Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zpráva o přijímacím řízení

Bakalářské studijní programy

 • přijímací zkouška se nekonala,
 • přijetí na základě průměru prospěchu na střední škole ze známek na vysvědčení na konci 3. ročníku,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: od 1. 12. 2022 do 31. 3. 2023,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: od 1. 5. 2023 do 31. 7. 2023,
 • podávání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení: od 28. 8. 2023 do 27. 9. 2023,
 • výsledná statistika přijímacího řízení - Bc prezenční + Bc kombinované studium.

Navazující magisterské studijní programy

 • přijímací zkouška se nekonala,
 • přijetí na základě aritmetického průměru z předchozího bakalářského studia mimo poslední semestr (průměr známek ze všech klasifikovaných předmětů),
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: od 1. 12. 2022 do 31. 3. 2023,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: od 13. 9. 2023 do 13. 10. 2023 (pouze stud. program Aditivní technologie),
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: od 1. 5. 2023 do 31. 7. 2023,
 • podávání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení: od 28. 8. 2023, do 8. 9. 2023,
 • výsledná statistika přijímacího řízení - Mgr prezenční + Mgr kombinované studium.

Doktorské studijní programy

 • přijímací řízení probíhá zasedáním přijímací komise, která bodově ohodnotí jednotlivé uchazeče, dle zadaných kritérií. Děkan fakulty rozhoduje o přijetí/nepřijetí uchazeče na základě doporučení přijímací komise,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: od 1. 2. 2023 do 31. 5. 2023,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: od 1. 6. 2023 do 31. 8. 2023,
 • výsledná statistika přijímacího řízení - PhD prezenční + PhD kombinované studium.

Termíny společné pro všechny studijní programy

 • termín vydání rozhodnutí: do 30 dnů po ukončení termínu podávání přihlášek a dodání všech materiálů uchazečů resp. od termínu konání přijímací zkoušky,
 • termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o odvolání: do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení,
 • termín pro možnost nahlédnutí uchazeče do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu: do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení,
 • termín skončení přijímacího řízení (pro všechna kola přijímacího řízení, včetně lhůt na odvolání): 30. 10. 2023.

Archiv