VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FS Fakulta strojní

Úřední hodiny

během semestru

Pondělí 8,30 - 11,00 12,30 - 14,00 
Středa 8,30 - 11,00 12,30 - 14,00
Pátek 8,30 - 11,00 12,30 - 14,30*

* V pátcích během výuky v semestru otevřeno do 14:30 pro studenty v kombinované formě studia.

v době letních prázdnin

Pondělí 8,30 - 11,00
Středa 8,30 - 11,00
Pátek 8,30 - 11,00

Akademický rok 2018/2019

Bc. Vladimíra Široká (vedoucí studijního oddělení)
 • doktorské studium
 • přijímací řízení v českém jazyce
 • agenda stipendií

místnost: A132
tel.: 59 732 1221
email: vladimira.siroka@vsb.cz

Martina Poštulková
 • navazující magisterské studium
 • agenda poplatků za delší studium
 • Slunečnice FS

místnost: A132
tel.: 59 732 3107
email: martina.postulkova@vsb.cz

Ivana Sikorová, DiS.
 • bakalářské studium
 • Univerzita třetího věku

místnost: A132
tel.: 59 732 4122
email: ivana.sikorova@vsb.cz

Mgr. Pavla Karásková
 • zahraniční studenti - mobility
 • přijímací řízení pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium v anglickém jazyce
 • agenda mimořádných stipendií

úřední hodiny: Po, St 13:00 – 14:30
Út, Čt 9:00 - 11:00, 13:00 - 14:30

místnost A133
tel.: 59 732 4225
email: pavla.karaskova@vsb.cz

Jana Straková

Centrum bakalářských studií VŠB-TU Ostrava
28. října 1
787 01 Šumperk

email: jana.strakova@vsb.cz