Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Strojírenská technologie

O studijním programu

Absolventi programu Strojírenská technologie získají teoretické znalosti v oblasti nových výrobních technologií včetně uceleného přehledu
o experimentálních a numerických metodách vědeckého výzkumu v oblasti výrobních technologií a systémů, výrobních procesů včetně
procesů pomocných a obslužných. Získanou úroveň studenti prokáží zpracováním a obhajobou diplomové práce.

Profese

 • Projektový manažer
 • Technolog, inženýr v útvarech přípravy a organizace výroby
 • Specialista posuzující úroveň technických projektů v obchodní a finanční sféře
 • Technický a provozní inženýr
 • Projektant výrobních systémů
 • Inženýr v útvarech údržby a obslužných odděleních
 • Projekční a řídicí pracovník
 • Inženýr výpočtář, konstruktér technologických zařízení, nástrojů a přípravků
 • Specialista pro kontrolu a řízení kvality

Dovednosti

 • Prezentace a obhajoba výsledků práce
 • Navrhování technologických postupů výroby
 • Hodnocení výrobních i předvýrobních procesů
 • Zpracování výkresové dokumentace
 • Postupy výroby obráběných dílů
 • Znalost konstrukce výrobních strojů
 • Konstruování s podporou CAD systému Invertor
 • Metrologie
 • Čtení technické dokumentace
 • Znalosti z oblasti technologií výroby
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0715A270007
Název programu česky Strojírenská technologie
Název programu anglicky Mechanical Engineering Technology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály