Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Termín Název Poznámka
13.07.2020 - 17.07.2020 Zápis do studia - I ročník Pro 1. kolo. Druhé kolo 17.8.2020-21.8.2020, třetí kolo 21.9.2020-25.9.2020. Platí pro studium v českém jazyce.
13.07.2020 - 17.07.2020 Zápis do studia - I ročník navazující Pro 1. kolo. Druhé kolo 17.8.2020-21.8.2020, třetí kolo 21.9.2020-25.9.2020. Platí pro studium v českém jazyce.
18.08.2020 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2020 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2020 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2020 Začátek akademického roku
14.09.2020 Začátek výuky v zimním semestru
28.09.2020 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
28.09.2020 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
28.09.2020 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
05.10.2020 - 09.10.2020 Státní závěrečná zkouška – opravný termín Platí pro studenty akademického roku 2019/2020. Pro studenty akademického roku 2020/2021 23.8.2021-27.8.2021.
12.11.2020 Slavnostní vědecká rada
23.11.2020 - 08.02.2021 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
30.11.2020 - 20.12.2020 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
18.12.2020 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium Předání zadání prací k podpisu děkanem.
18.12.2020 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium Předání zadání prací k podpisu děkanem.
19.12.2020 Konec výuky v zimním semestru
20.12.2020 - 03.01.2021 Vánoční prázdniny
04.01.2021 - 06.02.2021 Zkouškové období zimního semestru
08.02.2021 Začátek výuky v letním semestru
08.02.2021 - 12.02.2021 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru Platí jen pro 1. ročník Bc. Studia.
08.02.2021 (07:00) - 08.02.2021 (15:00) Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
12.02.2021 Začátek zveřejnění studijních plánů na WWW stránkách VŠB-TUO Doporučuje se dříve pro nové uchazeče o studijní program.
15.02.2021 - 01.03.2021 Volba oboru ve 4.semestru
22.02.2021 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
22.02.2021 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
22.02.2021 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
10.03.2021 - 12.03.2021 Kariéra PLUS (online)
14.03.2021 Omezení počtu studentů v povinně volitelných a volitelných předmětech
15.03.2021 - 01.05.2021 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku) Od 2. ročníku.
25.03.2021 Slavnostní vědecká rada
09.04.2021 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
10.04.2021 - 07.05.2021 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
15.05.2021 Konec výuky v letním semestru
17.05.2021 - 03.07.2021 Zkouškové období letního semestru
17.05.2021 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium Pro opakované SZZ ("srpnový termín") 25. 7. 2021.
17.05.2021 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium Pro opakované SZZ ("srpnový termín") 25. 7. 2021.
18.05.2021 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) Pro opakované SZZ akademického roku 2019/2020 dne 28. 8. 2020. Pro opakované SZZ akademického roku 2020/2020 dne 19. 7. 2021.
18.05.2021 - 21.05.2021 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
23.05.2021 - 04.07.2021 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
24.05.2021 - 27.06.2021 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
07.06.2021 - 11.06.2021 Státní závěrečné zkoušky
30.06.2021 Poslední den promoce na fakultě - N - Ing. studium
30.06.2021 - 01.07.2021 Období promocí Ing.: 30. června 2021, Bc.: 1. července 2021, konzultační středisko Šumperk 24.června 2021, Podmínky budou upřesněny podle aktuálních vládních opatření.
01.07.2021 Poslední den promoce na fakultě - Bc. studium Konzultační středisko Šumperk 24.června 2021
04.07.2021 - 31.08.2021 Období letních prázdnin
07.07.2021 Kontrola studia po akademickém roce Mimo závěrečné ročníky.
07.07.2021 - 09.07.2021 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce Mimo závěrečné ročníky.
15.08.2021 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2021 Konec akademického roku