Oznámení

Obhajoba doktorské disertační práce Ing. Pavel Maršálek

20. 2. 2018
Téma:"Modelování a identifikace materiálových a stavových parametrů rychlých rázových dějů"

Obhajoba doktorské disertační práce Ing. Petr Podešva

20. 2. 2018
Téma:"Návrh a ověření metodiky kalibrace 2D triangulačních skenerů"

Obhajoba doktorské disertační práce Ing. Dagmar Klichová

30. 1. 2018
Téma: "Identifikace topografie povrchu materiálů vytvořených hydroabrazivním proudem"

Obhajoba doktorské disertační práce Ing. Michal Kozdera

16. 1. 2018
Téma: "Vyšetřování proudění v úzkých mezerách"

Obhajoba doktorské disertační práce Ing. Radim Hýl

29. 11. 2017
Téma:"Návrh a implementace prediktivního řízení"

Obhajoba doktorské disertační práce Ing. David Plandor

28. 11. 2017
Téma: "A diagnostic expert system as a tool for technology improvement support"

© 2018 VŠB-TU Ostrava