VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FS Fakulta strojní
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum vystavení: 11. 10. 2018, datum sejmutí: 29. 10. 2018
Adresát: Jan Martinec, 04.02.1996*
Zadal: Bc. Vladimíra Široká
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum vystavení: 08. 10. 2018, datum sejmutí: 24. 10. 2018
Adresát: Jan Kalousek
Zadal: Ivana Sikorová, DiS.
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum vystavení: 05. 10. 2018, datum sejmutí: 22. 10. 2018
Adresát: Dominik Hadamčík, 18.11.1994*
Zadal: Ivana Sikorová, DiS.