VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FS Fakulta strojní
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum vystavení: 10. 12. 2018, datum sejmutí: 26. 12. 2018
Adresát: Ondřej Michalík
Zadal: Ing. Silvie Štanclová, Ph.D.
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum vystavení: 06. 12. 2018, datum sejmutí: 24. 12. 2018
Adresát: Mutlu Ozgur Ertas, 06.11.1979*
Zadal: Mgr. Pavla Karásková