O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Řízení strojů a procesů

Informace pro uchazeče

Naše práce je možná složitá, ale lze ji jednoduše objasnit. Tak co že to vlastně dělají absolventi oboru Řízení strojů a procesů? Stojí za automatizací výroby napříč spektrem průmyslových odvětví. Nejvíce automatizovaných linek najdeš asi v potravinářství. Plní se na nich tvé oblíbené limonády, balí ty návykové sladké tyčinky. Ale i taková automobilka je jedna velká automatizovaná továrna. V naší práci se pojí IT se strojařinou. Nejdříve musíme vymyslet hardware, teprve pak přijde na řadu IT část. Výhodou oboru je univerzálnost, s níž se uplatníš na širokém poli odvětví jako projektant řídicích, měřicích nebo diagnostických systémů průmyslových zařízení. Bez problému se budeš orientovat i v příbuzných strojírenských oborech.

Profese

  • Specialista pro řízení procesů
  • Správce softwarových aplikací
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S08
Název česky Řízení strojů a procesů
Název anglicky Machine and Process Control
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra automatizační techniky a řízení
Garant doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Klíčová slova modelování a simulace systémů a procesů
automatizace, řízení a robotika
vizualizace systémů
aplikovaná informatika
logické řízení