Nepřehlédněte

Výsledky voleb do studentské komory AS FS VŠB-TUO

14. 5. 2019
Doplňující volby proběhly ve dnech 9. - 14. 5. 2019.

Studium a výzkum v USA

30. 4. 2019
Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

Program na podporu stáží studentů ve firmách

18. 4. 2019
Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění studentů na trhu práce.

Aktuálně

Ústav tváření
Ústav projektování

© 2019 VŠB-TU Ostrava