Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Téma: Energie pro třetí tisíciletí - energie pro každého

  „Vzdělání člověka není dokončené, dokud nezemře.“ — Robert Edward Lee

   „Kdo ví, je vyhnán z ráje blbosti.“ – Jan Werich

  Podmínky přijetí ke studiu

  • věk od 60 let a výše,
  • invalidní důchodci bez omezení věku,
  • předpoklad ukončeného středoškolského vzdělání (maturita), která ale není podmínkou,
  • podání přihlášky (odevzdat elektronicky, poštou, případně osobně, viz. "Přihláška"),
  • zaplacení poplatku 1.200, - Kč na jeden akademický rok (2. semestry).

  Termín pro odevzdání přihlášek a zaplacení poplatku je nejpozději do 6. 9. 2024.

  Předpokládané zahájení nového kurzu v druhé polovině září.

  Podmínky zapsání do 2. ročníku U3V FS 

  • absolvování 1. ročníku daného studijního programu (splnění stud. povinností),
  • zaplacení poplatku na další akademický rok (2 semestry) ve výši 1200,- Kč do 1. 9. 2025.

  Výuka

  • co 14 dní v pondělí od 14:15 na učebnách v areálu Ostrava-Poruba,
  • předpokládaný rozsah je 2 – 4 vyučovací hodiny, dle dané přednášky (max. do 17.30 vč. přestávky).

  Harmonogram

  • harmonogram pro rok 2024/2025 bude doplněn.

  Status posluchače/studenta

  • účastníci Univerzity 3. věku mají statut posluchače univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách (§ 60 odst. 3 zákona) a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení.

  Platební podmínky

  Číslo účtu: 127089559/0300
  Variabilní symbol: 3612419

  Do poznámky uveďte Vaše jméno a přijmení.

  Přihláška

  Přihláška ve formátu .docx nebo .pdf

  K přihlášce doložte:

  • jednu průkazkovou fotografii (může být i starší), pokud budete posílat elektronicky, postačí scan
  • fotokopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu,
  • doklad o zaplacení školného na daný akademický rok ve výši 1 200 Kč na účet.

  Přihlášku s dalšími dokumenty můžete doručit 3 způsoby:

  1. Na koordinátora e-mailem

    

   

  2. Poštou na korespondenční adresu:

  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  Fakulta strojní, Katedra Energetiky
  Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava-Poruba

   

  3. Osobně

  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  Fakulta strojní, Katedra Energetiky
  Místnost: A612 nebo A614
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava-Poruba

  Kontaktní osoby

  Garant studia

  doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.

  Koordinátor

  Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.