Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Téma: Energie pro třetí tisíciletí - energie pro každého

Přednášky se budou konat v pondělí odpoledne vždy jednou za dva týdny v aule VŠB-TUO v Ostravě-Porubě.

  • Zápisné na semestr (půl roku) je 500 korun.
  • Délka trvání 2 roky (4 semestry), ve struktuře jednotlivých samostatných semestrů.
  • Výuka bude probíhat 1x za 14 dní v areálu porubského kampusu VŠB-TUO, součástí výuky budou i exkurze na zajímavé technické instalace.

Účastníci studia získají základní přehled o způsobech vytápění bytů, domů, ale například i obcí a měst, o různých formách energetických úspor, či o vzniku emisí, nebo nakládání s odpady či technické estetice.

Zájemci se mohou hlásit na studijním oddělení Fakulty strojní. Více informací poskytne garant studia nebo studijní oddělení.

Kontakt:

Garant studia - doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.

Studijní oddělení FS - Martina Poštulková