Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Dopravní systémy a technika

O studijním programu

Magisterský studijní program Dopravní systémy a technika navazuje na stejnojmenný program bakalářského studia. Magisterské studium nabízí dvě specializace – můžeš se zaměřit na dopravní systémy (technologii řízení procesů silniční, městské, železniční i letecké dopravy), nebo dopravní techniku (konstrukci silničních a kolejových vozidel). Volba je na tobě.
Po dvou letech navazujícího studia budeš skvěle připraven do praxe a uchytíš se v dopravní firmě. Staneš se odborníkem na spolehlivost a funkční bezpečnost, logistiku i dopravní informační systémy. Hravě zvládneš také navrhování efektivních technologií nebo řízení dopravních procesů.

Profese

 • Projekční a řídící pracovník
 • Specialista na technologie, konstrukci jízdních řádů nebo ekonomiku v dopravních podnicích provozujících kolejovou, silniční, městskou hromadnou, leteckou i závodovou dopravu
 • Specialista pro kontrolu a řízení kvality
 • Dispečer na různých stupních řízení dopravních systémů
 • Specialista pro řízení provozu vozidel
 • Odborník v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi
 • Zaměstnanec zasílatelských firem
 • Konstruktér
 • Manažer nebo dispečer logistiky při řízení logistických a dodavatelských řetězců využívajících různé druhy dopravy
 • Technolog provozu a údržby vozidel
 • Provozní technolog
 • Specialista – výpočtář pro oblast RAMS
 • Projektový manažer
 • Odborník v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi silničních a kolejových vozidel
 • Výpočtář a konstruktér v oblasti kolejových a silničních vozidel
 • Provozní technik
 • Konstruktér jízdních řádů, plánovač oběhů vozidel
 • Dispečer na operativních úrovních řízení různých dopravních systémů (železniční stanice, regionální centra řízení železničního provozu, podniky MHD, letiště, řízení letového provozu)
 • Odborný referent odborů dopravy magistrátů měst a krajských úřadů

Dovednosti

 • Provoz dopravních prostředků
 • Lidský činitel v letectví
 • Management jakosti v letectví
 • Znalosti provozu letecké dopravy
 • Znalost provádění auditů
 • Elektrotechnika a elektronika v letectví
 • Modelování a optimalizace procesů a systémů v letectví
 • Znalosti stavby letadel včetně přístrojového vybavení
 • Odborná letecká terminologie
 • Aplikační vědomosti v oboru doprava
 • Znalost principů managentu kvality pro automobilový průmysl
 • Logistické systémy
 • Provoz a ekonomika letecké dopravy
 • Metody snižování nákladů v dopravě
 • Znalosti z oblasti bezpečnosti v dopravě
 • Znalosti plánování a provedení letu
 • Znalosti výroby letadel
 • Meterologie a navigace
 • Znalost principů dopravně-technologických procesů
 • Znalosti postupů údržby letecké techniky
 • Spolehlivost dopravních prostředků
 • Aerodynamika
 • Elektronika vozů
 • Znalost příslušných právních předpisů
 • Znalosti z provozu a údržby letecké techniky
 • Znalost české legislativy v oblasti dopravy
 • Znalost bezpečnosti letecké dopravy
 • Řízení letového provozu
 • Znalosti z oblasti technologie, řízení a ekonomiky dopravních procesů
 • Spolehlivost letecké techniky
 • Logistika
 • Znalosti provozu leteckých organizací
 • Znalosti předpisů z oblasti letecké dopravy a techniky
 • Znalost sledování a vyhodnocování kvality v dopravě
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N1041A040002
Název programu česky Dopravní systémy a technika
Název programu anglicky Transport Systems and Equipment
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Doprava