O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Průmyslový design

Studijní plány

Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S06
Název česky Průmyslový design
Název anglicky Industrial Design
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra výrobních strojů a konstruování
Garant doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář