Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Průmyslové inženýrství

O studijním programu

Jsi přirozeně vůdčí typ? Máš neustálé nutkání organizovat dění kolem sebe? Uplatni svůj talent v průmyslových provozech!
Bude to chtít pár let, kapku tvé pozornosti a špetku talentu – a nový vedoucí provozu je na světě. Naučíme tě vést tým, vyznat se v základech strojírenských technologií, projektovat výrobní systémy a organizovat předvýrobní i výrobní procesy. Zasvětíme tě do tajů kvality výroby, certifikace výrobků, účetnictví a základů všeobecné i podnikové ekonomiky.
Uplatníš se jako projektant výrobních systémů, technolog, projektový manažer nebo expert na kontrolu a řízení kvality. V obchodním světě uspěješ jako specialista na posuzování úrovně technologických projektů.

Profese

 • Kvalifikovaný prodejce
 • Projekční a řídicí pracovník
 • Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu
 • Projektant výrobních systémů
 • Pracovník či manažer podnikového controllingu
 • Plánovač výroby
 • Auditor systémů managementu kvality
 • Obchodně-technický manažer
 • Projektový manažer
 • Inspektor kvality
 • Manažer tvářecích technologií
 • Manažer výroby
 • Specialista technického normování práce
 • Procesní konzultant
 • Podnikový ekonom
 • Technický manažer
 • Manažer logistiky

Dovednosti

 • Průmyslová logistika
 • Příprava výroby
 • Prokazovaní shody výrobků
 • Znalost nekonvenčních kritérií hodnocení tvářitelnosti plechů
 • Znalost vlivu tváření na vlastnosti a strukturu materiálu
 • Projektování výrobních jednotek
 • Znalost základních metalurgických faktorů ovlivňujících tvářitelnost plechu
 • Znalost základů podnikové ekonomiky
 • Znalost základů marketingových činností
 • Posuzování tvářitelnosti materiálů
 • Znalost nekonvenčních metod strojírenského tváření
 • Metody řízení
 • Projektování výroby
 • Znalost strojírenských technologií
 • Řízení organizace
 • Provádět technický dozor na pracovištích
 • Znalost materiálové a technologické tvářitelnosti materiálů
 • Projektování technologických pracovišť
 • Řízení kvality výroby
 • Znalost základních technologií zpracování plastů
 • Průmyslové inženýrství
 • Kontrola kvality
 • Marketing
 • Řízení výrobních a předvýrobních procesů
 • Zkoušky tvařitelnosti kovových materiálů
 • Hodnocení výrobních i předvýrobních procesů
 • Podniková ekonomika
 • Znalost přímých metod zkoušení plechu
 • Optimalizace procesů tažení výtažků
 • Posuzování úrovně technologických projektů
 • Znalost metod a technik řízení
 • Navrhování technologických postupů výroby
 • Organizace a řízení výroby
 • Manažerské znalosti
 • Znalost metodologie průmyslového managementu
 • Projektování výrobních systémů
 • Certifikace výrobků
 • Řízení kvality
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojírenství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S05
Název specializace česky Průmyslové inženýrství
Název specializace anglicky Industrial Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra mechanické technologie
Zodpovědná osoba prof. Ing. Radek Čada, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova marketing
kvalita výroby
podniková ekonomika
řízení organizace
průmyslové inženýrství