VŠB - TUO VŠB - Technická univerzita Ostrava FS Fakulta strojní

Proč studovat na Fakultě strojní v Ostravě?

 • Fakulta má moderní laboratoře pro výuku i výzkumnou a vývojovou činnost pedagogů a studentů.
 • Studenti 1. ročníku mají možnost získat mimořádné prospěchové stipendium až 32000 Kč.
 • Studium, sport, ubytování i večerní zábavu najdeš na jednom místě, náš kampus patří mezi největší ve střední Evropě.
 • Studium je podpořeno nejnovějšími počítačovými technologiemi s využitím moderních softwarových produktů pro konstruování, simulace a modelování.
 • Fakulta intenzivně spolupracuje s nejvýznamnějšími průmyslovými podniky a je členem Národního strojírenského a Moravskoslezského automobilového klastru.
 • Studenti mohou v partnerských firmách získat cenné zkušenosti již během studia a podílet se na řešení skutečných problémů praxe.
 • Ve spolupráci s podniky fakulta organizuje soutěže a projekty pro motivované studenty s atraktivními cenami.
 • Fakulta nabízí studentům příležitosti ke studiu na 57 zahraničních partnerských univerzitách a rozšiřuje každoročně počet vzájemných smluv pro výměnu studentů.
 • Absolventi mají perspektivní budoucnost a nadprůměrné ohodnocení na trhu práce.
 • Absolventi Fakulty strojní najdou uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve výrobních provozech nejen ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu (energetika, doprava, řídicí technika).
 • Tvoříme svět kolem tebe.
 • Strojařina není horor.
 • Nebuď poslední strojař.
 • Ukaž se.

Nevíte si rady? Zeptejte se nás

Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.