Oznámení

Obhajoba doktorské disertační práce Ing. Martin Žídek

8. 3. 2018
Téma: "Vybrané aplikace z modelování vlastností a procesů partikulárních hmot pomocí DEM: v aplikaci na redlerový dopravník"

Obhajoba doktorské disertační práce Ing. Pavel Maršálek

20. 2. 2018
Téma:"Modelování a identifikace materiálových a stavových parametrů rychlých rázových dějů"

Obhajoba doktorské disertační práce Ing. Petr Podešva

20. 2. 2018
Téma:"Návrh a ověření metodiky kalibrace 2D triangulačních skenerů"

Obhajoba doktorské disertační práce Ing. Dagmar Klichová

30. 1. 2018
Téma: "Identifikace topografie povrchu materiálů vytvořených hydroabrazivním proudem"

© 2018 VŠB-TU Ostrava