Termín Název Poznámka
09.07.2018 - 13.07.2018 Zápis do studia - I ročník Platí pro 1. kolo. / 2. kolo 20.8.2018-24.8.2018 / 3. kolo 24.9.2018-27.9.2018
09.07.2018 - 13.07.2018 Zápis do studia - I ročník navazující Platí pro 1. kolo. / 2. kolo 20.8.2018-24.8.2018 / 3. kolo 24.9.2018-27.9.2018
18.08.2018 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2018 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2018 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2018 Začátek akademického roku
17.09.2018 Začátek výuky v zimním semestru
01.10.2018 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
01.10.2018 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
01.10.2018 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
04.10.2018 Imatrikulace Platí pro OV. Šumperk 12. 10. 2018
12.10.2018 Státní závěrečná zkouška – opravný termín Při splnění podmínek Studijního a zkušebního řádu a souhlasu děkana.
15.11.2018 Slavnostní vědecká rada
26.11.2018 - 10.02.2019 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
26.11.2018 - 16.12.2018 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
21.12.2018 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium Předání zadání na studijní oddělení.
21.12.2018 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium Předání zadání na studijní oddělení.
22.12.2018 Konec výuky v zimním semestru
23.12.2018 - 06.01.2019 Vánoční prázdniny
07.01.2019 - 10.02.2019 Zkouškové období zimního semestru
25.01.2019 Den otevřených dveří Ostrava
11.02.2019 Začátek výuky v letním semestru
11.02.2019 (08:00) - 11.02.2019 (15:30) Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
25.02.2019 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
25.02.2019 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
25.02.2019 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magistrerské studium)
12.03.2019 Kariéra PLUS
28.03.2019 Slavnostní vědecká rada
01.04.2019 - 18.04.2019 Volba oboru ve 4.semestru
12.04.2019 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
15.04.2019 - 10.05.2019 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
25.04.2019 Sportovní den
30.04.2019 Omezení počtu studentů v povinně volitelných a volitelných předmětech
01.05.2019 - 31.05.2019 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
13.05.2019 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
19.05.2019 Konec výuky v letním semestru
20.05.2019 - 07.07.2019 Zkouškové období letního semestru
20.05.2019 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
20.05.2019 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
27.05.2019 - 07.07.2019 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
03.06.2019 - 11.08.2019 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
10.06.2019 - 14.06.2019 Státní závěrečné zkoušky Pro jednotlivé studenty upřesní studijní oddělení.
01.07.2019 - 04.07.2019 Období promocí Platí pro OV. Šumperk 27.6. až 28. 6. 2018. Konkrétní dny budou upřesněny.
04.07.2019 Poslední den promoce na fakultě - Bc. studium Podle celoškolského rozpisu.
04.07.2019 Poslední den promoce na fakultě - N - Ing. studium Podle celoškolského rozpisu.
08.07.2019 Kontrola studia po akademickém roce Mimo závěrečné ročníky.
08.07.2019 - 31.08.2019 Období letních prázdnin
08.07.2019 - 26.07.2019 Mezinárodní letní škola
09.07.2019 - 15.07.2019 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce V případě posunutého termínu kontroly studia do 5 dnů od tohoto termínu.
15.08.2019 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2019 Konec akademického roku