Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Strojírenská technologie

O studijním programu

Absolventi programu Strojírenská technologie získají teoretické znalosti v oblasti nových výrobních technologií včetně uceleného přehledu
o experimentálních a numerických metodách vědeckého výzkumu v oblasti výrobních technologií a systémů, výrobních procesů včetně
procesů pomocných a obslužných. Získanou úroveň studenti prokáží zpracováním a obhajobou diplomové práce.

Profese

 • Inženýr výpočtář, konstruktér technologických zařízení, nástrojů a přípravků
 • Specialista pro kontrolu a řízení kvality
 • Projekční a řídicí pracovník
 • Technolog, inženýr v útvarech přípravy a organizace výroby
 • Technický a provozní inženýr
 • Specialista posuzující úroveň technických projektů v obchodní a finanční sféře
 • Projektový manažer
 • Inženýr v útvarech údržby a obslužných odděleních
 • Projektant výrobních systémů

Dovednosti

 • Znalosti z oblasti technologií výroby
 • Postupy výroby obráběných dílů
 • Čtení technické dokumentace
 • Hodnocení výrobních i předvýrobních procesů
 • Znalost konstrukce výrobních strojů
 • Prezentace a obhajoba výsledků práce
 • Konstruování s podporou CAD systému Invertor
 • Navrhování technologických postupů výroby
 • Metrologie
 • Zpracování výkresové dokumentace
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0715A270007
Název programu česky Strojírenská technologie
Název programu anglicky Mechanical Engineering Technology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály