Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cílem Studentské grantové soutěže (SGS) je zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů magisterských a doktorských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky. Zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce, rozvíjet nové, zejména interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia a navazovat spolupráci v těchto oborech se zahraničím a podporovat publikování dosažených výsledků.

Oborová komise fakulty:

  • prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. - předseda
  • doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
  • doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
  • prof. Dr. Ing. Petr Novák
  • doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
  • doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
  • doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
  • doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
  • prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica

Detailní informace o Studentské grantové soutěži.


Vyhlášení SGS pro rok 2024

Do 20. prosince 2023 lze podávat přihlášky nových projektů SGS na rok 2024: