VŠB - TUO VŠB - Technická univerzita Ostrava FS Fakulta strojní

Pracovníci fakulty se aktivně podílejí na přípravě, řešení a využívání výsledků vědecko-výzkumných a rozvojových projektů a grantů.