O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Průmyslové inženýrství

Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S05
Název česky Průmyslové inženýrství
Název anglicky Industrial Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garant prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.