Náhradní způsob doručování písemností

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vystavení: 20. 02. 2018, datum sejmutí: 08. 03. 2018
Adresát: Lukáš Tichý, 18.05.1995*
Zadal: Martina Poštulková

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vystavení: 20. 02. 2018, datum sejmutí: 08. 03. 2018
Adresát: Tomáš Zemánek, 12.07.1992*
Zadal: Bc. Vladimíra Široká

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vystavení: 19. 02. 2018, datum sejmutí: 08. 03. 2018
Adresát: Ing. Ondřej Bajer, 08.02.1991*
Zadal: Bc. Vladimíra Široká

© 2018 VŠB-TU Ostrava