Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Strojírenská technologie

Informace pro uchazeče

Obor rozvíjí výrobní technologie ve strojírenství prohloubením znalostí přírodovědeckých a ekonomických disciplín. Jsou rozvíjeny a aplikovány nejnovější poznatky a metody výzkumu v oblasti technologických procesů a jejich řízení. Cílem studia je získat kompetence a schopnosti k samostatné i týmové vědecké a tvůrčí práci. Absolvent je připravován pro výzkumné a pedagogické profese ve strukturovaných útvarech vědeckých a akademických institucí a dalších technicky orientovaných subjektů a firem.

Profese

 • Manažer výroby
 • Manažer tvářecích technologií
 • Inženýr výpočtář, konstruktér technologických zařízení, nástrojů a přípravků
 • Specialista pro kontrolu a řízení kvality
 • Projektový manažer
 • Inspektor kvality
 • Specialisté průmyslového inženýrství
 • Plánovač výroby
 • Technolog
 • Průmyslový inženýr
 • Vedoucí technolog
 • Inženýr vývojář
 • Vědecký pracovník
 • Provozní technik
 • Materiálový technik
 • Manažer kvality
 • Projekční a řídicí pracovník
 • Technický a provozní inženýr
 • Projektant výrobních systémů
 • Inženýr rapid prototyping technology
 • Obchodně-technický manažer
 • Technický manažer
 • Technolog, inženýr v útvarech přípravy a organizace výroby
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0715D270009
Název programu česky Strojírenská technologie
Název programu anglicky Mechanical Engineering Technology
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Klíčová slova projektování a řízení
integrita povrchu a vrstev
metrologie a kvalita
výrobní technologie
materiály a metalurgie