O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Aplikovaná mechanika

Studijní plány

Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S01
Název česky Aplikovaná mechanika
Název anglicky Applied Mechanics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.