O studiu

 • Studium trvá 2 roky.
 • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
 • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Studijní program Průmyslové inženýrství

Profese

 • Procesní inženýr
 • Manažer výroby
 • Manažer logistiky
 • Průmyslový inženýr
 • Specialista technického normování práce
 • Obchodně-technický manažer
 • Výrobní systémový inženýr
 • Plánovač výroby
 • Technický manažer
 • Manažer kvality
 • Pracovník či manažer podnikového controllingu
 • Projektový manažer
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód N0715A270008
Název česky Průmyslové inženýrství
Název anglicky Industrial Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra mechanické technologie
Garant prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.