VŠB - TUO VŠB - Technická univerzita Ostrava FS Fakulta strojní

Termín Název Poznámka
10.07.2017 - 14.07.2017 Zápis do studia - I ročník Platí pro 1. kolo přijímacího řízení. Pro 2. kolo je termín 21. až 25. srpna 2017. Pro 3. kolo je termín 25. až 29. září 2017.
10.07.2017 - 14.07.2017 Zápis do studia - I ročník navazující Platí pro 1. kolo přijímacího řízení. Pro 2. kolo je termín 21. až 25. srpna 2017. Pro 3. kolo je termín 25. až 29. září 2017.
18.08.2017 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2017 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2017 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2017 Začátek akademického roku
18.09.2017 Začátek výuky v zimním semestru
02.10.2017 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
02.10.2017 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
02.10.2017 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
04.10.2017 Imatrikulace Šumperk 10.10.2017
13.10.2017 Státní závěrečná zkouška – opravný termín Bude realizován dle rozhodnutí děkana při dostatečném počtu žádostí; týká se jen studentů podle čl. 25 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu
16.11.2017 Slavnostní vědecká rada Rektorské volno
20.11.2017 - 17.12.2017 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
27.11.2017 - 11.02.2018 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
08.12.2017 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
08.12.2017 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
23.12.2017 Konec výuky v zimním semestru
24.12.2017 - 07.01.2018 Vánoční prázdniny
08.01.2018 - 11.02.2018 Zkouškové období zimního semestru
12.02.2018 Začátek výuky v letním semestru
26.02.2018 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
26.02.2018 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
26.02.2018 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magistrerské studium)
13.03.2018 Kariéra PLUS Rektorské volno
28.03.2018 Slavnostní vědecká rada Rektorské volno
13.04.2018 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
16.04.2018 - 13.05.2018 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
26.04.2018 Sportovní den Rektorské volno
14.05.2018 - 17.06.2018 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
14.05.2018 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
20.05.2018 Konec výuky v letním semestru
21.05.2018 - 08.07.2018 Zkouškové období letního semestru
21.05.2018 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
21.05.2018 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
28.05.2018 - 08.07.2018 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
11.06.2018 - 15.06.2018 Státní závěrečné zkoušky
29.06.2018 - 03.07.2018 Období promocí
30.06.2018 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
02.07.2018 Poslední den promoce na fakultě - N - Ing. studium Dle celoškolského rozpisu
03.07.2018 Poslední den promoce na fakultě - Bc. studium Dle celoškolského rozpisu
09.07.2018 - 31.08.2018 Období letních prázdnin
09.07.2018 - 27.07.2018 Mezinárodní letní škola
31.08.2018 Konec akademického roku