Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Termín Název Poznámka
15.07.2019 - 19.07.2019 Zápis do studia - I ročník 2. kolo 19.8.2019-23.8.2019 / 3. kolo 23.9.2019-27.9.2019
15.07.2019 - 19.07.2019 Zápis do studia - I ročník navazující 2. kolo 19.8.2019-23.8.2019 / 3. kolo 23.9.2019-27.9.2019
18.08.2019 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2019 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2019 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2019 Začátek akademického roku
16.09.2019 Začátek výuky v zimním semestru
30.09.2019 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
30.09.2019 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
30.09.2019 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
02.10.2019 (09:00) Imatrikulace 1. ročník Bc. studia Ostrava
11.10.2019 Státní závěrečná zkouška – opravný termín Bude realizován dle rozhodnutí děkana při dostatečném počtu žádostí; týká se jen studentů podle čl. 25 odst. 5 a odst. 7c Studijního a zkušebního řádu.
14.11.2019 Slavnostní vědecká rada
25.11.2019 - 09.02.2020 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
25.11.2019 - 15.12.2019 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
20.12.2019 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
20.12.2019 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
21.12.2019 Konec výuky v zimním semestru
22.12.2019 - 05.01.2020 Vánoční prázdniny
06.01.2020 - 09.02.2020 Zkouškové období zimního semestru
10.02.2020 Začátek výuky v letním semestru
10.02.2020 (07:00) - 10.02.2020 (14:00) Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
24.02.2020 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
24.02.2020 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
24.02.2020 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magistrerské studium)
10.03.2020 Kariéra PLUS
26.03.2020 Slavnostní vědecká rada
31.03.2020 - 17.04.2020 Volba oboru ve 4.semestru
10.04.2020 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
13.04.2020 - 08.05.2020 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
29.04.2020 Sportovní den
30.04.2020 Omezení počtu studentů v povinně volitelných a volitelných předmětech
01.05.2020 - 31.05.2020 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
11.05.2020 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
17.05.2020 Konec výuky v letním semestru
18.05.2020 - 05.07.2020 Zkouškové období letního semestru
18.05.2020 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
18.05.2020 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
24.05.2020 - 05.07.2020 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
08.06.2020 - 12.06.2020 Státní závěrečné zkoušky
29.06.2020 - 03.07.2020 Období promocí
03.07.2020 Poslední den promoce na fakultě - Bc. studium Šumperk 26.6.2020
03.07.2020 Poslední den promoce na fakultě - N - Ing. studium
06.07.2020 Kontrola studia po akademickém roce Mimo závěrečné ročníky.
06.07.2020 - 31.08.2020 Období letních prázdnin
07.07.2020 - 12.07.2020 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce V případě posunutého termínu kontroly studia do 5 dnů od tohoto termínu.
13.07.2020 - 24.07.2020 Mezinárodní letní škola
15.08.2020 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2020 Konec akademického roku