Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Dopravní systémy

Profese

  • Odborný referent odborů dopravy magistrátů měst a krajských úřadů
  • Zaměstnanec zasílatelských firem
  • Manažer nebo dispečer logistiky při řízení logistických a dodavatelských řetězců využívajících různé druhy dopravy
  • Odborník v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi
  • Dispečer na operativních úrovních řízení různých dopravních systémů (železniční stanice, regionální centra řízení železničního provozu, podniky MHD, letiště, řízení letového provozu)
  • Specialista na technologie, konstrukci jízdních řádů nebo ekonomiku v dopravních podnicích provozujících kolejovou, silniční, městskou hromadnou, leteckou i závodovou dopravu
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Dopravní systémy a technika
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S01
Název specializace česky Dopravní systémy
Název specializace anglicky Transport Systems
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Institut dopravy
Zodpovědná osoba doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Doprava