Náhradní způsob doručování písemností

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vystavení: 10. 05. 2018, datum sejmutí: 28. 05. 2018
Adresát: Daniel Walter, 02.03.1991*
Zadal: Bc. Vladimíra Široká

© 2018 VŠB-TU Ostrava