různé
v dokumentu ZAP_VR_2023_02_14 v dokumentu 14.2.2023 v dokumentu

2022

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 10. 5. 2022  (PDF, 405 KiB)
Zahájení – úvodní informace. Předání jmenovacích dekretů novým členům VR FS. Předání medailí pracovníkům Fakulty strojní. Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 8.11.2021, 9.2.2022 a 29.3. 2022. Jmenovací řízení doc. Ing. Stanislava Honuse, Ph.D. v oboru Energetickéstroje a zařízení. Schválení hodnoticí komise pro jmenovací řízení doc. Ing. ZdenkaBobovského, Ph.D. v oboru Řízení strojů a procesů. Schválení hodnoticí komise pro jmenovací řízení doc. Ing. Marka Večeře,Ph.D. v oboru Konstrukční a procesní inženýrství. Schválení komisí pro habilitační řízení Ing. Davida Fojtíka, Ph.D. v oboruŘízení strojů a procesů. Změny v Oborových radách doktorských studijních programů FS. Různé
v dokumentu ZAP_VR_2022_05_10 v dokumentu 10.5.2022 v dokumentu

2021

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 5. 10. 2021  (PDF, 389 KiB)
Zahájení – úvodní informace. Jmenovací řízení doc. Ing. Petra Mohyly, Ph.D. Schválení habilitačních komisí Ing. Petra Ferfeckeho, Ph.D. Schválení habilitačních komisí Ing. Pavla Maršálka, Ph.D. Schválení nových školitelů doktorských studijních programů. Změna v oborové radě Strojírenská technologie. Schválení odborníků pro SDZ a obhajoby disertačních prací doktorských studijních programů. Schválení akreditačních spisů studijních programů. Různé.
Děkan (FS) ZAP_VR_2021_10_05 v dokumentu 5.10.2021 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 11. 5. 2021  (PDF, 1002 KiB)
Zahájení – úvodní informace. Habilitační řízení dr. inž. Marcin Graba. Habilitační řízení Ing. Marek Pagáč, Ph.D.. Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 30. 3. 2021. Schválení školitelů v doktorském studiu. Schválení strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na roky 2021-2027 včetně realizace na rok 2021. Změny garantů studijní programů a oborů. Různé.
Přílohy 
Děkan (FS) ZAP_VR_2021_05_11 v dokumentu 11.5.2021 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 26. 1. 2020  (PDF, 719 KiB)
Zahájení – úvodní informace. Přivítání členů VR a předání jmenovacích listin. Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 1. 6. 2020 a 23. 10. 2020. Schválení změn Oborové rady Aplikovaná mechanika. Schválení nových školitelů doktorského studia. Informace o odstoupení členů Oborových rad a školitelů. Schválení akreditačního spisu NMgr. studijního programu Konstrukční inženýrství. Schválení odborníků pro Státní závěrečné zkoušky pro rok 2021. Různé.
Přílohy 
Děkan (FS) v dokumentu v dokumentu 26.1.2021 v dokumentu

2020

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 25. 2. 2020  (PDF, 804 KiB)
Zahájení – úvodní informace. Habilitační řízení Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. Habilitační řízení Ing. Milana Miholy, Ph.D. Schválení hodnotící komise pro jmenovací řízení doc. Ing. Stanislava Honuse, Ph.D. Změny ve složení školitelů oboru Dopravní a manipulační technika. Schválení odborníků pro obhajoby a oponenty Ph.D. studia. Schválení odborníků pro SZZ na rok 2020. Zrušení rad studijních programů. Zhodnocení uplynulého funkčního období. Předání Zlatých medailí Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava.
Děkan (FS) v dokumentu v dokumentu 25.2.2020 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 21. 1. 2020  (PDF, 797 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 21.1.2020 v dokumentu

2019

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 3. 12. 2019  (PDF, 710 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 3.12.2019 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 1. 10. 2019  (PDF, 948 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 1.10.2019 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 14. 5. 2019  (PDF, 693 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 14.5.2019 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 12. 2. 2019  (PDF, 700 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 12.2.2019 v dokumentu

2018

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 4. 12. 2018  (PDF, 735 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 4.12.2018 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 2. 10. 2018  (PDF, 749 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 2.10.2018 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 15. 5. 2018  (PDF, 746 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 15.5.2018 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 6. 3. 2018  (PDF, 766 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 6.3.2018 v dokumentu

2017

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 28. 11. 2017  (PDF, 670 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 28.11.2017 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 03. 10. 2017  (PDF, 662 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 3.10.2017 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 14. 02. 2017  (PDF, 785 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 14.2.2017 v dokumentu

2016

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 06. 12. 2016  (PDF, 436 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 6.12.2016 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 10. 11. 2016  (PDF, 500 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 10.11.2016 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 17. 05. 2016  (PDF, 464 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 17.5.2016 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 22. 02. 2016  (PDF, 517 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 22.2.2016 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 19. 01. 2016  (PDF, 510 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 19.1.2016 v dokumentu

2015

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 24. 11. 2015  (PDF, 543 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 24.11.2015 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 19. 05. 2015  (PDF, 473 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 19.5.2015 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 17. 02. 2015  (PDF, 397 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 17.2.2015 v dokumentu

2014

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 02. 12. 2014  (PDF, 409 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 2.12.2014 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 13. 05. 2014  (PDF, 404 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.5.2014 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 18. 02. 2014  (PDF, 448 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 18.2.2014 v dokumentu

2013

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 24. 09. 2013  (PDF, 283 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 24.9.2013 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 14. 05. 2013  (PDF, 295 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 14.5.2013 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 26. 02. 2013  (PDF, 252 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 26.2.2013 v dokumentu

2012

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 20. 11. 2012  (PDF, 289 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 20.11.2012 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 02. 10. 2012  (PDF, 262 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 2.10.2012 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 15. 05. 2012  (PDF, 266 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 15.5.2012 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 28. 02. 2012  (PDF, 169 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 28.2.2012 v dokumentu

2011

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 11. 10. 2011  (PDF, 223 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 11.10.2011 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 10. 05. 2011  (PDF, 340 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 10.5.2011 v dokumentu

2010

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 23. 11. 2010  (PDF, 401 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 23.11.2010 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 14. 09. 2010  (PDF, 247 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 14.9.2010 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 23. 02. 2010  (PDF, 312 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 23.2.2010 v dokumentu

2009

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 24. 11. 2009  (PDF, 138 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 24.11.2009 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 29. 09. 2009  (PDF, 192 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 29.9.2009 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 12. 05. 2009  (PDF, 144 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 12.5.2009 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 24. 02. 2009  (PDF, 151 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 24.2.2009 v dokumentu

2008

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 25. 11. 2008  (PDF, 142 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 25.11.2008 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 30. 09. 2008  (PDF, 154 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 30.9.2008 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 13. 05. 2008  (PDF, 143 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.5.2008 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 26. 02. 2008  (PDF, 141 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 26.2.2008 v dokumentu

2007

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 27. 11. 2007  (PDF, 188 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 27.11.2007 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 02. 10. 2007  (PDF, 175 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 2.10.2007 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 22. 05. 2007  (PDF, 160 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 22.5.2007 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 20. 02. 2007  (PDF, 186 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 20.2.2007 v dokumentu

2006

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 28. 11. 2006  (PDF, 413 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 28.11.2006 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 03. 10. 2006  (PDF, 476 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 3.10.2006 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 22. 02. 2006  (PDF, 412 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 22.2.2006 v dokumentu

2005

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 22. 11. 2005  (PDF, 211 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 22.11.2005 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 04. 10. 2005  (PDF, 165 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 4.10.2005 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 07. 06. 2005  (PDF, 156 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 7.6.2005 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 11. 02. 2005  (PDF, 186 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 11.2.2005 v dokumentu

2004

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 23. 11. 2004  (PDF, 129 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 23.11.2004 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 05. 10. 2004  (PDF, 128 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 5.10.2004 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 18. 05. 2004  (PDF, 139 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 18.5.2004 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 10. 02. 2004  (PDF, 135 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 10.2.2004 v dokumentu

2003

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 25. 11. 2003  (PDF, 110 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 25.11.2003 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 07. 10. 2003  (PDF, 132 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 7.10.2003 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 03. 06. 2003  (PDF, 111 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 3.6.2003 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 15. 04. 2003  (PDF, 132 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 15.4.2003 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 25. 02. 2003  (PDF, 125 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 25.2.2003 v dokumentu

2002

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 26. 11. 2002  (PDF, 111 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 26.11.2002 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 29. 10. 2002  (PDF, 119 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 29.10.2002 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 23. 04. 2002  (PDF, 122 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 23.4.2002 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 12. 03. 2002  (PDF, 144 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 12.3.2002 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 05. 02. 2002  (PDF, 123 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 5.2.2002 v dokumentu

2001

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zápis z jednání ze dne 20. 11. 2001  (PDF, 128 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 20.11.2001 v dokumentu
Zápis z jednání ze dne 02. 10. 2001  (PDF, 110 KiB)
Zápis z jednání Vědecké rady
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 2.10.2001 v dokumentu