O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Hydraulika a pneumatika

Informace pro uchazeče

Staneš se expertem na konstruování strojních zařízení a prvků, v nichž prim hraje kapalina nebo stlačený vzduch. Jako absolvent budeš ovládat zákony hydrostatiky, zákony proudění ideální a skutečné tekutiny a dokážeš je používat v praxi při konstrukci hydraulických a pneumatických systémů. Seznámíš se s konstrukcí a charakteristikami jednotlivých prvků a jejich funkci si vyzkoušíš na interaktivních trenažérech. Využiješ to pak ve své profesi konstruktéra nebo technika. Jen se podívej kolem sebe, hydraulika a pneumatika je všude. Oplýváš-li nadáním obchodovat, pak můžeš tato zařízení nejen projektovat, ale i prodávat. Uplatníš se i v příbuzných oborech, jako je mazací technika, doprava kapalin a plynů, vodní hospodářství nebo třeba potrubní hydraulická a pneumatická doprava.

Profese

  • Konstruktér
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S03
Název česky Hydraulika a pneumatika
Název anglicky Hydraulics and Pneumatics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Klíčová slova čerpací technika
hydraulika
pneumatika