Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2023/2024

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Automatické kalibrační systémy
(Automatic Calibration Systems)
Patrik Davoine doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Elektronická škrtící klapka pro studentskou formuli
(Electronic Throttle Actuator for Formula Student)
Vojtěch Hanke Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Bakalářská
Elektronický plynový pedál pro elektromobilitu
(Electronic Acceleration Pedal for Emobility)
Asım Emre Aslan Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Bakalářská
Klasifikace ručně psaného textu s využitím konvolučních neuronových sítí
(Classification of Handwritten Text Using Convolutional Neural Networks)
David Musil Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Bakalářská
Návrh automatizovaného zařízení pro obsluhu akvárií
(Design of Automated Fish Tank Service)
Ing. Karel Křenek Ing. Jan Gebauer, Ph.D. Bakalářská
Návrh senzorického subsystému pro testování pohonu UAV
(Design of the Sensor Subsystem for the UAV Stand)
Dalibor Morys Ing. Jan Gebauer, Ph.D. Bakalářská
Rozvětvené regulační obvody
(Cascade Control Systems)
Martin Motloch doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Bakalářská
Řízení modelu robotického ramene pomocí mikrokontroléru
(Control of the Robotic Arm Model Using a Microcontroller)
Alexandros Belis doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Bakalářská
Řízení pohonů
(Control of Drives)
Rostislav Floreš doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Srovnání chatbotů využívající velké jazykové modely
(Comparing Chatbots Using Large Language Models)
Michal Bojko Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Bakalářská
Tvorba studijních opor se zaměřením na automatizaci v dopravě
(Creation of Study Support with a Focus on Automation in Transport)
Martin Švejkovský Ing. David Fojtík, Ph.D. Bakalářská
Vizualizace modelu parkovacího domu
(Visualization of the Parking House Model )
Ján Beniak doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Bakalářská
Vývoj aplikace pro řízení a animaci skupiny výtahů
(Development of App for Elevator Group Control and Animation)
Tomáš Tkačík Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Bakalářská
Vývoj kombinovaného leteckého přístroje pro experimentální a ultralehká letadla
(Development of a Combined Flight Instrument for Experimental and Ultralight Aircraft)
Alfréd Kočí Ing. Pavel Šofer, Ph.D. Bakalářská
Vývoj robotického mechanismu pro řešení Rubikovy kostky
(Development of a Robotic Mechanism for Solving the Rubik's Cube)
Lukáš Hájek Ing. Pavel Šofer, Ph.D. Bakalářská
Model řízení stroje v architektuře supervizního systému řízení
(A Model of a Machine Control in the Supervisory Control System Architecture)
Bc. Patrik Kubalík doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Návrh laboratorního modelu vrtulového pohonu pro UAV
(Design of the UAV Propeller Propulsion Stand)
Bc. Michal Baláž Ing. Jan Gebauer, Ph.D. Diplomová
Návrh orientačního ústrojí ramene robotu
(Design of a Wrist Mechanism of a Robot Arm)
Bc. Petr Sehnálek Ing. Jiří Suder, Ph.D. Diplomová
Návrh průzkumného robotu se systémem katapultáže
(Design of an Exploration Robot with a Self-ejecting System)
Bc. Jan Szturc Ing. Jiří Suder, Ph.D. Diplomová
Návrh řídicího systému pro termobox 3D tiskárny
(Design and Implementation of the Controler for the 3D Printer Thermal Box )
Vasanthan Kesavalingam Ing. Jan Gebauer, Ph.D. Diplomová
Použití Kalmanova filtru v teorii automatického řízení
(The use of Kalman filter for Model-Based Control)
Bc. Vojtěch Dokoupil doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Diplomová
Použití Vold-Kalmana filtru ke zpracování signálu
(Use of Vold-Kalman Filter for Signal Processing)
Athib Malick Sithick Shameem prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Diplomová
Řízení rotačních strojů s proměnnou zátěží
(Control of Rotary Machines with Variable Load)
Chiranth Gowda Kolagondanahalli Shivaramu doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová
Vývoj vozidla se solárním pohonem a IoT telemetrií
(Development of a Solar-Powered Vehicle with IoT Telemetry)
Gabriel Bruno Parreira Ing. Pavel Šofer, Ph.D. Diplomová

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Animace pro předmět Automatické řízení
(Animations for Automatic Control subject)
Bc. Petr Kunetek doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Bakalářská
Diagnostika opotřebení ložisek lyžařských vleků
(Bearing Wear Diagnostics on Surface Ski Lifts)
Bc. Jakub Koval Ing. Pavel Šuránek, Ph.D. Bakalářská
Měření hluku při průjezdu vozidla
(Vehicle Pass-by Noise Measurement)
Bc. Matěj Plaček Ing. Pavel Šuránek, Ph.D. Bakalářská
Návrh automatizovaného krmného zařízení pro drobné ptactvo
(Design of Automated Small Birds Feeder)
Bc. Adam Halásek Ing. Jan Gebauer, Ph.D. Bakalářská
Řízení 3-osého systému
(Control of 3-axis System )
Bc. Lubomír Mazoch doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Schránka pro vyzvednutí zboží s využitím Arduino
(Parcelbox Using Arduino)
Bc. Tomáš Kubica Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Bakalářská
Tvorba aplikace virtuální reality
(Building a Virtual Reality App)
Bc. Jan Petrů Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Bakalářská
Vývoj modelu bionické ruky
(Development of a Bionic Hand Model)
Bc. Daniel Kopecký Ing. Pavel Šofer, Ph.D. Bakalářská
Analýza dynamického chování hexapodu pomocí simulace
(Analysis of the Dynamic Behaviour of the Hexapod Using the Simulation )
Ing. Dhanush Aswin Ashok Kumar prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Diplomová
Automatický systém pro dávkování kapalin
(Automatic System for Liquid Dosing)
Bc. David Kończyna doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Diplomová
Chladicí a ohřívací systém založený na Peltierových článcích
(Cooling and Heating System Based on Peltier Cells)
Ing. Ondrej Jozefík doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Diplomová
Identifikace bodu varu vody měřením hluku
(Identification of water boiling point by noise measurement)
Joel Mellow Rajasekaran prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Diplomová
IoT platformy pro mikrokontroléry a embedded systémy
(IoT Platforms for Microcontrollers and Embedded Systems)
Ing. Jiří Vavřík doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Diplomová
Moderní přístup k návrhu diskrétních filtrů s podporou MATLAB/Simulink
(Modern Approach to the Design of Discrete Filters with MATLAB / Simulink Support)
Ing. Ondřej Gözel doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace laboratorního modelu pásového dopravníku
(Design and Construction of a Belt Conveyor Laboratory Stand)
Bc. Ing. Ondřej Švrdlík Ing. Jan Gebauer, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace řídicího sytému vzorkovací stanice s automatickým sledováním vzorků pomocí RFID
(Design and Implementation of a Sampling Station Control System with Automatic Sample Tracking Using RFID)
Ing. Jan Kopřiva Ing. David Fojtík, Ph.D. Diplomová
Návrh elektrického vozidla a jeho simulace
(Design of an Electric Vehicle and its Simulation)
Rohit Dattaram Kirve doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. Diplomová
Návrh měřicího systému založeného na strojovém vidění
(Design of a Measurement System Based on Machine Vision)
Bc. Filip Burian Ing. Jan Gebauer, Ph.D. Diplomová
Návrh požadované trajektorie pro pohyb hexapodu
(Design of the Desired Trajectory for the Hexapod Movement)
Aravind Gurubharan Chitra Subramani prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Diplomová
Návrh řídicích signálů pro sledování dané trajektorie hexapodem
(Design of the Control Signals for Tracking of the Desired Trajectory by the Hexapod)
Bc. Vojtěch Kolář prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Diplomová
Rídící jednotka nabíjecí stanice elektromobilu
(Control unit for EV charging station )
Charan Baskar Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Diplomová
Řízení pohonů
(The Drives Control)
Chimanse Alex Chibale doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Diplomová
Využití strojového vidění při kontrole desek plošných spojů
(Use of Machine Vision in Printed Circuit Boards Inspection)
Bc. Eva Čížková doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Manipulace materiálu pomocí kolaborativního robota s využitím strojového vidění
(Material Handling with a Collaborative Robot Using Machine Vision)
Bc. Patrik Kubalík Ing. Pavel Šofer, Ph.D. Bakalářská
Robotický vysavač s využitím Arduino
(Arduino Based Smart Vacuum Cleaning Robot)
Bc. Michal Baláž Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Bakalářská
Tvorba aplikací pro vývojové desky v prostředí PlatformIO
(Creating Applications for Development Boards in the PlatformIO Environment)
Bc. Vojtěch Rečka doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Bakalářská
Uživatelská aplikace pro numerické metody optimalizace a jejich vizualizaci
(User Application for Numerical Optimization Methods and their Visualization)
Bc. Jan Vavrla Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Bakalářská
Aplikace metody Model Based Design při řízení mechatronického systému
(Model Based Design of Control Of Mechatronic System)
Ing. Jan Milata prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Diplomová
Nasazení jednočipových počítačů při monitorování, sběru dat a řízení
(Deployment of Single-chip Computers in Monitoring, Data Collection and Control)
Bc. Vladimír Borýsek doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová
Návrh prediktivního řízení
(Predictive Control Design)
Ing. Stanislav Brožek doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Diplomová
Role operátora v automatizovaném systému řízení se supervizí
(The Role of the Operator in an Automated Control System with Supervision)
Bc. Ondřej Kaňok doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Řízení hydraulického pohonu pomocí PLC
(Hydraulic Actuator Control by PLC)
Bc. Martin Fujak doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Diplomová
Řízení nosníku pro vektorování tahu modelu rakety
(Beam Control for Thrust Vectoring of the Model Rocket)
Ing. Ladislav Rapan doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Diplomová
Řízení vysokootáčkového motoru
(High Speed Motor Control)
Ing. Jiří Bubela doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Diplomová
Tvorba aplikace s využitím prostředí PowerApps
(Building an Application Using the PowerApps)
Ing. Pavel Strážnický Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Diplomová
Využití platformy Raspberry Pi pro řízení laboratorního modelu
(Use of the Raspberry Pi Platform for Laboratory Model Control)
Bc. Ondřej Máslo doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Diplomová
Základní metody řízení vibrací
(Basic Methods of Vibration Control)
Sanjay Jayaprakash Ing. Pavel Šuránek, Ph.D. Diplomová
Analýza zvukových záznamů rotačních systémů pomocí algoritmů umělé inteligence
(Analysis of sound recordings of rotating systems using artificial intelligence algorithms)
Ing. Jan Sikora doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Disertační

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza a vizualizace dat prostřednictvím Business intelligence nástrojů
(Data Analysis and Visualization using Business Intelligence Tools)
Ing. Ondřej Gözel Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Bakalářská
Aplikace stavových diagramů pro model výtahu
(Application of State Charts for Elevator Model )
Bc. Filip Burian Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Bakalářská
Chytrý odpadkový koš
(Smart Trash Bin)
Bc. David Kończyna Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Bakalářská
Inovace modelu parkovacího domu
(Innovation of the Parking House Model)
Bc. Ondřej Nepor doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Bakalářská
Nástroje pro strojové vidění v průmyslu
(Tools for Machine Vision in Industry)
Ing. Ondrej Jozefík doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Návrh řídicího systému pásového dopravníku
(The Control System for Conveyor Belt)
Bc. Ing. Ondřej Švrdlík Ing. Jan Gebauer, Ph.D. Bakalářská
Realizace algoritmů řízení
(Control Algorithms Realization)
Bc. Vojtěch Kolář doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Bakalářská
Robotické srážení hran kolejnicových profilů s využitím PLC
(The Robotic Chamfering of Rail Profiles using PLC)
Bc. Robert Sliwka doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Bakalářská
Využití mikrokontroléru k řízení tepelné soustavy
(Use of a Microcontroller for the Thermal System Control)
Ing. Jiří Vavřík doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Bakalářská
Využití strojového vidění v technické praxi
(Use of Machine Vision in Technical Practice)
Bc. Eva Čížková doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Aktivně řízená konstrukce
(Active Controlled Structure)
Srikanth Sreethar Ing. Pavel Šuránek, Ph.D. Diplomová
Analýza dat z mechatronických systémů
(Data Analysis in Mechatronic Systems)
Subodh Tanaji Mhatre doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Aplikace vývojových desek pro Azure IoT
(Development Boards Application for Azure IoT)
Bc. Jiří Bártek doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Diplomová
Detekce objektů s využitím neuronových sítí
(Object Detection Using Neural Network)
Ing. Adam Podešva Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Diplomová
Měřicí jednotka jízdních stavů modelu RC automobilu
(Measurement Device for Ride Parameters of RC Car Model)
Bc. Jan Bednář Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Diplomová
Návrh HIL simulátoru pro výuku automatického řízení
(HIL Simulator Design for Automatic Control Teaching)
Bc. Jakub Vala doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Diplomová
Návrh úloh pro oblast fuzzy řízení
(Tasks Design for Area of Fuzzy Control )
Ing. Pavel Čelovský doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Diplomová
Plánování polotovarů hydraulických hadic
(Planning of Semi-finished Hydraulic Hoses)
Ing. Lukáš Mrázek doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Použití internetu věcí v domácnosti
(Using Internet of Things at Home)
Bc. Marek Halška Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Diplomová
Realizace řídicího systému pro laboratorní model vzduchové levitace.
(The Control System for Ball Levitation Model)
Bc. Daniel Świerczek Ing. Jan Gebauer, Ph.D. Diplomová
Realizace řídicího systému pro tepelný výměník
(The Control System for Heat Exchanger)
Bc. Marek Rusz Ing. Jan Gebauer, Ph.D. Diplomová
Rozpoznávání obrazu pro automatické brány
(The Image Recognition for the Automatic Gates)
Bc. Adam Friedrich Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Diplomová
Řídicí systém pro správu napájecí energie
(Control System for Power Supply Management)
Bc.Ing. Ondřej Zahuta doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Diplomová
Řízení a synchronizace otáček BLDC motorů
(Speed Control and Synchronization of BLDC Motors)
Bc. Štěpán Bernáth doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová
Simulace a modelování mechatronických systémů v programu MATLAB-Simulink
(Simulation and Modelling of Mechatronic Systems using Programme MATLAB and Simulink)
Chaswin Shetty prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Diplomová
Využití MEMS v diagnostice a řízení
(Utilization of MEMS in Diagnosis and Control)
Bc. Marek Lichnovský doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová
Využití piezomotoru pro přesné polohování
(Using Piezomotor for Precise Positioning)
Ing. Michal Tomeš doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová
Webová aplikace s uložením výsledků detekce objektů
(Web Application with Saving the Results of Object Detection)
Bc. Martin Chromík Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Diplomová
Záznam výrobní historie a analýza výrobních procesů
(Production History Record and Analysis of Production Processes)
Ing. Jakub Macíček doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Teorie a užití optických mikrometrů
(Theory and usage of optical micrometers)
Ing. Jiří Czebe, Ph.D. prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Disertační

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Automatická detekce vlastností vstupního signálu pro smart senzor
(Automatic Smart Sensor Input Signal Conditioning)
Bc. Ondřej Máslo Ing. Jan Gebauer, Ph.D. Bakalářská
Komunikační rozhraní jednočipových počítačů
(Communication Interfaces of Single-chip Computers)
Bc. Vladimír Borýsek doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Model výrobního procesu - digitální dvojče
(Model of Manufacturing Process - Digital Twin)
Bc. Ondřej Kaňok doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Bakalářská
Návrh stabilizované platformy na principu kardanova závěsu
(Design of Gimbal Platform)
Ing. Jiří Bubela Ing. Jan Gebauer, Ph.D. Bakalářská
Návrh úloh pro laboratorní model helikoptéry
(Tasks Design for Laboratory Stand Helicopter )
Ing. Stanislav Brožek doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Bakalářská
Simulace lineárních regulačních obvodů v prostředí MATLAB/Simulink
(Simulation of Linear Control Systems in MATLAB/Simulink Environment)
Ing. Jan Milata prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. Bakalářská
Sledovaní nosnic pomocí RFID
(Monitoring of Laying Hens by RFID.)
Ing. Jan Kopřiva Ing. David Fojtík, Ph.D. Bakalářská
Tvorba robotického vozítka na platformě Arduino
(Creation of Robotic Vehicle on Arduino Platform)
Bc. Martin Fujak doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Bakalářská
Využití knihovny OpenCV v jazyce Python
(Using the OpenCV Library in Python)
Ing. Ladislav Rapan doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení jízdního pohodlí
(Evaluation of Ride Comfort)
Ing. Mahalingam Nainaragaram Ramasamy, BE prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Diplomová
Inteligentní dům s využitím mikrokontrolérů
(Intelligent House with using Microcontrollers)
Bc. Jiří Beseda doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová
Modelování, monitorování a řízení průmyslové výroby v supervisních systémech
(Modeling, Monitoring and Control of Industrial Production in Supervisory Systems)
Bc. Jakub Přikryl doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Model sigma-delta A/D převodníků a vlastnosti skutečných přístrojů
(Model of Sigma-delta A/D Converters and Properties of Real Instruments)
Raagesh Surendran, ING.PAED.IGIP prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Diplomová
Návrh a realizace stavového řízení
(State-space Control Design and Realization)
Bharath Chandrasekar doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Diplomová
Návrh a simulace modelu systému řízení
(Design and Simulation of Control System Model)
Akash Gowdagere Suryaprakash doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Návrh laditelného pásmového filtru a ověření jeho frekvenční odezvy
(Designing the Tunable Band-pass Filter and the Verification of its Frequency Response)
Shatheesh Vettrivel Murugasamy prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Diplomová
Návrh řídicího systému se strojovým viděním pro mechatronický systém
(Design of the Vision Control System for the Mechatronic System )
Ing. Melvin Alexis Lara de Leon prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Diplomová
Programování mikrokontrolérů ESP32
(Programming of ESP32 Microcontrollers)
Bc. Jiří Poštulka doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Diplomová
Robotická automatizace procesů
(Robotic Process Automation)
Bc. Dominik Pánek Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Diplomová
Řízení modelu polohovacího stolu pro ultrazvukové svařování automobilových dveří
(Control of Positioning Table Model for Ultrasonic Welding of the Car Doors)
Ing. Maksim Kliuchnikau doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová
Řízení systému s využitím signálového procesoru STM32
(Control of a System Using Digital Signal Processor STM32)
Bc. Jan Šidlo Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Diplomová
Syntéza řízení hydraulického pohonu s využitím 2-DOF PID regulátoru
(Control Design of the Hydraulic Drive using the 2-DOF PID Controller)
Freddy Manuel Báez López prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Diplomová
Seřizování číslicových a analogových regulátorů se dvěma stupni volnosti
(Digital and Analog 2DOF Controller Tuning)
Ing. Karla Sladká, Ph.D. prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. Disertační
Synchronizace vícezdrojových procesů na sítích
(Synchronization of multiple source processes on networks)
Ing. Filip Lorenz, Ph.D. prof. Ing. Radim Farana, CSc. Disertační

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Alternativní zdroje energie pro napájení senzorů
(Alternative Power Sources for Sensors Power Supply)
Bc. Jan Bednář doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Bakalářská
Aplikace dvoupolohové regulace s využitím řídicí desky Arduino
(Application of Two Position Control with the Arduino Control Board Usage)
Ing. Mateusz Łuński doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Bakalářská
Demonstrativní příklady vybraných algoritmů v LEGO Mindstorms
(Demonstrative Examples of Some Algorithms by use LEGO Mindstorms)
Bc. et Bc. Martin Pěnička Ing. David Fojtík, Ph.D. Bakalářská
Jednotka pro řízení krokových motorů
(Unit for Control of Step Motors)
Ing. Bc. Aaron Robin Sitek doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Laboratorní modul pro sestavení RLC obvodu
(Laboratory Module for Assembly of RLC Circuit)
Ing. Miloslav Bečka Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Bakalářská
Návrh a realizace ovládacího modulu pro vybraný laboratorní model
(Software Design and Realization for Chosen Laboratory Stand)
Bc. Marek Rusz doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Bakalářská
Návrh modulu pro zobrazování environmentálních dat v redakčním systému Wordpress
(Plugin for Presenting Environmental Data in the Wordpress System)
Ing. Jakub Macíček Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Bakalářská
Návrh regulátoru pro integrační soustavy
(Controller Design for Integral Plant)
Ing. Pavel Čelovský doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Bakalářská
Práce s daty v prostředí MATLAB
(Working with Data in MATLAB Environment)
Bc. Martin Chromík Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Bakalářská
Rozšířená operátorská pracoviště řídicích systémů
(Extended Operator Workplaces of Control Systems)
Durvesh Vikrant Thakur doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Bakalářská
Skenování dokumentů prostřednictvím mobilní aplikace pro tablet a smartphone
(Scanning of Documents with Mobile Apps for Tablets and Smartphones)
Bc. Daniel Świerczek doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Bakalářská
Studijní opora pro výuku vývojové platformy Arduino
(Study Support for the Arduino Development Platform)
Bc. Jiří Bártek doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Bakalářská
Tvorba aplikace z oblasti rozšířené reality
(Application of Augmented Reality)
Ing. Adam Podešva Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Bakalářská
Aktivní parametrické řízení vibrací dynamických systémů
(Active Parametric Vibration Control of Dynamic Systems)
Ing. Radek Štramberský prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Diplomová
Analýza a návrh řízení hydraulického zkušebního stavu
(Analysis and Control Design of the Hydraulic Test Rig)
Jaishree Ananthkumar prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Diplomová
Číslicové řízení
(Digital Control)
Ing. Petr Wzatek prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. Diplomová
Monitorování výkonu řízeného procesu
(Monitoring Performance of Process Control Assets)
Geena Alexander George doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Návrh a implementace automatizovaného procesu testování software
(Design and Implementation of Automated Software Testing Process)
Bc. Lucie Koukolíčková Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Diplomová
Návrh rozhraní pro mechatronický řídicí systém
(Interface design for the mechatronic control system)
Ömercan Salman doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Návrh rozhraní pro webový server PLC
(Interface Design for the PLC Web Server)
Ing. Dominik Walica doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Diplomová
Návrh řízení hydraulického aktuátoru s integrovanými řídicími ventily
(Control Design of the Hydraulic Actuator with Integrated Control Valves)
Ahmed Al Zaid prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Diplomová
Návrh zkušebního stavu a testování integrovaného hydraulického aktuátoru
(Design of the Test Rig and Testing of the Integrated Actuator )
Yadhu Swaroop Chandra Mohan prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Diplomová
Programovatelný HUD displej
(Programmable laser HUD display)
Balaji Shankar Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Diplomová
Realizace rozpoznávání objektů s využitím robotu Lego Mindstorms a programu MATLAB
(Implementation of Object Recognition Using a Lego Mindstorms Robot Kit and MATLAB)
Ing. David Bielesz Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Diplomová
Řízení laboratorního modelu pomocí PLC automatu
(Control of the Laboratory Model using PLC Controller)
Arunlaxman Palaniappan doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Diplomová
Řízení po drátě pro sportovní automobil
(Steering by Wire for Sport Car)
Ing. Arunkumar Lawrance Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Diplomová
Řízení technologických procesů prostřednictvím mikrokontroléru STM32
(Control of Technological Process through the STM32 Microcontroller)
Bc. Václav Chrascina Ing. David Fojtík, Ph.D. Diplomová
Tvorba komunikačního robota na platformě Messenger
(Building Chatbot on the Messenger Platform)
Bc. Tomáš Repka Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Diplomová
Vazby mezi PLC a frekvenčními měniči v řídicích úlohách
(Links between PLCs and Frequency Inverters in Control Tasks)
Bc. Marek Stančák doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová
Měření výšky hladiny kapalin pomocí povrchových ultrazvukových vln
(Fluid level measurement using surface ultrasound waves)
Ing. Pavel Šofer, Ph.D. prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Disertační
Návrh systémů řízení CNC laserového gravírování
(Design of CNC laser engraving systems)
Ing. Martin Jurek doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Disertační
Využití mikropočítačů pro řízení systémů s rychlou odezvou v reálném čase
(The use of microcomputers for the real-time control of systems with fast response)
Ing. Miroslav Pawlenka prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Disertační

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Adaptivní filtry v praxi
(Adaptive filters in practice)
Bc.Ing. Ondřej Zahuta prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Bakalářská
Detekce vadných výrobků na dopravní lince
(The defect detection of products on the conveyor belt)
Bc. Adam Friedrich Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Bakalářská
Grafická vizualizace optimalizace trasy a procesu třídění
(Graphic visualization of route optimization and sorting process)
Bc. Dominik Pánek Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Bakalářská
Model polohovacího pneumatického systému
(Model of the Positioning Pneumatic System)
Bc. Jakub Vala doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Bakalářská
Řídicí jednotky motorů
(Control Units of Engines )
Bc. Marek Lichnovský doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Sběr a vyhodnocení dat z MEMS
(Collection and Evaluation of Data from MEMS)
Ing. Michal Tomeš doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Sběr dat v LabVIEW s využitím platformy Arduino
(The data measurement in LabVIEW with use of Arduino)
Bc. Štěpán Bernáth Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Bakalářská
Světelné zabezpečovací zařízení letiště
(Lighting Security Equipment of the Airport)
Bc. Rostislav Řehák doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Využití jednočipových počítačů pro logické řízení
(Usage of Single-Chip Controler for Logical Control)
Bc. Matěj Pavera doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Využití zařízení virtuální reality pro výuku
(Virtual Reality and its Use in Education)
Bc. Marek Halška Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Bakalářská
Zobrazovací jednotky a displeje pro platformu Arduino
(Display Units for the Arduino Platform)
Bc. Filip Zaorálek doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Bakalářská
Zobrazování veřejných dat s využitím platformy Arduino
(Display of Public Data Using the Arduino platform)
Bc. Jiří Poštulka Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Bakalářská
Analýza nákladu dřeva z 3D modelu
(Analysis of Cargo of Wood Logs from 3D Model )
Ing. Jan Sikora Ing. David Fojtík, Ph.D. Diplomová
Autonomní navigace robota pro pozorování sopek
(Autonomous navigation of the volcano observation robot)
Ing. Vladan Najdek doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Diplomová
Distribuovaný sběr jízdních dat z automobilu
(Distributed data logger for a car)
Ing. Tomáš Puda Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Diplomová
Distribuovaný systém řízení 800xA s kontrolerem AC500, OPC komunikací a vizualizací
(Distributed control system with 800xA and AC500 controller, OPC communication and visualization)
Bc. Robert Stavěla doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Hardwarový simulátor technologických procesů pro řídicí systém ABB/AC500
(Hardware simulator of technological process for ABB/AC500 control system)
Bc. Jan Schwarzer doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Měřicí přístroje pro interaktivní centrum pohybu
(Measuring Devices for an Interactive Movement Center)
Ing. Daniel Jiříček Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Diplomová
Model automatického parkovacího domu a jeho řízení
(Model of Automatic Parking House and its Control)
Ing. Radek Guráš doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Diplomová
Sběr dat pro stabilizaci plošiny mobilního zařízení
(Data Collection for the Stabilization of Platforms of Mobile Device )
Bc. Jan Plachký doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová
Simulace funkcí systému řízení výroby a distribuce energie pro technologie plavidel
(Simulation of Functionalities for Power Management Systems of Marine Technologies)
Alan Quin Ng Martinez doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Integrace výrobní inteligence do řízení procesů
(Manufacturing Intelligence in Process Control)
Ing. Jiří Holík, Ph.D. doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Disertační

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Klientský informační systém pro podporu výuky řešení diferenciálních rovnic
(Client Information System for Teaching Support of Differential Equations Solving)
Ing. Jan Martínek Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Bakalářská
Laboratorní model linky s rozpoznáváním obrazu výstupní kontroly dílů
(Laboratory Model of Production Line with Image Recognition for Output Checking)
Ing. Maksim Kliuchnikau Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Bakalářská
Podpora výuky předmětu Základy automatizace
(Support for Teaching Course of Control Systems Fundamentals )
Bc. Jan Šidlo doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Bakalářská
Programový modul pro laboratorní model ventilátoru
(Program Module for Fan Laboratory Model)
Ing. Petr Wzatek Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Bakalářská
Tvorba měřicích úloh se sensorovou sadou pro platformu Arduino
(Creating of Measuring Tasks with Sensor Kit for Arduino Platform )
Ing. Kamila Sehnalová doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Bakalářská
Využití PLC pro řízení rotačních systémů
(Use of PLC for Rotating Systems Control)
Bc. Petr Bajgar doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Využití PLC v distribuovaném systému řízení
(Use of PLC in the Distributed Control System)
Ing. Dominik Walica doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Bakalářská
Vývoj a nasazení SW prostředků pro analýzu přístupů do sítě VŠB-TU Ostrava
(Development and Deployment of Software Tools for Analyzing of Network Access at VŠB-TU Ostrava)
Bc. Jakub Kalnik Ing. David Fojtík, Ph.D. Bakalářská
Návrh modelu tiskové hlavy pro 3D tisk skla
(Printhead for Glass 3D Printing)
Ing. Tomáš Babulák Ing. Pavel Šuránek, Ph.D. Diplomová
Návrh řešení a příprava funkčních bloků pro řízení procesu
(The Design and Implementation of Functional Blocks for Process Control)
Bc. Lukáš Křetinský doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Návrh zabezpečovacího systému na bázi mikroprocesoru PIC
(Design of Security System Based on Microprocessor PIC)
Ing. Tomáš Pawlenka doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová
Ovládání a vizualizace elektro-pneumatických prvků
(Control and Visualization of Electro-pneumatic Components)
Bc. Patrik Pilch doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Diplomová
Robustní regulace
(Robust Control)
Bc. Martin Suchánek prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. Diplomová
Rozpoznávání obrazu s využitím realtime platformy cRIO
(Image Recognition with Realtime Target cRIO)
Ing. Tomáš Müller Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Diplomová
Rozpoznávání obrazu v řídicích systémech
(Image Recognition in Control Systems)
Bc. Lukáš Smolka doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová
Řízení a vizualizace laboratorního modelu pro PLC automat
(Control and Visualization of Laboratory Model for PLC Controller)
Ing. Michal Chowaniok doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Diplomová
Řízení a vizualizace zařízení pro leptání křemíkových trubic
(Control and Visualization of Tube Etching Machine)
Bc. Jan Macháček doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Diplomová
Vývoj aplikací pro platformu Raspberry Pi
(Development of Application for Raspberry Pi Platform)
Ing. David Grygar doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Diplomová
A diagnostic expert system as a tool for technology improvement support
(Diagnostický expertní systém jako nástroj pro podporu zlepšování technologických procesů)
Ing. David Plandor, Ph.D. doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Disertační
Návrh a implementace prediktivního řízení
(Predictive Control Design and Implementation)
Ing. Radim Hýl, Ph.D. doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Disertační
Návrh a ověření metodiky kalibrace 2D triangulačních skenerů
(Design and Verification of Method for Calibration of 2D Triangulation Scanners)
Ing. Petr Podešva, Ph.D. doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Disertační
Optimalizace poměru tah-příkon vrtulové pohonné jednotky
(The propeller propulsion drive optimization)
Ing. Jan Gebauer, Ph.D. doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Disertační

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aktivní tlumení vibrací s použitím piezoaktuátorů typu patch
(Active Vibration Control with the Use of Piezoactuators of the Patch Type)
Ing. Radek Štramberský prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Bakalářská
Aplikace Raspberry Pi 2 s dotykovým LCD displejem
(Application of Raspberry PI2 with LCD Touchscreen )
Ing. Vladan Najdek doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Bakalářská
Automatizovaný závlahový systém
(Self-watering system)
Bc. Tomáš Repka Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Bakalářská
Implementace PDM systému v prostředí výrobního podniku
(PDM System Implementation in a Production Company)
Bc. Petr Kuhejda doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Bakalářská
Komunikační modul na frekvenci 433 MHz
(The Communication Module of 433 MHz Frequency)
Václav Čoček Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Bakalářská
Laboratorní model ABS jednotky automobilu.
(Laboratory Model of Vehicle ABS Unit)
Ing. Tomáš Puda Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Bakalářská
Měření na modelu Stirlingova motoru
(Measurement on Stand of Stirling Engine)
Bc. Marek Stančák doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Bakalářská
Monitorování a řízení sekvenčních logických úloh
(Monitoring and Control of Sequential Logic Tasks)
Bc. Milan Macek doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Návrh výukových úloh pro model s PLC automatem
(Design of Educational Tasks for Model with PLC Controller)
Ing. Lukáš Mrázek doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Bakalářská
Principy funkce piezoelektrických lineárních aktuátorů včetně měření jejich výkonových charakteristik
(Principle of the Piezoelectric Linear Actuators and Measurements of their Power Characteristics)
Bc. Jan Plachký prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Bakalářská
Programová podpora periferií mikroprocesorů řady STM32F4
(Programming Support of STM32F4 Microprocessors Peripherals)
Bc. Václav Chrascina Ing. David Fojtík, Ph.D. Bakalářská
Studijní opory základů programování na platformě .NET Micro Framework
(Educational Support of Basics of Development on the .NET Micro Framework Platform)
Ing. David Bielesz Ing. David Fojtík, Ph.D. Bakalářská
Vizualizace aplikací na HMI dotykovém panelu
(Visualization of Applications on HMI Touch Panel)
Ing. Radek Guráš doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Bakalářská
Vybrané přístupy experimentální identifikace
(Chosen Approaches to Experimental Identification)
Bc. Martin Bečka doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Bakalářská
Využití MEMS systémů pro měření provozních dat
(Using MEMS Systems for Measuring of Operating Date)
Ing. Daniel Jiříček doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Vývoj aplikace pro ovládání robotické koule Sphero v operačních systémech Windows
(Sphero Application Development in Operating Systems Windows)
Bc. Robert Stavěla doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Bakalářská
Interaktivní metody vizualizace dat v systémech supervizního řízení
(Data Visualization Methods for Human-Machine Interaction with Supervisory Systems)
Bc. Michal Hostaša doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Měření veličin v bezdrátové senzorové síti ZigBee
(Measurement in ZigBee Wireless Sensor Network)
Ing. Jan Kvapil doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Diplomová
Využití open-source hardware pro zpracování veřejných dat
(Display of Public Data Using Open-source Hardware)
Ing. Adam Czudek Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Diplomová
Aktivní potlačování vibrací
(Active Vibration Control)
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D. prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Disertační
Lokalizace zdrojů akustických signálů
(Sound Source Localization)
Ing. Patrik Janečka prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Disertační
Mechatronické systémy s piezoaktuátory
(Mechatronic systems with piezoelectric actuators)
Ing. Jaroslav Los, Ph.D. prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Disertační
Spektrální analýza dat z optického měření topografie povrchů materiálů
(Spectral analysis of data acquired using optical measurement of surface topography)
Ing. Jaromír Zavadil, Ph.D. prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Disertační

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Laboratorní výukový model pro PLC automat
(Laboratory Education Model for PLC Controller)
Ing. Michal Chowaniok doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Bakalářská
Matematické modely zavěšení automobilu
(Mathematical Models of Car Suspension)
Bc. Jan Macháček prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. Bakalářská
Modelování událostmi řízeného laboratorního zařízení
(Modeling of Event-Driven Laboratory Devices)
Ing. Jan Sikora Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Bakalářská
Monitorovací jednotka provozních veličin
(Monitoring Unit of Operating Variables )
Bc. Denis Hofman doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Nástroje integrovaného řízení a supervize v systémech vzduchotechniky
(Tools Integrated into Control and Operator Supervision in Heat, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Systems)
Bc. Jan Schwarzer doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Bakalářská
Programovatelný prvek systému inteligentní domácnosti
(Programmable Part of Intelligent House System)
Bc. Lukáš Smolka Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Bakalářská
Řízení modelu pásového dopravníku pomocí PLC automatu
(Conveyor Belt Model Control by PLC Controller)
Ing. Gabriel Zalisz doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Bakalářská
Řízení pohonů v procesu spalování biomasy
(Control of Drives in Biomass Combustion Process)
Bc. Jiří Strejc doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Bakalářská
Srovnání metod syntézy pro řízení soustav s dopravním zpožděním
(Comparison of Synthesis Methods for Plants with Time Delay)
Bc. Martin Suchánek prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. Bakalářská
Výukový model Vzduchová levitace
(Educational Model Air-Levitation)
Bc. Patrik Pilch doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Bakalářská
Vývoj mobilní aplikace slovníku pojmů z automatizace
(Mobile Application - Automatic Control Terms Dictionary)
Ing. David Grygar Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Bakalářská
Vývojové moduly pro jednočipové počítače
(Development Modules for Single-chip Computer)
Ing. Tomáš Pawlenka doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Adaptivní filtry pro aktivní potlačování hluku
(Adaptive Filters for Active Noise Control)
Bc. Adam Machač prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Diplomová
Design a konstrukce testovacího zařízení pro AC700F
(Design and Construction of a Testing Simulator for AC700F)
Bc. Jiří Skýpala doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
GUI aplikace pro řízení pneumatického pohonu
(GUI Application for Pneumatic Drive Control )
Bc. Markéta Pavelková doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Diplomová
Hardwarový simulátor technologických procesů pro řídicí systém ABB/AC800
(Hardware Simulator of Technological Processes for ABB/AC800 Control System)
Bc. Renáta Havránková doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Moduly pro inteligentní domácnost
(Modules for the Smart Home)
Ing. Martin Jurek doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová
Monitorování klíčových indikátorů průmyslových procesů (KPI) pomocí nástrojů platformy operátorského řízení
(Monitoring Key Performance Indicators (KPI) of Industrial Processes Using Supervisory Control Platform Tools)
Bc. Pavel Vantuch doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Nasazení jednočipových počítačů pro sběr dat a řízení
(Deployment of Single-chip Computers for Data Collection and Control)
Ing. Jiří Czebe, Ph.D. doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová
Návrh testovacího zařízení pro systém řízení jednoduchého technologického celku
(Design of The Testing Tool for Control of a Simple Technological System)
Bc. Stanislav Kocurek doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Ovládání robotické koule mobilním zařízením
(Mobile Remote Control of the Robotic Ball)
Ing. Jan Mimránek Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Diplomová
Programová podpora výuky předmětu Zpracování signálů
(Software Support for Course Signal Processing)
Bc. Tomáš Dryják doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Diplomová
Řízení distribuovaných systémů pomocí PLC
(Control of Distributed Systems using PLC)
Bc. Jakub Novotný doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová
Syntéza nelineárních systémů řízení
(Nonlinear Control Systems Synthesis)
Bc. Marek Hýl doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Diplomová
Tvorba úloh pro LEGO Mindstorms v .NET Micro Framework
(Programming Tasks for LEGO Mindstorms Using .NET Micro Framework)
Bc. David Čermák Ing. David Fojtík, Ph.D. Diplomová
Vývoj aplikací na prototypové platformě .NET Gadgeteer
(.NET Gadgeteer Application Development)
Ing. Karla Sladká, Ph.D. doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Diplomová
Robustní algoritmy řízení dynamických systémů
(Robust algorithms for control of dynamic systems)
Ing. Tomáš Duda, Ph.D. prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c. Disertační

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Měření vibrací mechanických struktur
(Vibration Measurements of Mechanical Structures)
Ing. Tomáš Babulák doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Bakalářská
Návrh a realizace elektro-pneumatických úloh
(Design and Implementation of Electro-pneumatic Tasks)
Ing. Samuel Przeczek doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Bakalářská
Regulační obvody se Smithovým prediktorem
(Control Systems with Smith Predictor)
Bc. Roman Lysek prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. Bakalářská
Analýza obrazu pro detekci a manipulaci objektu
(The Image Analysis for the Object Detection and its Manipulation)
Ing. Přemysl Strakoš Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Diplomová
Automatizace modelu výrobní linky s využitím rozpoznávání obrazu
(Production Line Model of Automation with Use of Image Recognition)
Ing. Jiří Frýdl Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Diplomová
Detekce objektů laserovým skenováním
(Objects Detection by Laser Scanning)
Ing. Jan Grepl Ing. David Fojtík, Ph.D. Diplomová
Grafické zobrazení dat z průmyslových aplikací
(Graphical Display of Data from Industrial Applications)
Bc. Miroslav Kapsa doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Návrh a realizace modelu inverzního kyvadla
(Design and Realization of Inverted Pendulum)
Ing. Václav Makový doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Diplomová
Návrh spojitého stavového řízení
(Continuous State-Space Control Design)
Bc. Jakub Trška prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. Diplomová
Podpora experimentální výuky automatického řízení
(Experiments Support for Automatic Control Teaching Process)
Ing. Martin Šíma doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Diplomová
Posilovač řízení osobního automobilu
(Power Assisted Steering )
Bc. Martin Březina prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Diplomová
Realizace ESP algoritmu v prostředí LabView cRIO
(The ESP Algorithm on LabView cRIO Platform)
Ing. Martin Štěpán Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Diplomová
Využití PLC a PIC při realizaci modelu inteligentního rodinného domu
(Use of PLC and PIC for Realization of Intelligent Family House)
Ing. Miroslav Pawlenka doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Automatizovaný import rozvrhu pedagoga do kalendáře MS Outlook
(Automated Import of Schedule Teacher into MS Outlook Calendar)
Miroslav Čermák Ing. David Fojtík, Ph.D. Bakalářská
Diagnostika automobilových stěračů pomocí MEMs akcelerometrů
(Diagnostics of Car Wipers through the MEMs Accelerometers)
Bc. Jiří Skýpala Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Bakalářská
Elektronické výukové pomůcky pro předmět Identifikace systémů
(Electronic Learning Materials for the Subject of System Identification)
Richard Dendis Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Bakalářská
Metody dálkového ovládání.
(Remote control methods.)
Ing. Jiří Pavelec Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Bakalářská
Návrh a realizace řízení modelu Batyskaf
(Control Design for Batyskaf System and its Realization)
Bc. Marek Hýl doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Bakalářská
Polohování laserového snímače
(Laser Sensor Positioning)
Ing. Robert Hlavica doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Bakalářská
Řídicí systém pro model pásového dopravníku
(Control System for Conveyor Belt Model)
Ing. Ondřej Grycz, Ph.D. doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Bakalářská
Řízení a ovládání laboratorního modelu 3D tiskárny
(Control of laboratory model 3D Printer)
Ing. Martin Jurek doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Tvorba rozšiřujícího modulu pro internetový prohlížeč
(Building Internet Browser Extension)
Bc. Stanislav Kocurek Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Bakalářská
Tvorba úloh v prostředí ROBOT C pro LEGO Mindstorms Education NXT
(Creating Tasks in ROBOT C for LEGO Mindstorms Education NXT)
Bc. Adam Machač Ing. David Fojtík, Ph.D. Bakalářská
Vizualizace výrobních dat v průmyslové automatizaci
(Visualization of production data in industrial automation)
Ing. Adam Czudek doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Bakalářská
Využití PLC pro řízení tříosého mechanismu
(Using PLC for control of three-axis mechanism)
Bc. Jakub Novotný doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Vzorové příklady technologických schémat v energetickém a chemickém průmyslu
(Exemplary Tasks of Technology Diagrams in Power and Chemical Industry)
Marcela Karasová prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Bakalářská
Analýza kondenzačního chladiče pyrolýzní jednotky
(Analysis of the Condenser Cooler for a Pyrolysis Unit)
Ing. Radek Svoboda prof. Ing. Radim Farana, CSc. Diplomová
Laboratorní stav pro ověřování funkce ABS jednotky
(Laboratory Stand for Testing Operation of the ABS Unit)
Ing. Patrik Urban doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. Diplomová
Ovládání modelu pomocí mobilní aplikace
(Model Control Using Mobile Application)
Ing. Jan Nádvorník Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Diplomová
Použití Kalmanova filtru pro filtraci a analýzu navigačních dat
(The Use of the Kalman Filter for Filtration and Analysis of Navigation Data)
Ing. Andrey Vasilev prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Diplomová
Řízení pneumatického pohonu pomocí signálového procesoru
(Control of Pneumatic Drive Using the Signal Processor)
Ing. Martin Zmijka doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Diplomová
Softwarová podpora řízení výroby v průmyslovém podniku
(Software Support for Production Control in a Manufacturing Plant)
Ing. Jakub Špaček doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Systém pro vibrační zkoušení elektrodynamickým budičem
(System for Vibration Testing with the Use of the Electrodynamic Exciter)
Ing. Jakub Ďuďák prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Diplomová
Využití PLC pro řízení laboratorního modelu s možnosti vizualizace
(The Use of PLC for Laboratory Model Control with Visualization Options)
Ing. Radim Hýl, Ph.D. doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová
Využití systému strojového vidění pro polohování objektu
(Usage of a Vision System for Object Positioning)
Ondřej Petrtýl doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová
Diagnostics Methods and Their Application in Automotive Engine
(Diagnostické metody a jejich aplikace v automobilovém průmyslu)
Ing. Khac Binh Le prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Disertační
Měření na vozidlech a jejich diagnostika v reálném čase
(Measurements on vehicles and their diagnostics in real time)
Ing. Martin Juránek, Ph.D. prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Disertační

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Inovace laboratorních úloh předmětu Automatizační technika
(Innovation of Laboratory Tasks of Control Instrumentation Subject )
Bc. Martin Janes doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Bakalářská
Měření dopadové rychlosti testovacích rámů.
(Measuring the impact speed of test frames.)
Ing. Václav Makový prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Bakalářská
Měření frekvenčních charakteristik MEMS akcelerometrů a gyroskopů
(Frequency Characteristics Measurement of MEMS Accelerometers and Gyroscopes)
Bc. Jiří Metlík doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Bakalářská
Model posilovače řízení
(Model of Steering Booster)
Bc. Jakub Trška doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. Bakalářská
Rozpoznávání obrazu v prostředí NI Vision Builder
(The Image Recognition in NI Vision Builder Environment)
Ing. Jiří Frýdl Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Bakalářská
Řízení, monitorování a vzdálená správa laboratorního modelu
(Control, Monitoring and Remote Management of Laboratory Model)
Ing. Miroslav Pawlenka doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Simulace jízdních manévrů vozidel s řízením typu All Wheel Steering
(Driving maneuver simulation for vehicles of the All-Wheel-Steering type )
Ing. Michal Sýnek prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Bakalářská
Soubor úloh z oblasti regulace pro předmět Základy automatizace
(Exercices Supporting Lectures on Control System Fundamentals )
Bc. Ondřej Ilčík doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Bakalářská
Studijní opory pro praktickou výuku WiFi technologií v týmech
(Educational Support for Practical Training of WiFi Technology of Student's Teams)
Ing. Jan Kvapil Ing. David Fojtík, Ph.D. Bakalářská
Testování baterií elektromobilů
(The Electric Vehicle Batteries Testing)
Bc. Michal Hostaša Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Bakalářská
Tvorba úloh v MS robotic studiu pro LEGO Mindstorms
(LEGO Mindstorms programming in MS Robotics Developer Studio )
Bc. Daniel Kaspřák Ing. David Fojtík, Ph.D. Bakalářská
Tvorba výukového modulu v rámci sociálních sítí
(Design of Educational Module Using Social Network Service)
Bc. Tomáš Dryják Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Bakalářská
Tvorba webové aplikace pro oblast analýzy systémů s využitím Matlab Builder NE
(Design of Web Application Using Matlab Builder NE for Analysis of Systems)
Zdeněk Crlík Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Bakalářská
Záznam a zpracování technologických dat s využitím Data Loggeru DT85
(Recording and Data Processing with Using DT85 Data Logger)
Ing. Tomáš Müller doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Zkoušky automobilových světel
(Testing of Aautomotive Light Sources)
Bc. Vojtěch Kocián prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Bakalářská
Aktivní tlumení vibrací
(Active Vibration Control)
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D. prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Diplomová
Analýza a syntéza nelineárních řídicích systémů
(Analysis and Synthesis of Nonlinear Control Systems)
Bc. Manh Luong Ngo prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. Diplomová
Embedded řídicí systém hydraulického pohonu
(Embedded Control System of the Hydraulic Drive)
Bc. Michal Szymeczek prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Diplomová
Monitorování a řízení procesů pomocí systému dSPACE
(Process Monitoring and Control with System dSPACE)
Bc. Roman Hajda doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Diplomová
Tvorba webové aplikace s využitím HTML5
(Building web application using HTML5)
Ing. Martin Stříbný Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Diplomová
Využití bezdrátových XBee modulů pro přenos dat z technologického procesu
(Using Wireless XBee Modules for Transfer Data from Technological Process)
Bc. Jiří Galia doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová
Využití strojového vidění v automatizaci a monitorování
(Use of the Machine Vision in Automation and Monitoring)
Ing. Lukáš Gardoň doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová
Metody měření rovnoměrnosti otáčení elektrických motorů
(Methods of angular vibration measurements of induction motors)
Ing. Mgr. Václav Horčic prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Disertační

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Diagnostika klimatizačních jednotek automobilů na simulačním pracovišti
(Car Climate Units Diagnostics on Simulation Test Stand)
Bc. René Tichavský doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení životnosti výrobků ze souboru censorových dat
(Assessment of the Life Time of Products Based on Censored Data)
Bc. Jaroslav Kučera prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Bakalářská
Inovace studijních opor předmětu počítačové systémy
(Innovation of Computer Systems Education Learning Materials )
Bc. Miroslav Kapsa doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Bakalářská
Instrumentace modelového kolejiště
(Instrumentation of the Model Yard)
Ing. Jan Grepl Ing. Roman Pavlas, Ph.D. Bakalářská
Měření na vzdálených místech s využitím sítě Internet
(Remote Measurements on Real Devices Using the Internet)
Ing. Martin Šíma doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Měření vibrací odpružených hmot automobilu pomocí MEMs akcelerometrů
(MEMS Accelerometers Used for Measurement of Vibration of Vehicle Sprung Mass )
Ing. Jakub Ďuďák prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Bakalářská
Model řízení ABS
(ABS Control Model)
Ing. Patrik Urban doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. Bakalářská
Návrh a tvorba publikačního systému v prostředí Internetu
(Design and Implementation of Content Management System)
Ing. Viktor Fiala Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Bakalářská
Návrh regulátorů pro proporcionální soustavy s dopravním zpožděním
(Controllers Design for Proportional Plants with Time Delay)
Ing. Jan Mimránek prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. Bakalářská
Řízení robotické ruky s pěti stupni volnosti
(Control of Robotic Arm with Five Degree of Freedom)
Ing. Přemysl Strakoš doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. Bakalářská
Řízení víceosého mechanismu pomocí řídicích systémů PLC řady Simatic S7-200 a S7-300
(Control of the Multi Axis Mechanism Using SPS Steuerung systems Simatic S7-200 and S7-300)
Bc. Zdeněk Adamec doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Využití PLC pro řízení části výrobní linky
(Using PLC for control of the production line)
Ing. Martin Štěpán doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Vývoj aplikací v prostředí Microsoft Web Expression
(Application Development at Microsoft Web Expression Environment)
Ing. Jakub Špaček doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Bakalářská
Vzdálené laboratorní úlohy na kat. 352
(Remote labs at department 352)
Bc. Tomáš Hořínek Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Bakalářská
Zařazení nových produktů Microsoft Expression Studia do výuky
(Implementation of New Microsoft Expression Studio Software Tools into Education)
Ing. Jan Nádvorník doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Bakalářská
Zpřesňování měření polohy s použitím GPS
(Refining of GPS position)
Bc. Lukáš Křetinský Ing. David Fojtík, Ph.D. Bakalářská
Inteligentní bezdrátové komunikační systémy
(Smart Wireless Communication Systems)
Bc. Rostislav Popek doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Diplomová
Měřicí a diagnostické systémy s bezdrátovou komunikací
(Wireless Communication in Measurement and Diagnostic Systems)
Bc. Vladimír Chrenka Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Diplomová
Monitorování celkové efektivity výrobních zařízení pomocí nástrojů platformy operátorského řízení
(Monitoring the Overall Efficiency of Manufacturing Equipments Using Tools for Supervisory Control Platform)
Ing. Bc. Helena Klosová doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Monitorování reálného objektu nástroji SPC v prostředí InTouch
(Monitoring a Real Time Object with SPC Tools in InTouch)
Ing. Petr Kopečný doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Návrh a realizace laboratornních úloh s GSM automatem
(Design and Implementation of Tasks based on GSM Controller)
Bc. Ondřej Unger doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace stavových pozorovatelů
(State Observers Design and Realization)
Bc. David Kadlec doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Diplomová
Regulace soustav s dopravním zpožděním a jejich simulační ověření
(Control of Plants with Time Delay and its Verification with the use of Simulation)
Bc. Darek Bublík prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. Diplomová
Senzorové systémy s podporou komunikace po sběrnici
(Sensor Systems with Support Communication over the Bus)
Bc. Michal Peške doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. Diplomová
Vizualizační software pro monitorování a konfiguraci systémů s PLC
(Visualization Software for Monitoring and System Configuration with PLC)
Ing. Pavel Šofer, Ph.D. prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Diplomová
Manažerská podpora systémů řízení kvality
(Management Support of Quality Control Systems)
Ing. Jitka Smutná prof. Ing. Radim Farana, CSc. Disertační
Průmyslové sítě WLAN s podporou inteligentní instrumentace
(Průmyslové sítě WLAN s podporou inteligentní instrumentace)
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c. Disertační

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikace RSS kanálů v prostředí univerzity
(The RSS Technology Implementation in University Environment)
Ing. Martin Stříbný Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Bakalářská
Automatické sledování kosmických objektů
(Automation Monitoring of Space Objects)
Bc. Roman Hajda Ing. Roman Pavlas, Ph.D. Bakalářská
Laboratorní model klimatizační jednotky
(Climate Units Laboratory Stand)
Ing. Radim Hýl, Ph.D. doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Návrh a realizace úloh pro systém Lego
(Design and Implementation of Tasks for LEGO System )
Bc. Jiří Bílek doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Bakalářská
Využití krokového motoru při měření statických charakteristik snímačů
(Usage Stepper Motor for Measured Static Characteristics of Sensors)
Bc. Jiří Galia doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Aktivní potlačování hluku a vibrací
(Active Noise and Vibration Control )
Ing. Jiří Klega prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Diplomová
Aplikace neuronových sítí pro řízení laboratorních modelů
(Neural Networks Application for Laboratory Models Control)
Ing. Josef Voráček Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Diplomová
Informační podpora benchmarkingu vysokých škol
(Information Support for the University Benchmarking Project)
Ing. Martin Šlosarčík prof. Ing. Radim Farana, CSc. Diplomová
Informační systém sledování výkonnosti organizace
(Information Support for Enterprise Performance Appraisal )
Ing. Martin Rajski prof. Ing. Radim Farana, CSc. Diplomová
Inovace webového portálu e-Automatizace
(Innovation of the web portal e-Automatizace)
Ing. Milan Kopp Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Diplomová
Měření základních funkčních parametrů klimatizačních jednotek.
(Measurement of Basic Function Climate Units Parameters)
Ing. Petr Czyž prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Diplomová
Monitorování a ovládání sběrnice CAN osobního automobilu
(Monitoring and Control of the Car CAN Bus)
Ing. Aleš Plšek doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. Diplomová
Monitorování a řízení procesů s využitím technologie .NET
(Using .NET Technology for Process Control and Monitoring)
Ing. David Plandor, Ph.D. doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace virtuálních laboratorních modelů
(Design and Realisation of Virtual Laboratory Models)
Bc. Jiří Hikl doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Diplomová
Návrh a využití metody požadovaného modelu pro řízení
(Design and Application of Desired Model Method for Control)
Ing. Jiří Tomanek prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. Diplomová
Ovládání a řízení helikoptéry
(Remote Control of Helicopter)
Ing. Jan Gebauer, Ph.D. doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. Diplomová
Podpora vzdálených laboratorních úloh prostřednictvím internetu
(The Software Support of Remote Labs Through Internet)
Ing. Tomáš Vojtek Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Diplomová
Polohovací zařízení pro měření intenzity hluku
(Trackpoint for Sound Intensity Measurement)
Ing. Bc. Daniel Gajdoš prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Diplomová
Řízení víceosého pneumatického mechanismu pomocí číslicového regulátoru SPC 200
(Control of the Multi Axis Pneumatic Mechanism Using the Digital Controller SPC 200)
Bc. Petr Majerik prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Diplomová
Tvorba řídicích aplikací pro operační systém Phar Lap ETS
(Creating of control Applications for Phar Lap ETS Operating System )
Ing. Petr Podešva, Ph.D. Ing. David Fojtík, Ph.D. Diplomová
Vizualizace dat z podnikového informačního systému pro podporu řízení výroby průmyslového podniku
(ERP System Data Presentation for Support Industrial Company Production Control)
Ing. Adam Juřina Ing. Roman Pavlas, Ph.D. Diplomová
Vlastnosti a vyzařovací charakteristiky reproduktorů pro ozvučení rozsáhlých prostorů
(Dynamic and Directional Properties of Loudspeakers for the use in Large Venues)
Ing. Tomáš Duda, Ph.D. prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Diplomová
Využití bezdrátové technologie pro konfiguraci a monitorování reálných úloh
(Usage Wireless Technology for Configuration and Monitoring of Real-time Tasks)
Bc. Horymír Marek doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová
Webová informační podpora benchmarkingu vysokých škol
(Web-oriented Information Support for the University Benchmarking Project )
Ing. Jana Ježíková prof. Ing. Radim Farana, CSc. Diplomová
Integrované informační a řídicí systémy průmyslové automatizace
(Integrated information systems and control systems industrial automation)
Ing. Aleš Galuška doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Disertační
Inteligentní instrumentace v distribuovaných bezdrátových počítačových sítích
(Intelligent Instrumentation in Distributed Wireless Computer Networks)
Ing. Petr Wojciaszyk doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. Disertační
Návrh hydraulickýchg řídicích prvků s využitím simulačních výpočtů
(Design of Hydraulic Control Components with using Simulation Methods)
Ing. František Veselý prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Disertační
Simulace a robustní řízení antiblokovacího systému ABS
(Simulation and Robust Control of the Antilock Braking System ABS)
Ing. David Jordan Delichristov prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Disertační
Syntéza řízení mechatronického systému s využitím simulačních metod a prostorových modelů virtuální reality
(Synthesis of Mechatronic System Control Applying Simulation Methods and Spatial Virtual Reality Models)
Ing. Petr Koňařík, Ph.D. prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Disertační
Využití umělé inteligence pro řízení složitých systémů
(Artificial Intelligence Application for Control of Complex Systems)
Ing. Jolana Škutová, Ph.D. prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c. Disertační

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bezdrátový přenos informace s využitím optických modulů
(Wireless Transmission of Information Using Laser Module)
Bc. Pavel Vrána doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Elektronické studijní materiály pro výuku ochrany duševního a průmyslového vlastnictví
(Electronic Educational Tools for Teaching of Intellectual and Industrial Property Rights Subject)
Bc. Daniel Dorda Ing. Roman Pavlas, Ph.D. Bakalářská
Grafická uživatelská aplikace pro tvorbu bezkontaktních schémat
(The Graphical User Application for Logic Circuits Design)
Bc. Manh Luong Ngo Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Bakalářská
Komunikace řídicích jednotek rotačních strojů po CAN sběrnici
(Control Unit Communication of Rotary Machine by CAN Bus)
Ing. Lukáš Gardoň doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Bakalářská
Naklápění velké ploché obrazovky
(Large Flat Screen Swivelling)
Bc. Petra Dordová doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. Bakalářská
Návrh regulace systému nádrží
(Tanks System Regulation)
Bc. Caridad Montes doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Bakalářská
Podpora experimentální výuky Základů automatizace
(Experimental Support for Teaching of Control Systems Fundamentals)
Bc. David Kadlec doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Bakalářská
Sledování polohy a rychlosti pomocí GPS
(Position and Speed Monitoring through GPS)
Bc. Libor Krhutek Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Bakalářská
Diagnostika spalovacích motorů na základě měření kolísání jejich úhlové rychlosti
(Internal Combustion Engine Diagnostics Based on Rotational Speed Variation Measurements)
Ing. Jan Benč prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Diplomová
Digitální řízení modelového kolejiště
(Digital Control of a Railway Model)
Bc. Michal Kubín Ing. Roman Pavlas, Ph.D. Diplomová
Informační portál odborných akcí
(Expert Events Information Web Portal)
Ing. Pavel Matoška Ing. David Fojtík, Ph.D. Diplomová
Informační systém publikační činnosti katedry v ASP.NET
(ASP.NET Implementation of Information System for Department Publication)
Bc. David Chlebek doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Diplomová
Intervalové modely
(Interval Models)
Ing. Milan Vala prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c. Diplomová
Konfigurace a monitorování testovacího stavu vysokootáčkového rotačního stroje
(Configuration and Monitoring of Testing Device of High-Speed Rotary Machine)
Ing. Jaroslav Los, Ph.D. doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Diplomová
Měření teploty mobilního objektu s využitím bezkontaktních senzorů
(Non-contact Sensors Temperature Measurement of Mobile Object )
Ing. Patrik Janečka Prof. Dr.RNDr. Lubomír Smutný Diplomová
Metoda násobného dominantního pólu
(Multiple Dominant Pole Method)
Ing. Miloslav Spurný prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. Diplomová
Monitorování a řízení kvality výrobních procesů
(Quality Monitoring and Control of Production Processes)
Ing. Petr Staníček doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Návrh interpretu příkazů ve skriptech
(Design of Software for Interpretation Script Statements)
Ing. Lukáš Plch prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Diplomová
Řízení technologických procesů pomocí klouzavých módů
(Technological Processes Control Using Sliding Modes)
Ing. Lukáš Richtr doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Diplomová
Řízení v reálném čase v prostředí MS Windows pomocí IntervalZero RTX
(Real-Time Control in MS Windows by Means of IntervalZero RTX)
Bc. Dušan Kurka Ing. David Fojtík, Ph.D. Diplomová
Syntéza řízení mnohorozměrových lineárních regulačních obvodů
(Synthesis of MIMO Control Systems)
Ing. Tomáš Zapletal prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. Diplomová
Systém monitorování a řízení technologie
(System for Monitoring and Control of a Technological Unit)
Ing. Jaromír Zavadil, Ph.D. doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Diplomová
Systém sběru a analýzy dat malého podniku
(Data Collection and Analyse System for Small Enterprise)
Bc. Josef Dovrtěl prof. Ing. Radim Farana, CSc. Diplomová
Využití .NET webových služeb v prostředí automatizace
(Using .NET web Services at Area of Automation)
Bc. Martin Hnik doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Diplomová
Zpracování a prezentace experimentálních datových souborů
(Processing and Presentation of Experimental Data Files)
Ing. Petr Kalman Prof. Dr.RNDr. Lubomír Smutný Diplomová
Měření na vozidlech a řízení jejich zkoušek
(Measurements on Vehicles and Controlling of their Testing)
Ing. Radim Klečka, Ph.D. prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Disertační

2007/2008

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
3D animace teplovzdušného modelu
(3D Animation of Hot-Air Plant)
Bc. Michal Peške Prof. Dr.RNDr. Lubomír Smutný Bakalářská
Automatické převodovky a systém jejich řízení
(Automatic Transmissions and their Control Systems)
Ing. Jiří Klega Bakalářská
Diagnostika automobilu s využitím komunikace s podporou Bluetooth
(The Automotive Diagnostics via Bluetooth Interface)
Ing. David Plandor, Ph.D. Bakalářská
Elektronická podpora výuky předmětu Automatické řízení I
(Elektronic Support for Teaching the Subject Automatic Control I)
Bc. Darek Bublík Bakalářská
Elektronická podpora výuky předmětu Internet a sítě pro zahraniční studenty
(Electronic Support of Internet and Network Education for Foreign Students)
Martin Nohejl Bakalářská
Identifikace akustických vlastností koncertních sálů
(Testing of the Acoustics Properties of Concert Halls)
Ing. Tomáš Duda, Ph.D. Bakalářská
Inovace distribuovaného systému řízení v prostředí Control Web 5
(Innovation of a Distributed Control System in Control Web 5 Environment)
Zdeněk Crlík Bakalářská
Laboratorní úlohy řízení provozu na modelovém kolejišti
(Operation Control Laboratory Tasks for a Railway Model)
Bc. Ondřej Unger Bakalářská
Multimediální podpora výuky automatického řízení
(Multimedia Support for Teaching Automatic Control Subject)
My Linh Nguyen Bakalářská
Multimediální podpora výuky předmětu Počítačové systémy
(Multimedia Support of Computer Systems Education)
Ing. Tomáš Vojtek Bakalářská
Nasazení systému MRS 32 pro řízení v reálném čase
(Implementing MRS 32 Control System in Real Time Control)
Ing. Petr Podešva, Ph.D. Bakalářská
Návrh regulátorů pro soustavy s dopravním zpožděním
(Design Controllers for Plants with Time Delay)
Bc. Jiří Hikl Bakalářská
Programová implementace 4-osého robota do výrobní linky
(Programming and Implementations of Four Axial Robot into a Production Line)
Ing. Bc. Daniel Gajdoš Bakalářská
Programová podpora předmětu Základy automatizace
(Program Support for Automatic Control Fundamentals Subject)
Ing. Jana Ježíková Bakalářská
Realizace digitálních hodin s využitím mikrokontroléru
(Digital Clocks Implementation with Microcontroller Support)
Jiřina Melicharová doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. Bakalářská
Technická podpora měření úniků z klimatizačních komponent AC systémů
(Technical Support of Leakage Measurements from an Air Handler of AC Systems)
Ing. Petr Czyž Bakalářská
Tvorba formulářů s využitím XML technologie
(Forms Creating Based on XML Technology)
Ing. Josef Voráček Bakalářská
Tvorba studijních materiálů pro podporu výuky WiFi sítí
(Learning Material Creation for Support of Teaching the Wi-Fi Networks)
Ing. Martin Rajski Bakalářská
Vlastnosti a funkce řídicí jednotky motoru
(Properties and Function of an Engine Control Unit)
Ing. Jan Gebauer, Ph.D. Bakalářská
Vlastnosti řídicích jednotek ABS, ASP a ESP
(Properties of ABS, ASP and ESP Units)
Ing. Adam Juřina Bakalářská
Využití pokročilých ICT pro sledování pohybu podnikových dopravních prostředků
(Using Advanced ICT for Monitoring of Moving Plants Vehicles)
Bc. Vladimír Chrenka Bakalářská
Využití SCADA/MMI systému pro podporu laboratorních měření
(Using SCADA/MMI System for Support of Laboratory Measurement)
Ing. Pavel Šofer, Ph.D. Bakalářská
Databázová podpora měření
(Measurement System Database Support)
Bc. Pavel Albert Diplomová
Elektrický pohon v distribuovaném systému řízení
(Electric Propulsion in a Distributed Control System)
Bc. Michal Hynar Diplomová
Komunikační standardy v řídicích systémech MES
(Communication Standards in MES Control Systems)
Ing. Ondřej Winkler Diplomová
Metodika návrhu a zavedení procesního řízení v podniku podporovaná IS/IT
(Design and Installation Methodology of Process Control with IC/IT Support in the Enterprise)
Ing. Petr Špaček Diplomová
Metody grafického zobrazení dat z průmyslových aplikací na webových stránkách
(Methods of Graphical Data Displays from Industrial Applications on Web Pages)
Ing. Martin Valas Diplomová
Modelování objektů průmyslových zařízení v prostředí průmyslového aplikačního serveru
(Modelling Objects of Industrial Equipment in Environment of Industrial Application Server)
Ing. Petr Osadník Diplomová
Návrh a realizace webových aplikací s využitím ISAPI filtru v prostředí webového serveru
(Web Application Design and Implementation Using ISAPI Filter)
Bc. Miroslav Rusek Diplomová
Návrh obvodů extremální regulace
(Extremal Control Systems Design)
Bc. Petr Voznica prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c. Diplomová
Operátorsko - vizualizační monitorování hutnických procesů
(Operator - Visualization Monitoring of Metallurgical Processes)
Bc. Tomáš Boleslavský Diplomová
Regulace s interním modelem
(Internal Model Control)
Bc. Libor Kubla Diplomová
Řízení provozu na modelovém kolejišti
(Tracking Control for a Railway Model)
Bc. Hynek Kývala Diplomová
Vyhodnocování vibrací a zrychlení automobilu
(The Measurement of Vibrations and Accelerations in a Car)
Ing. Martin Juránek, Ph.D. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Diplomová
Zpracování výukových textů z oblasti číslicové regulace v prostředí Internetu
(Working out E-learning Textbook on Digital Control in Internet)
Bc. Petr Ščevík Diplomová
Zavedení konceptu excelence na vysokých školách v Egyptě
(Towards Successful Implementation of the Concepts od Excellence in Egyptian Higher Education Institutions)
Riham Adel Hassan Sayed Ahmed prof.Nenadál,Ing.Landryová Disertační

2006/2007

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza a syntéza vybraného technologického procesu
(Analysis and Synthesis of a Chosen Technological Process)
Ing. Jaroslav Los, Ph.D. Bakalářská
Databázová podpora informačního systému ekonomického subjektu
(Database Support for an Information System of an Economic Subject)
Bc. Patrik Groda Bakalářská
E-learning kurzy v prostředí Moodle
(E-learning with Moodle Support)
Bc. Vladimír Seibert Bakalářská
Elektronická podpora výuky předmětu Databáze a Internet
("Databases and Internet" Elektronic Support)
Ing. Pavel Matoška Bakalářská
Elektronická podpora výuky předmětu Manažerská grafika
(Elektronic Support for Teaching the Subjekt Manager Graphics)
Bc. Lucie Rusková Bakalářská
Elektronická podpora výuky předmětu Simulační programy - Matlab
(Elektronic Support for Teaching the Subject Simulation Programs - Matlab)
Ing. Jan Benč Bakalářská
Elektronická podpora výuky předmětu Výpočetní techniky
(Elektronic Support for Teaching the Subject Computer Means)
Ing. Martin Šlosarčík Bakalářská
Elektronická příručka jazyka C v příkladech
(C-language Electronic Guide Book Examples)
Bc. Ján Horváth Bakalářská
Elektronická příručka jazyka MS Visual Basic v příkladech
(MS Visual Basic Electronic Guide Book Examples)
Ing. Vladislav Šťastný Bakalářská
Hypertextová podpora laboratorních modelových úloh
(Hypertext Support for Laboratory Model Tasks)
Bc. Dalibor Veselý Bakalářská
Kalibrace piezoelektrických akcelerometrů pomocí Dopplerovského laserového snímače zrychlení
(Calibration of Piezoelectric Accelerometers Using Doppler Laser Vibrometers)
Ing. Tomáš Zapletal Bakalářská
Multimediální podpora výuky počítačů a sítí
(Multimedia Support of Learning of Computers and Networks)
Ing. Petr Kalman Bakalářská
Ověření méně známých metod seřizování regulátorů číslicovou simulací a na laboratorním modelu teplovzdušného agregátu
(Verification of Less-Known Controller Tuning Methods by Digital Simulation and Laboratory Model of a Hot-air Aggregate)
Ing. Milan Vala Bakalářská
Programování web aplikací pro mobilní zařízení
(Programming of Web Application for Mobile Devices)
Ing. Lukáš Plch Bakalářská
Programování web aplikací v ASP.NET 2.0
(Programming of ASP.NET 2.0 Web Applications)
Ing. Jaromír Zavadil, Ph.D. Bakalářská
Programová podpora laboratorní výuky automatizační techniky
(Program Support of Automatics Laboratory Education)
Ing. Miloslav Spurný Bakalářská
Řízení mechatronických systémů
(Control of Mechatronic Systems)
Bc. Lukáš Coufal Bakalářská
Sada animací pro podporu výuky předmětu Operační systémy a programování
(Animation Set for Supporting Teaching the Subject Operation Systems and Programming)
Ing. Petr Staníček Bakalářská
Testování hardwarových komponent
(Hardware Components Testing)
Ing. Petr Kopečný Bakalářská
Tvorba HTML nápovědy
(Creating HTML Help)
Ing. Milan Kopp Bakalářská
Vizualizace informací z alarmního systému pro řízený technologický proces
(Visualization of Information from the Alarm System of a Control Process)
Ing. Patrik Janečka Bakalářská
Vytvoření automatu pro testování v programu 3D Solid Edge
(Creation of an Automatic Device for Testing in 3D Solid Edge Programme)
Ing. Aleš Plšek Bakalářská
Vytvoření mechanické ruky pro testování v programu 3D Solid Edge
(Creation of a Mechanical Hand for Testing in 3D Solid Edge Programme)
Bc. Petr Majerik Bakalářská
Výuka operačních systémů s využitím e-learningu
(Operating Systems Training Based on E-learning)
Ing. Lukáš Richtr Bakalářská
Vzdělávací kurz pro Základy automatizace s využitím prostředků e-learningu
(Educational Course for Control System Fundamentals with the Help of E-learning Tools)
Bc. David Chlebek Bakalářská
Vzdělávací kurz s využitím prostředků e-learningu
(Educational Course with the help of E-learning´s Tools)
Ing. Bc. Helena Klosová Bakalářská
Bezdrátová komunikace v měřicích a řídicích systémech
(Wireless Communication in Measurement and Control Systems)
Ing. Marek Kroužil Diplomová
Databázová podpora informačního systému katedry
(Department Information System Database Support)
Ing. Petr Piech Diplomová
Elektronický učební text pro tvorbu nápovědných systémů
(Creating Electronic Teaching Text for Help Files)
Ing. Miroslav Zbořil Diplomová
Návrh a realizace robustních algoritmů řízení pro laboratorní modely
(Robust Control Design for Chosen Laboratory Models)
Ing. Jiří Kincl Diplomová
Programová podpora sběru a zpracování dat
(Data Collection and Processing Programme Support System)
Ing. Martin Kaderka Diplomová
Propojení řídicí jednotky automobilu s počítačovým modelem
(Connection of a Car Control Unit with a Computer Model)
Ing. Jan Skýpala Diplomová
Rozvoj a inovace portálu e-Automatizace
(Development and Innovation of the e-Automatizace Portal)
Ing. Libor Vylíčil Diplomová
Sběr dat a monitorování vzdálených systémů řízení
(Data Acquisition and Monitoring Remote Control Systems)
Ing. Jiří Šimšálek Diplomová
Soubor úloh pro výuku programového řízení
(Program Control for Teaching the Laboratory Task Set)
Ing. Michal Chlebek Diplomová
Syntéza řízení mnohorozměrových regulačních obvodů
(MIMO Control System Synthesis)
Ing. David Cieslar Diplomová
Využití GSM terminálu pro sběr a zpracování dat
(GSM Terminal for Data Acquisition and Processing)
Ing. Michal Rybár Diplomová
Využití modulu ADuC 7020 pro zpracování signálů jako externí měřicí jednotky
(Using ADuC 7020 Module as External Measurement Unit for Signals Processing)
Ing. Petr Vrubel Diplomová
Senzorové nody s bezdrátovou komunikací pro monitorování procesů
(Wireless Sensor Nodes for Process Monitoring)
Ing. Miroslav Balšánek, Ph.D. prof.Smutný Disertační
Softwarová podpora zpracování signálů s využitím Kalmanovy filtrace
(Software Support for Signal Processing Based on the Kalman Filter Utilization)
Ing. Jiří Popek prof.Tůma Disertační
Zpracování signálů v prostředí DSP pro analýzu vlastností a diagnostiku objektů
(Signal Processing in DSP Environment of Property Analysis and Object Diagnostics)
Ing. Marek Kupczak prof.Tůma Disertační

2005/2006

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Databázový systém evidence projektů
(Thesis Information System)
Zdeněk Lapšanský Bakalářská
Elektronická podpora výuky předmětu Počítačové systémy
(Electronic Support of Computer Systems Education)
Bc. Petr Ščevík Bakalářská
Elektronická příručka pro vybrané funkční celky automobilu FABIE
(Electric Handbook for Selected Function Units of Fabia Cars)
Ing. Martin Juránek, Ph.D. Bakalářská
Elektronické učební texty pro jednočipové procesory řady PIC
(E-learning Texts for Standalone PIC Microcontrollers)
Bc. Horymír Marek Bakalářská
Elektronické učební texty pro výuku předmětu Mikroelektronické systémy
(E-learning Texts for Microelectronics Systems Teaching)
Bc. Markéta Tonhauserová Bakalářská
Elektronické zabezpečení majetku v měnících se klimatických podmínkách
(Electronic Security System for Property in Changing Climatic Conditions)
Bc. Tomáš Thiemel Bakalářská
Grafická podpora návrhu web stránek v ASP.NET
(Graphic Design of ASP.NET Web Pages)
Bc. Martin Hnik Bakalářská
Hypertextová podpora laboratorních modelových úloh
(Hypertext Support of Laboratory Models)
Bc. Jan Makuta Bakalářská
Interaktivní výuka počítačů a sítí
(The Interactive Learning of Computers and Networks)
Bc. Jaroslav Šaržík Bakalářská
Laboratorní úlohy řízení provozu na modelovém kolejišti
(Laboratory Tasks about the Tracking Control of a Railway Model)
Bc. Tomáš Habernal Bakalářská
Portál e-automatizace a jeho kompletace
(Portal E-automation and its Assembling)
Bc. Pavel Albert Bakalářská
Přesnost simulačních programů
(The Accuracy of Simulation Programmes)
Ing. Petr Osadník Bakalářská
Softwarová podpora návrhu robustního zařízení
(Software Support for Robust Control Design)
Bc. Roman Bílík Bakalářská
Softwarová podpora výuky automatické řízení
(Software Support for Teaching Automatic Control)
Ing. Ondřej Winkler Bakalářská
Softwarová podpora výuky základů automatizace
(Software Support for Teaching Control Systems Fundamentals)
Ing. Martin Valas Bakalářská
Vizualizace v průmyslové automatizaci
(Visualization in Industrial Automation)
Ing. Jiří Tomanek Bakalářská
Výuka počítačů a sítí pomocí virtuálních PC
(The Education Support for Computers and Networks with Virtual PC)
Bc. Miroslav Rusek Bakalářská
Využití DTMF modulace pro ovládání řídicích systémů
(Use of DTMF Modulation for Control System Operation)
Bc. Lukáš Marek Bakalářská
Datové struktury XML a jejich aplikace
(XML Data Structures and thier Applications)
Bc. Jaroslav Kubáček Diplomová
Informační systémy v ASP.NET s využitím knihovny tříd ADO.NET
(ASP.NET Information Systems with ADO.NET Class Library)
Bc. Kamil Kubánek Diplomová
Interaktivní pracoviště vizualizačního operátorského systému
(Interactive Workstation for Operator's Visualization System)
Bc. Martin Drlík Diplomová
Měření fáze mezi dvěma harmonickými signály
(Phase Shift Measurements between Two Harmonic Signals)
Bc. Lukáš Galus Diplomová
Návrh a realizace programových modulů pro laboratorní modely
(Design and Realization of Program Modules for Laboratory Models)
Bc. Adriana Murínová Diplomová
Ověření systému řízením jízdy automobilu metodou HIL simulací
(Directional Vehicle Stability Prototyping Using HIL Simulation)
Ing. Radim Klečka, Ph.D. Diplomová
Počítačové rozpoznávání obrazu v laboratorních měřeních
(The Computer Picture Recognition in Laboratory Measurement)
Bc. Aleš Kočica Diplomová
Programování grafických diagramů
(The Programming of Graphical Schemes)
Bc. Robert Stříž Diplomová
Robustní řízení technologických procesů
(Robust Control of Technological Processes)
Bc. Soňa Sládková Diplomová
Řízení a vizualizace laboratorního modelu nádrží
(Control and Visualization of Reservoirs Laboratory Model)
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Diplomová
Řízení jakosti výrobních procesů v průmyslovém podniku
(Quality Assurance of the Production Processes in the Industrial Enterprice)
Bc. Ladislav Jančík Diplomová
Řízení mechatronických systémů
(Control of Mechatronic Systems)
Ing. Lukáš Hédl Diplomová
Řízení provozu na modelovém kolejišti
(The Traffic Control of the Railway Model)
Bc. Pavel Stachiv Diplomová
Řízení s AC servopohonem
(AC Servodriver Control)
Bc. Trong Dao Tran Diplomová
Řízení vibračních zkoušek na elektrodynamickém vibrátoru TIRA
(Vibration Test Control on the TIRA Shaker)
Bc. Radek Tobola Diplomová
Tvorba .NET komponent pro metadatové informační systémy
(.NET Components Production for Metadata Informatics System)
Bc. Libor Paláček Diplomová
Výukové systémy na webu
(Web-oriented Learning Systems)
Bc. Lukáš Fojtík Diplomová
Využití bezdrátového přenosu pro monitorování a konfiguraci řídicích systémů
(Using Wireless Transmission for Monitoring and Control Systems Configuration)
Bc. Adam Kaminski Diplomová
Využití delta modelů v teorii automatického řízení
(Use of Delta Models in Automatic Control Theory)
Ing. David Jedlička Diplomová
Web konzola k výuce a testování SQL dotazů
(Web Console for SQL Queries Teaching and Testing)
Bc. Dušan Sněhota Diplomová

2004/2005

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikace v CAD programu a jejich podpora v hypertextu
(Applications in CAD Programme and Their Support in Hypertext)
Bc. Jiří Gürtler Bakalářská
Databázová podpora měření
(Measurement System Database Support)
Bc. Adam Žídek Bakalářská
E-business pro malé a střední firmy
(E-business for Small and Middle Companies)
Ing. Miroslav Zbořil Bakalářská
Elektronické učební texty pro výuku SCADA/MMI systémů (Control Web 2000)
(Electronical Tutorial Text for Education of SCADA/MMI Systems (Control Web 2000))
Ing. Petr Špaček Bakalářská
Elektronické učební texty pro zpracování signálů
(E-learning for Electrical Signal Processing)
Bc. Michal Kubánek Bakalářská
Fotoalbum na webu
(Web-based Picture Library)
Ing. Marek Kroužil Bakalářská
Hlasové uživatelské rozhraní v OS Windows
(Speech User Interface on Microsoft Windows OS)
Ing. Jiří Kincl Bakalářská
Implementace aplikace závodního stravování DPO, a.s. v ASP.NET
(Implementation of ASP.NET Application for DPO, a.s. Public Catering)
Bc. Petra Šugarová Bakalářská
Jednoduché metody seřizování číslicových regulátorů
(Simple Numeric Controller Tuning Methods)
Bc. Libor Kubla Bakalářská
Logické řízení s PLC a softPLC s vizualizací v programu InTouch
(PLC and SoftPLC Control with Visualization in InTouch)
Bc. Hynek Kývala Bakalářská
Logistika řízení výrobních procesů v podnikových informačních systémech
(Logistics of Production Process Control in ERP Systems)
Bc. Ivo Ramian Bakalářská
Metody seřizování konvenčních regulátorů
(Conventional Controller Tuning Methods)
Bc. Petr Voznica Bakalářská
Monitorování a řízení teploty objektu
(Monitoring and Control of Object´s Temperature)
Bc. Pavel Vantuch Bakalářská
Multimediální podpora výuky počítačů a sítí
(The Multimedia Support of Learning of Computers and Networks)
Bc. Vladimír Novotný Bakalářská
Návrh akčního členu v prostředí Solid Edge
(Design of an Actuator in the Solid Edge Environment)
Bc. Michal Hynar Bakalářská
Návrh a realizace bezdrátových sítí WiFi
(Design and Realization of WiFi Networks)
Bc. Miroslav Vybíral Bakalářská
Ovládací aplikace modelu levitace předmětu v elektromagnetickém poli
(Control Application of Electro-magnetic Levitation Model)
Ing. Michal Chlebek Bakalářská
Počítačová podpora pro vzdálenou správu naměřených dat reálných úloh
(Computer Support for Remote Administration of Measured Data of Real-time Tasks)
Ing. Martin Kaderka Bakalářská
Programová podpora výuky předmětů Internet a sítě a Programování aplikací pro Internet
(Software Support of Education at Subjects Internet and Networks and Programming aplications for Internet)
Ing. Libor Vylíčil Bakalářská
Systém podpory rozhodování a řízení výrobního procesu
(Decision Making Support System for Production Process Control)
Bc. Lukáš Halfar Bakalářská
Údržba software v počítačové síti
(Administration of Software in Computer Network)
Bc. Dušan Kurka Bakalářská
Vizualizace zkušebního lisu v prostředí SCADA/HMI
(SCADA/HMI Visualisation of Testing Press for Tubes)
Bc. Tomáš Boleslavský Bakalářská
Výukový hypertextový modul v systému e-Learning
(Hypertext Tutorial Module for e-Learning System)
Bc. Jiří Hlaváč Bakalářská

2003/2004

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Automatizace měření úchylek ozubených kol
(Automation of Variance Gears Measurement)
Bc. Jana Raková Bakalářská
Automatizovaná správa SW na síti FS NET
(Software Automatic Administration in FS NET)
Ing. Petr Piech Bakalářská
Databáze modelových zařízení ve slévárně
(Database of Foundry Model Equipment)
Bc. Jaromír Sopúch Bakalářská
Databázová podpora informačního systému účetního subjektu
(Information System Database Support of an Accounting Subject)
Bc. Jan Šipula Bakalářská
Distanční elektronické vzdělávání s využitím nástrojů e-learningu
(Long Distance Education with Electronic Tools for E-Learning)
Bc. Adriana Murínová Bakalářská
Elektronický učební text pro řízení technologických procesů v reálném čase
(Electronic Textbook for Real Time Control of Technological Processes)
Bc. Martin Drlík Bakalářská
Fuzzy regulace
(Fuzzy Control)
Bc. Soňa Sládková Bakalářská
Hypertextová podpora výuky v oblasti logického řízení
(E-Learning in Logic Control Area)
Ing. Jan Skýpala Bakalářská
Hypertextová podpora výuky v oblasti prostředků automatického řízení
(E-Learning in the Automatic Control Devices Area)
Bc. Dušan Sněhota Bakalářská
Inovace distribuovaného systému řízení v prostředí Control Web 2000
(Innovation of a Distributed Control System in SW Control Web)
Bc. Ladislav Jančík Bakalářská
Inventarizační systém
(Inventory System)
Bc. Josef Dovrtěl Bakalářská
Logické řízení modelu nádrží
(Logic Control of Reservoirs Model)
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Bakalářská
Metodika zpracování protokolů z měření
(Methodics of Measurement Report Processing)
Bc. Kamil Kubica Bakalářská
Metody měření zrychlení v technické diagnostice
(Methods of Acceleration Measurement in Technical Diagnostics)
Bc. Tomáš Sanetrník Bakalářská
Multimediální prezentace laboratoře měření a senzorové techniky
(A Multimedia Presentation of the Measurement and Sensors Laboratory)
Bc. Tomáš Repaský Bakalářská
Návrh robustních algoritmů řízení pro SISO systémy
(Design of Robust Algorithms for SISO Systems)
Bc. Minh Ha Bakalářská
On-line administrace využívající MySQL a skriptovací jazyk PHP
(On-Line Administration Using MySQL and PHP Script Language)
Bc. Martin Navrátil Bakalářská
Počítačová podpora výuky systémové analýzy v prostředí Internet/Intranet
(System Analysis E-learning in Web Environment)
Bc. Petr Přidal Bakalářská
Polohování a monitorování pracovního stolu
(Work-bench Positioning and Monitoring)
Bc. Adam Kaminski Bakalářská
Programová podpora e-modulů z oblasti prostředků automatického řízení
(Program Support of e-modules for the Automatic Control Means)
Ing. Radim Klečka, Ph.D. Bakalářská
Řízení modelu teplovzdušného agregátu číslicovým regulátorem
(Control of Heat-Air-Aggregate Model by Digital Controller)
Bc. Radek Kocůn Bakalářská
Sběr informací pomocí SMS zpráv
(Information Acquisition by SMS Reports)
Ing. Petr Vrubel Bakalářská
Sbírka úloh pro řízení logickým automatem
(A Control Task Collection for Programmable Logic Controller)
Bc. Radek Tobola Bakalářská
Snímače pro měření zrychlení v diagnostice
(Acceleration Sensors in Diagnostics)
Bc. Jan Soudný Bakalářská
Tvorba elektronického manuálu v ASP.NET
(Design of Electronic Manual in ASP.NET)
Bc. Rudolf Filipec Bakalářská
Tvorba multimediálních prezentací v prostředí programu Flash
(Flash Program Multimedia Presentations)
Bc. Kamil Kubánek Bakalářská
Tvorba programových modulů v systému Control Web
(Program Modules Design in Control Web)
Bc. Vladimír Adámek Bakalářská
Úlohy vizualizace v prostředí SCADA/HMI a získávání dat s pomocí PLC
(Visualisation Tasks in SCADA/HMI Environment with Data Acquisition by PLC)
Bc. Aleš Kočica Bakalářská
Vážení pomocí tenzometrického snímače s vyhodnocením na PC
(Tensometer Sensor Weighing with PC)
Bc. Trong Dao Tran Bakalářská
Využití mikrokontroléru ATMEL pro komunikaci s mobilním telefonem
(ATMEL Microcontroller for Mobile Phone Communication)
Ing. Michal Rybár Bakalářská
Využití technických prostředků k podpoře studia
(Technical Tools for Study Support)
Bc. Lukáš Fojtík Bakalářská

2002/2003

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikace FACTORY SUITE s internetovským přístupem Bc. Martin Valkovič Bakalářská
Aplikace PLC Micrologix 1000 podporou vizualizace a monitorování v programu In Touch Bc. Karel Minarčík Bakalářská
Automatizované měření hluku zvukoměrem ve spojení s osobním počítačem Ing. Aleš Brostík Bakalářská
Databázová podpora a prezentace informačního systému podniku v prostředí Intranetu Ing. Dana Juchelková Bakalářská
Databázová podpora informačního systému MMO Bc. Elena Schwanová Bakalářská
Databázová podpora projektování systémů řízení s přístupem z Internetu Bc. Jan Bystroň Bakalářská
Databázový systém pro podporu testování výrobků ve zkušebně průmyslového podniku Bc. Marek Pernický Bakalářská
Elektronický učební text pro databázové systémy Bc. Libor Paláček Bakalářská
Hypertextová podpora výuky v oblasti automatického řízení Ing. Lukáš Hédl Bakalářská
Intranetový modul pro výuku programování v jazyce C Bc. Lukáš Galus Bakalářská
Intranetový systém pro správu projektů Ing. Kamil Martiník Bakalářská
Metodika informační bezpečnosti Bc. Jaroslav Kubáček Bakalářská
Ověření možností řídící jednotky dveří automobilu Bc. Jan Zatloukal Bakalářská
Počítačová podpora výuky v oblasti optimalizace systémů v prostředí Internetu Ing. David Jedlička Bakalářská
Prezentační a výukový modul pro oblast aplikace neuronových systémů přístupný z prostředí Internetu Bc. Marek Vysloužil Bakalářská
Prezentační a výukový modul pro oblast tabulkových procesorů dostupný v prostředí internetu Bc. Martin Kukuczka Bakalářská
Prezentační e-modul pro oblast programové podpory výuky ekonomického softwaru Bc. Iveta Kelnarová Bakalářská
Programová podpora výukových modulů z oblasti měření a senzorové techniky a jejich prezentace na Internetu Bc. Roman Martinek Bakalářská
Řízení asynchronních motorů s využitím měničů frekvence pro pohony brousícího stroje Bc. Roman Chodura Bakalářská
Řízení laboratorních úloh s využitím programovatelného logického automatu řady TC6XX Bc. Jaromír Klimas Bakalářská
Tvorba prezentací odborných prací Bc. Libor Chytil Bakalářská
Využití programovatelných logických automatů pro řízení spádoviště Bc. Pavel Stachiv Bakalářská
Využití programového systému MATLAB pro řízení technologického procesu Ing. David Cieslar Bakalářská
Využití tenkých klientů při vizualizaci technologických procesů Bc. Robert Stříž Bakalářská

2001/2002

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikace elektronického podpisu Ing. Simon Vavrečka Bakalářská
Automatizace sledování a plánování projektů v oblasti vývoje nových výrobků Bc. Petr Mrklovský Bakalářská
Databázová podpora evidence publikací Bc. Lukáš Janošovský Bakalářská
Databázová podpora účetní evidence podnikatelského subjektu Bc. Jana Mecerodová Bakalářská
Informační systém pracovníků fakulty v prostředí www serveru Bc. Lumír Jasiok Bakalářská
Internetovská prezentace firmy pomocí dynamicky generovaných stránek Bc. David Taurek Bakalářská
Návrh řízení systému výměníkové stanice Ing. Libor Vrážel Bakalářská
Počítačová podpora a prezentace příkladů modelových systémů v prostředí Internetu Ing.Bc. Jan Barbořík Bakalářská
Prezentační a výukový model pro oblast oparečních systémů v prostředí Internetu Ing. Tomáš Žaitlik Bakalářská
Prezentační modul v prostředí Internetu pro analýzu a syntézu řízení pomocí Delta transformace Bc. Václav Chytil Bakalářská
Programová podpora výuky jazyků Bc. Ludmila Řezníčková Bakalářská
Rozšíření fakultního webového informačního systému Bc. René Dalecký Bakalářská
Řízení projektu implementace podnikového informačního systému v prostředí MS Project 2000 Bc. Jan Nováček Bakalářská
Syntéza řízení vybraného technologického procesu s využitím programu SIPRO a internetovská prezentace výsledků Ing. Zdeněk Riedl Bakalářská
Tvorba HTTP serveru pro možnost využití přenosu získaných reálných dat systémem Control Web 2000 do sítě Internet Ing. Martin Jedlička Bakalářská
Výukový a prezentační modul pro oblast automatického řízení v prostředí Internet Internetu Martin Novák Bakalářská
Využití AC servopohonu pro dynamické polohovací úlohy Ing. Leo Večeřa Bakalářská
Využití simulačního programu SIPRO pro identifikaci a prezentaci výsledků v prostředí Internetu Bc. Tomáš Slovák Bakalářská

2000/2001

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bc. Lubomír Franek Bakalářská
Databázová podpora evidenčně - dokumentačních úloh Bc. Nikola Bartmanová Bakalářská
Informační systém expedice hotové výroby na válcovně drátů a jemných profilů Bc. Roman Tomanek Bakalářská
Monitorování a řízení laboratorní úlohy pomocí systému Control Web Bc. Libor Matěj Bakalářská
Použití zvukové karty jako signálového analyzátoru akustických veličin Ing. Aleš Adámek Bakalářská
Prediktivní řízení ohřevu elektrického spotřebiče Bc. Petr Fabík Bakalářská
Prezentace řídícího a elektroinstalačního systému automobilu Bc. Tomáš Orság Bakalářská
Prezentace učebního textu Aplikace umělé inteligence v řízení v prostředí Internetu Ing. Adrian Kufa Bakalářská
Procesní vizualizace v průmyslové automatizaci Ing. Petr Foltýnek Bakalářská
Programová podpora výběru prostředků řízení s přístupem z Internetu Bc. Luděk Kolarčík Bakalářská
Řízení otáček asynchronního motoru frekvenčním měničem Bc. Ondřej Čapek Bakalářská
Sada modulů pro interaktivní výuku jazyků Visual Basic Bc. Petr Gavlas Bakalářská
Sběr, přenos a vyhodnocení měřených dat pomocí ILAN Ing. Josef Václavík Bakalářská
Sbírka řešených příkladů z oblasti aplikované informatiky Ing. Martin Halata Bakalářská
Systém sběru on-line přihlášek v prostředí Internetu Bc. Lukáš Sadovský Bakalářská
Vnitropodniková komunikace v podmínkách podniku ŽDB Bohumín Ing. Jaromír Bravanský Bakalářská

1999/2000

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Administrativní ekonomický informační subystém fakulty Bc. Martin Kubizna Bakalářská
Databázová podpora informačního systému skladu nářadí a nástrojů v průmyslovém podniku Bc. Gabriela Libosvárová Bakalářská
Databázový systém pro ověřování znalostí studentů Bc. Petr Giecek Bakalářská
Ekonomický subsystém ekonomicko-správní agendy jednotky státní správy Bc. Eva Hajdová Bakalářská
Hypertextová podpora pro prezentaci dokumentů v prostředí WEBu Bc. Aleš Bernas Bakalářská
Modelování a simulace dynamických systémů - hypertextová podpora Bc. Karla Hemžalová Bakalářská
Modelování systému řízení vytápění malých objektů Bc. Vladimír Smažák Bakalářská
Návrh a metodika projektu bezpečnosti informačního systému podniku Bc. Lukáš Kubíček Bakalářská
Návrh počítačové sítě pro NS 230 válcovny profilů D200 Vítkovice, a.s. Bc. Vladimír Vybíral Bakalářská
Návrh řídícího systému výměníkové stanice Bc. Petr Koňařík Bakalářská
Návrh technického a programového řešení informačního firemního systému v prostředí INTRANETu Bc. Dušan Fojtík Bakalářská
Ovládání a řízení aplikací v systému Control Web pomocí HTTP serveru Bc. Alexandr Herok Bakalářská
Prezentační a výukový modul pro oblast analýzy regulačních obvodů v prostředí INTRANETu Bc. Kamil Minár Bakalářská
Prezentační a výukový modul v prostředí Intranetu pro oblast syntézy regulačních obvodů Bc. Marek Minář Bakalářská
Programová podpora hodnocení pracovníků v návaznosti na PAM Bc. Jana Potěšilová Bakalářská
Programová podpora projektování systémů řízení s přístupem z INTERNETu Bc. Petr Kubíček Bakalářská
Sdílení dokumentů v systému řízení jakosti v prostředí sítě INTRANET Bc. Zdeněk Přeliáš Bakalářská
Využití INTERNETu v prostředí malé a střední firmy Bc. Robert Bosák Bakalářská

1998/1999

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Activex modul pro údržbu disků lokálních síťových počítačů Bc. Roman Brzuska Bakalářská
Informační systém pro podporu návrhu konfigurace řídícího systému Bc. Miroslav Juračák Bakalářská
Počítačová podpora výuky v oblasti automatizace a řízení v prostředí INTERNETU Bc. Pavel Remeš Bakalářská
Programová databázová podpora pro evidenci a účetnictví občanského sdružení Bc. Miroslav Bílý Bakalářská
Programová podpora komunikace s mikropočítačovou jednotkou CTRL v prostředí MS Windows 95/98/NT Bc. Marek Lipus Bakalářská
Programová podpora pro řízení a ovládání laboratorních úloh pomocí I/O karty ke stavebnici DOMINOPUTER Ing. René Urbiš Bakalářská
Řízení laboratorního modelu pomocí programovatelného logického automatu Ing. David Rečka Bakalářská
Tvorba elektronických informačních systémů na bázi HTML Bc. Petr Gryga Bakalářská

1997/1998

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bc. Pavel Mach Bakalářská
Mgr. Sylva Kyselová, Ph.D. Bakalářská
Bc. Marek Bonczek Bakalářská
Bc. Tomáš Till Bakalářská
Bc. Bohdan Simecek Bakalářská
Ing. Václav Hrabec Bakalářská
Bc. Robert Sztabla Bakalářská
Bc. Josef Horák Bakalářská
Ing. Petr Sláčal Bakalářská
Bc. Rostislav Králík Bakalářská
Bc. Marek Prachař Bakalářská
Bc. Michal Rek Bakalářská
Bc. Milan Lasota Bakalářská

1996/1997

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bc. Aleš Hruška Bakalářská
Bc. Kamil Tomiczek Bakalářská
Bc. Jaromír Krmášek Bakalářská
Bc. Roman Tobola Bakalářská
Bc. Václav Návrat Bakalářská

1995/1996

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bc. Michael Hrubý Bakalářská
Ing. Libor Jedlička Bakalářská
Bc. Tomáš Mlýnek Bakalářská
Bc. Martin Krupa Bakalářská
Bc. Jiří Boček Bakalářská
Bc. Stanislav Marejka Bakalářská
Bc. Jan Hrdý Bakalářská
Bc. Monika Wagnerová Bakalářská
Bc. Jiří Holeš Bakalářská
Bc. Daniel Gatnar Bakalářská
Bc. Petr Richter Bakalářská