Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Stavba výrobních strojů a zařízení

Informace pro uchazeče

Tento obor nabízí studium jedné z několika specializací v oblasti konstrukce a výpočtů jak strojů, tak jejich dílů i skupin. V oboru je možno studovat problematiku pohonů strojů jak mechanických, hydraulických, ale i pneumatických. Dále lze v oboru získat znalosti z dopravy a manipulace s materiálem, zemních, těžebních a stavebních strojů, výrobních strojů atd. Celé studium je vysoce odborné a jsou v něm aplikovány nejnovější poznatky oboru. Při návrzích a výpočtech jsou využívány špičkové postupy a metody optimalizace. Samozřejmostí je práce s moderními 3D CAD aplikacemi a MKP systémy. Návrhy strojů a strojních dílů budou studenti provádět s ohledem na únosnost a požadovanou životnost. Absolventi se naučí zvládat tyto prostředky na profesionální úrovni jako konstruktéři či výpočtáři ve všech strojních oborech.

Profese

 • Manažer výroby
 • Technický manažer
 • Konstruktér
 • Projekční a řídicí pracovník
 • Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu
 • Vědecký pracovník
 • Projektant výrobních systémů
 • Technický a provozní inženýr

Dovednosti

 • Čtení technické dokumentace
 • Znalost konstrukce výrobních strojů
 • Znalost konstrukce nakládacích strojů
 • Navrhování komponent
 • Znalost konstrukce zemních strojů
 • Znalost konstrukce tvářecích strojů
 • Znalost konstrukce stavebních strojů
 • Znalost konstrukce vrtacích strojů
 • 2D konstrukčními programy
 • Znalost konstrukce těžebních strojů
 • Tvorba 3D počítačových modelů
 • Tvorba technických zpráv
 • Projektování výrobních strojů
 • Výpočty strojních součástí
 • Analyzování konstrukčního problému
 • Znalost kostrukce obráběcích strojů
 • Znalost konstrukce razicích strojů
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0715D270011
Název programu česky Stavba výrobních strojů a zařízení
Název programu anglicky Construction of Production Machines and Equipment
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra výrobních strojů a konstruování
Garant doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Klíčová slova Stavba strojů
Konstruování
Strojírenství
Projektování
Konstrukce a výpočty