O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Strojírenská technologie

Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S09
Název česky Strojírenská technologie
Název anglicky Engineering technology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant doc. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.