Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie

strojírenská technologie, strojní součásti, strojírenské materiály, výrobní stroj, výroba