Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Termín Název Poznámka
18.08.2022 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2022 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2022 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2022 Začátek akademického roku
19.09.2022 Začátek výuky v zimním semestru
03.10.2022 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
03.10.2022 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
03.10.2022 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
07.10.2022 Imatrikulace Šumperk 5.10.2022
15.10.2022 - 31.10.2022 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období červenec - prosinec
31.10.2022 Začátek zveřejnění studijních plánů na WWW stránkách VŠB-TUO
10.11.2022 Slavnostní vědecká rada
21.11.2022 - 05.02.2023 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
28.11.2022 - 20.12.2022 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
10.12.2022 Konec výuky v zimním semestru
12.12.2022 - 21.01.2023 Zkouškové období zimního semestru
15.12.2022 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
15.12.2022 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
24.12.2022 - 01.01.2023 Vánoční prázdniny
22.01.2023 - 26.02.2023 Zimní prázdniny
27.01.2023 Den otevřených dveří Ostrava 27.1.-28.1.2023
06.02.2023 - 06.02.2023 (10:00) Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
06.02.2023 - 11.02.2023 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
27.02.2023 Začátek výuky v letním semestru
13.03.2023 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
13.03.2023 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
13.03.2023 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
14.03.2023 Kariéra PLUS
23.03.2023 Slavnostní vědecká rada
27.03.2023 - 07.04.2023 Volba oboru ve 4.semestru
07.04.2023 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
10.04.2023 - 17.05.2023 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
15.04.2023 - 30.04.2023 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období leden - červen
17.04.2023 - 28.04.2023 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
26.04.2023 Sportovní den
12.05.2023 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
12.05.2023 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
13.05.2023 Konec výuky v letním semestru
15.05.2023 - 01.07.2023 Zkouškové období letního semestru
15.05.2023 - 18.06.2023 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
18.05.2023 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
18.05.2023 - 23.05.2023 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
22.05.2023 - 02.07.2023 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
05.06.2023 - 09.06.2023 Státní závěrečné zkoušky
02.07.2023 - 31.08.2023 Období letních prázdnin
10.07.2023 - 10.07.2023 Kontrola studia po akademickém roce
15.08.2023 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
21.08.2023 - 25.08.2023 Státní závěrečná zkouška – opravný termín
31.08.2023 Konec akademického roku

Zápisy

Termín Název Poznámka
11.07.2022 - 17.07.2022 Zápis do 1. ročníku po 1. kole přijímacího řízení