Zpráva o přijímacím řízení

Bakalářské studijní programy

 • přijímací zkouška z matematiky formou písemné práce,
 • ukázka a výsledky testu verze 1, verze 2, verze 3,
 • hodnocení zkoušky: bodovacím systémem v rozsahu 0 až 60 bodů,
 • přijetí na základě aritmetického průměru z bakalářského studia (od prvního do předposledního semestru), následně podle výsledků přijímací zkoušky,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: od 6. 11. 2017 do 29. 4. 2018,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: od 16. 7. 2018 do 3. 8. 2018,
 • podávání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení: od 31. 8. 2018 do 14. 9. 2018,
 • termín konání přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení: 3. 7. 2018,
 • termín konání přijímací zkoušky pro 2. kolo přijímacího řízení: 14. 8. 2018,
 • výsledná statistika přijímacího řízení - prezenční + kombinované studium.

Navazující magisterské studijní obory

 • přijímací zkouška z matematiky formou písemné práce,
 • ukázka a výsledky testu verze 1, verze 2,
 • hodnocení zkoušky: bodovacím systémem v rozsahu 0 až 60 bodů,
 • přijetí na základě aritmetického průměru z bakalářského studia (od prvního do předposledního semestru), následně podle výsledků přijímací zkoušky,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: od 15. 1. 2018 do 3. 6. 2018,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: od 16. 7. 2018 do 3. 8. 2018,
 • podávání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení: od 31. 8. 2018 do 14. 9. 2018,
 • výsledná statistika přijímacího řízení - prezenční + kombinované studium.

Doktorské studijní obory

 • přijímací zkouška probíhá formou pohovoru se školitelem,
 • přijetí na základě individuální posouzení předložených výsledků z předcházejícího studia a vyjádření školitele,
 • podávání přihlášek: od 23. 2. 2018 do 22. 6. 2018,
 • výsledná statistika přijímacího řízení - prezenční + kombinované studium.

Termíny společné pro všechny studijní programy / obory

 • termín vydání rozhodnutí: do 30 dnů po ukončení termínu podávání přihlášek a dodání všech materiálů uchazečů resp. od termínu konání přijímací zkoušky,
 • termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o odvolání: do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení,
 • termín pro možnost nahlédnutí uchazeče do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu: do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení,
 • termín skončení přijímacího řízení (pro všechna kola přijímacího řízení, včetně lhůt na odvolání): 21. 10. 2018.

4. 11. 2018
doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. v.r.
děkan Fakulty strojní