VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FS Fakulta strojní

Zpráva o přijímacím řízení

Bakalářské studijní programy

 • přijímací zkouška z matematiky formou písemné práce,
 • ukázka a výsledky testu,
 • hodnocení zkoušky: bodovacím systémem v rozsahu 0 až 60 bodů,
 • přijetí na základě aritmetického průměru z bakalářského studia (od prvního do předposledního semestru), následně podle výsledků přijímací zkoušky,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: od 16. 1. 2017 do 28. 4. 2017,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: od 17. 7. 2017 do 4. 8. 2017,
 • podávání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení: od 1. 9. 2017 do 15. 9. 2017,
 • termín konání přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení: 7. 7. 2017,
 • termín konání přijímací zkoušky pro 2. kolo přijímacího řízení: 15. 8. 2017,
 • výsledná statistika přijímacího řízení - prezenční + kombinované studium.

Navazující magisterské studijní obory

 • přijímací zkouška z matematiky formou písemné práce,
 • ukázka a výsledky testu,
 • hodnocení zkoušky: bodovacím systémem v rozsahu 0 až 60 bodů,
 • přijetí na základě aritmetického průměru z bakalářského studia (od prvního do předposledního semestru), následně podle výsledků přijímací zkoušky,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: od 16. 1. 2017 do 31. 5. 2017,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: od 17. 7. 2017 do 4. 8. 2017,
 • podávání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení: od 1. 9. 2017 do 15. 9. 2017,
 • výsledná statistika přijímacího řízení - prezenční + kombinované studium.

Doktorské studijní obory

 • přijímací zkouška probíhá formou pohovoru se školitelem,
 • přijetí na základě individuální posouzení předložených výsledků z předcházejícího studia a vyjádření školitele,
 • podávání přihlášek: od 17. 2. 2017 do 23. 6. 2017,
 • výsledná statistika přijímacího řízení - prezenční + kombinované studium.

Termíny společné pro všechny studijní programy / obory

 • termín vydání rozhodnutí: do 30 dnů po ukončení termínu podávání přihlášek a dodání všech materiálů uchazečů resp. od termínu konání přijímací zkoušky,
 • termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o odvolání: do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení,
 • termín pro možnost nahlédnutí uchazeče do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu: do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení,
 • termín skončení přijímacího řízení (pro všechna kola přijímacího řízení, včetně lhůt na odvolání): 23. 10. 2017.

6.11. 2017
doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
děkan Fakulty strojní