Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářské studium

Kvalitní základ pro uplatnění v praxi nebo pro navazující magisterské studium. 

Navazující magisterské studium

Všechny potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění v praxi, případně pro další vzdělání.

Doktorské studium

Perfektní připrava zvládat nejnáročnější úkoly aplikované vědy i praxe.

Studium v Šumperku

Studium bakalářského studijního programu „Strojírenství“ v oboru Strojírenská technologie.

Studium v Uherském Brodu

Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo. Ojedinělé zaměření ve střední Evropě.

Kombinované studium

Široká nabídka studijních programů ve všech stupních studia.

Univerzita třetího věku

Určena široké veřejnosti důchodového věku (55 let a víc).

Proč studovat na Fakultě strojní v Ostravě?

1)

Fakulta má moderní laboratoře pro výuku i výzkumnou a vývojovou činnost pedagogů a studentů.

2)

Studenti 1. ročníku mají možnost získat mimořádné prospěchové stipendium až 32 000 Kč.

3)

Studium je podpořeno nejnovějšími počítačovými technologiemi s využitím moderních softwarových produktů pro konstruování, simulace a modelování.

4)

Studium, sport, ubytování i večerní zábavu najdeš na jednom místě, náš kampus patří mezi největší ve střední Evropě.

5)

Fakulta intenzivně spolupracuje s nejvýznamnějšími průmyslovými podniky a je členem Národního strojírenského a Moravskoslezského automobilového klastru.

6)

Studenti mohou v partnerských firmách získat cenné zkušenosti již během studia a podílet se na řešení skutečných problémů praxe.

7)

Ve spolupráci s podniky fakulta organizuje soutěže a projekty pro motivované studenty s atraktivními cenami.

8)

Absolventi mají perspektivní budoucnost a nadprůměrné ohodnocení na trhu práce.

9)

Fakulta nabízí studentům příležitosti ke studiu na 57 zahraničních partnerských univerzitách a rozšiřuje každoročně počet vzájemných smluv pro výměnu studentů.

10)

Absolventi Fakulty strojní najdou uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve výrobních provozech nejen ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu (energetika, doprava, řídicí technika).

Aneta, Lukáš a Petr vám představí Fakultu strojní